Kaip apskaičiuojama Svetainių paieškos met

Šiame straipsnyje aprašoma Svetainių paieškos ataskaitose naudojama metrika ir aspektai.

Šiame straipsnyje

Metrika

Seansai ir paieška = seansų, per kuriuos buvo bent kartą naudota svetainės paieškos funkcija, skaičius.

Seansų, per kuriuos buvo naudota vidinė paieška, procentas = seansai ir paieška / visi seansai.

Visos unikalios paieškos = bendrasis skaičius, nurodantis kiek kartų iš viso buvo naudota svetainės paieškos funkcija. Į jį neįtraukiamos kelios per tą patį seansą ir pagal tą patį raktinį žodį atliktos paieškos.

Rezultatų puslapių peržiūros / paieška = paieškos rezultatų puslapių peržiūros / visos unikalios paieškos.

Išėjimai iš paieškos = prieš pat išeinant iš svetainės atliktų paieškų skaičius.

Išėjimų iš paieškos procentas = išėjimai iš paieškos / visos unikalios paieškos.

Paieškos patikslinimai = paieškų, kurias lankytojas kartotinai atliko iš karto po paieškos, skaičius.

Paieškos patikslinimų procentas = paieškų, po kurių prireikė paieškos patikslinimo, procentas. Apskaičiuojamas kaip paieškų patikslinimai / paieškos rezultatų puslapių peržiūros.

Laikas po paieškos = laiko, kurį naudotojai praleidžia svetainėje atlikę paiešką, vidurkis. Apskaičiuojamas kaip suminė pagal visas paieškas nustatyta paieškos trukmė / (paieškos perėjimai + 1)

Paieškos gylis = vidutinis puslapių, kuriuos lankytojai peržiūrėjo atlikę paiešką, skaičius. Apskaičiuojamas kaip suminis pagal visas paieškas nustatytas paieškos gylis / (paieškos perėjimai + 1)

Aspektai

Paieškos puslapis – tai svetainės puslapis, kuriame naudotojas įveda terminus, pagal kuriuos vykdoma žiniatinklio paieška.

Paieškos rezultatų puslapis – tai rezultatų puslapis, grąžinamas pagal paieškos variklio užklausą.

Rezultatų puslapio rodinys – tai puslapis, peržiūrimas spustelėjus rezultatų puslapį.

Pavyzdys

Tarkime, jūsų svetainė sulaukė trijų seansų apsilankius trims naudotojams, naršiusiems, kaip aprašyta toliau...

 • 1 seansas: (laikas, per kurį iš termino fotoaparatas paieškos puslapio pereita į termino juodas fotoaparatas paieškos puslapį – 30 sek.; laikas nuo termino juodas fotoaparatas paieškos iki išėjimo – 60 sek.)
  • Termino paieškos puslapis (terminas – „fotoaparatas“) >:
  • Rezultatų puslapis >
  • Rezultatų puslapio rodinio peržiūra >
  • Rezultatų puslapio rodinio peržiūra >
  • Termino paieškos puslapis (terminas – „juodas fotoaparatas“) >
  • Paieškos rezultatų puslapis >
  • Rezultatų puslapio rodinio peržiūra >
  • Rezultatų puslapio rodinio peržiūra >
  • Rezultatų puslapio rodinio peržiūra >
  • Išėjimas iš svetainės
 • 2 seansas: (laikas nuo paieškos pagal terminą kompiuteris puslapio peržiūros iki išėjimo iš svetainės – 15 sek.)
  • Termino paieškos puslapis (terminas – „kompiuteris“) >
  • Rezultatų puslapis >
  • Išėjimas iš svetainės
 • 6 seansas:
  • Paieška nevykdyta

...Galima apskaičiuoti toliau nurodytą metriką:

 • Seansų, kai buvo naudota vidinė paieška, % = 2 svetainės paiešką naudoję naudotojai (1 ir 2 seansai) / iš viso 3 naudotojai = 66,7 %
 • = 2 (1 ir 2 seansai)
 • Visos unikalios paieškos = 3 (fotoaparatas, juodas fotoaparatas, kompiuteris)
 • Rezultatų puslapių peržiūros / paieška = (2 + 3) / 3 = 1,67
 • Išėjimai iš paieškos = 1 (2 seansas)
 • Išėjimų iš paieškos % = 1 (2 seansas) / 2 (1 ir 2 seansai) = 50 %
 • Patikslinimas = 1 (1 seansas – juodas fotoaparatas)
 • Patikslinimų % = 1 (1 seansas – juodas fotoaparatas) / 3 = 33,3 %
 • Laikas po paieškos = (30 sek. + 60 sek. + 15 sek.) / (1 + 1) [1 ir 2 seansai] = 52,5 sek.
 • Paieškos gylis = (2 [fotoaparatas] + 3 [juodas fotoaparatas] + 0 [kompiuteris]) / (1 [1 seansas] + 1 [2 seansas]) = 2,5

Tikslo konversijos

Svetainės paieškos ataskaitose tikslo konversijos skaičiuojamos tada, jei per seansą bent kartą vykdoma paieška svetainėje. Visose kitose ataskaitose tikslo konversijos skaičiuojamos pagal visus seansus, nesvarbu, ar seansą lėmė paieška svetainėje, ar ne. Tai padeda tiksliau nustatyti, ar svetainės paieškos funkcija efektyvi tikslų atžvilgiu.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?