כיצד מחושבים ערכים של חיפוש באתר

מאמר זה מתאר את הערכים והמאפיינים שמופיעים בדוחות 'חיפוש באתר'.

במאמר זה:

ערכים

פעילויות באתר עם חיפוש = מספר הפעילויות באתר שבמהלכן השתמשו בפונקציית החיפוש באתר לפחות פעם אחת.

אחוז פעילויות באתר עם שימוש בחיפוש הפנימי = פעילויות באתר עם חיפוש / סה"כ פעילויות באתר.

סה"כ חיפושים ייחודיים = סך כל מספר הפעמים שבהן השתמשו בחיפוש באתר שלך. נתון זה לא כולל חיפושים מרובים עם אותה מילת מפתח במהלך אותה פעילות באתר.

צפיות בדף של תוצאות / חיפוש = צפיות דף של דפי תוצאות החיפוש / סה"כ חיפושים ייחודיים.

יציאות מחיפוש = מספר החיפושים שבוצעו מיד לפני היציאה מהאתר.

אחוז יציאות מחיפוש = יציאות מחיפוש / סה"כ חיפושים ייחודיים

מיקוד החיפוש = מספר הפעמים שמשתמש חיפש שוב מיד לאחר ביצוע חיפוש.

אחוז מיקוד חיפוש = אחוז החיפושים שהסתיימו בחידוד של חיפוש. מחושב כמיקוד חיפוש / צפיות בדפי תוצאות חיפוש.

זמן לאחר חיפוש = משך הזמן שמשתמשים שהו באתר שלך לאחר ביצוע חיפוש. ערך זה מחושב כסיכום של ‏search_duration‎‎‏ (משך חיפוש) בכל החיפושים / (‏search_transitions‎‎‏ (מעברים לאחר חיפוש) + 1)

עומק החיפוש = מספר הדפים שנצפו לאחר ביצוע חיפוש. ערך זה מחושב כסיכום של ‏search_depth‎‎‏ (עומק החיפוש) בכל החיפושים / (‏search_transitions‎‎‏ (מעברים לאחר חיפוש) + 1)

מאפיינים

דף חיפוש - דף באתר שבו המשתמש מזין מונחים לחיפוש באינטרנט

דף תוצאות חיפוש - דף תוצאות שמוחזר לשאילתה שהוזנה במנוע החיפוש

צפיה בדף של תוצאות - הדף שהוצג לאחר לחיצה בדף תוצאות

דוגמה

נניח שהאתר שלך קיבל שלוש פעילויות באתר ממשתמשים שניווטו באופן הבא...

 • פעילות 1 באתר: (הזמן שחלף בין הדף של מונח החיפוש מצלמה לדף של מונח החיפוש מצלמה שחורה הוא 30 שניות; והזמן שחלף בין החיפוש של מצלמה שחורה לבין היציאה מהאתר הוא 60 שניות)
  • דף מונח חיפוש (מונח: מצלמה) >:
  • דף תוצאות >
  • הצגת צפייה בדף תוצאות >
  • הצגת צפייה בדף תוצאות >
  • דף מונח חיפוש (מונח: מצלמה שחורה) >
  • דף תוצאות חיפוש >
  • הצגת צפייה בדף תוצאות >
  • הצגת צפייה בדף תוצאות >
  • הצגת צפייה בדף תוצאות >
  • יציאה מהאתר
 • פעילות 2 באתר: (הזמן שחלף בין דף מונח החיפוש מחשב לבין יציאה מהאתר הוא 15 שניות)
  • דף חיפוש (מונח: מח) >
  • דף תוצאות >
  • יציאה מהאתר
 • פעילות 3 באתר:
  • ללא חיפוש

...הערכים הבאים עשויים להיות מחושבים:

 • % פעילויות באתר עם שימוש בחיפוש פנימי = 2 משתמשים שהשתמשו בחיפוש באתר (פעילות 1 באתר ופעילות 2 באתר) / 3 משתמשים בסה"כ = 66.7%
 • פעילויות באתר עם חיפוש = 2 (פעילות 1 באתר ופעילות 2 באתר)
 • סה"כ חיפושים ייחודיים = 3 (מצלמה, מצלמה שחורה, מחשב)
 • צפיות בדף תוצאות / חיפוש = (2 + 3) / 3 = 1.67
 • יציאות מהחיפוש = 1 (פעילות 2 באתר)
 • % יציאות מהחיפוש = 1 (פעילות 2 באתר) / 2 (פעילות 1 באתר ופעילות 2 באתר) = 50%
 • חידוד = 1 (פעילות 1 באתר - מצלמה שחורה)
 • % חידוד = 1 (פעילות 1 באתר - מצלמה שחורה) / 3 = 33.3%
 • זמן לאחר חיפוש = (30 שניות + 60 שניות + 15 שניות) / (1 + 1) [פעילות 1 באתר ופעילות 2 באתר] = 52.5 שניות
 • עומק החיפוש = (2 [מצלמה] + 3 [מצלמה שחורה] + 0 [מחשב]) / (1 [פעילות 1 באתר] + 1 [פעילות 2 באתר]) = 2.5

המרות ליעד

המרות ליעד בדוח 'חיפוש באתר' מחושבות לגבי פעילויות באתר שכוללות לפחות חיפוש אחד באתר שלך. המרות ליעד בכל שאר הדוחות מתייחסות לכל הפעילויות באתר, ומראות אם הפעילות באתר הגיעה דרך חיפוש באתר או לא. על סמך מידע זה תוכל לקבוע באופן מדויק יותר באיזו מידה תכונת החיפוש באתר יעילה להשגת היעדים שלך.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?