Výpočet metrik vyhledávání na webu

Tento článek popisuje metriky a dimenze používané v přehledech vyhledávání na webu.

Obsah tohoto článku:

Metriky

Návštěvy s vyhledáváním = počet návštěv, při kterých uživatelé alespoň jednou použili funkci vyhledávání na webu.

Procento návštěv s vyhledáváním = počet návštěv s vyhledáváním vydělený celkovým počtem návštěv.

Unikátní vyhledávání celkem = celkový počet provedených vyhledávání na webu. Do tohoto údaje nejsou zahrnuta další vyhledávání pomocí stejného klíčového slova během téže návštěvy.

Zobrazení stránek výsledků / vyhledávání = počet zobrazení stránek s výsledky vyhledávání vydělený celkovým počtem jedinečných vyhledávání.

Odchody z vyhledávání = počet vyhledávání provedených uživatelem bezprostředně před opuštěním stránek.

Procento odchodů z vyhledávání = počet odchodů z vyhledávání / celkový počet jedinečných vyhledávání

Zpřesnění vyhledávání = počet vyhledávání provedených uživatelem bezprostředně po předchozím vyhledávání.

% zpřesnění vyhledávání = procento vyhledávání, jejichž výsledkem bylo zpřesnění vyhledávání. Výpočet: počet zpřesnění vyhledávání / počet zobrazení stránek s výsledky vyhledávání.

Doba po vyhledávání = doba, kterou uživatelé strávili na webu po vyhledávání. Výpočet: součet trvání všech vyhledávání / (přechody vyhledávání + 1).

Hloubka vyhledávání = průměrný počet stránek, které uživatelé zobrazili po vyhledávání. Výpočet: součet všech hodnot hloubka vyhledávání / (přechody vyhledávání + 1).

Dimenze

Stránka vyhledávání – webová stránka, na které uživatel zadává hledané dotazy.

Stránka s výsledky vyhledávání – stránka s výsledky, kterou vyhledávač zobrazí po zadání dotazu.

Zobrazení stránky s výsledky – stránka, která se zobrazila po kliknutí na stránce s výsledky.

Příklad

Řekněme, že webové stránky zaznamenaly tři návštěvy uživatelů, kteří stránky procházeli takto...

 • Návštěva 1: (Doba, která uběhla mezi stránkou s vyhledávaným dotazem fotoaparát a stránkou s vyhledávaným dotazem černý fotoaparát, je 30 sekund, mezi vyhledáním dotazu černý fotoaparát a odchodem z webu uběhlo 60 sekund.)
  • Stránka s vyhledávaným dotazem (dotaz: fotoaparát) >:
  • Stránka s výsledky >
  • Zobrazení stránky s výsledky >
  • Zobrazení stránky s výsledky >
  • Stránka s vyhledávaným dotazem (dotaz: černý fotoaparát) >
  • Stránka s výsledky vyhledávání >
  • Zobrazení stránky s výsledky >
  • Zobrazení stránky s výsledky >
  • Zobrazení stránky s výsledky >
  • Odchod z webu
 • Návštěva 2: (Doba mezi vyhledáváním dotazu počítač na vyhledávací stránce a odchodem z webu je 15 sekund.)
  • Stránka vyhledávání (dotaz: počítač) >
  • Stránka s výsledky >
  • Odchod z webu
 • Návštěva 3:
  • Žádné vyhledávání neproběhlo.

…Lze vypočítat následující metriky:

 • % návštěv s vyhledáváním = 2 uživatelé, kteří využili vyhledávání na webu (návštěva 1 a návštěva 2) / 3 uživatelé celkem = 66,7 %
 • Návštěvy s vyhledáváním = 2 (návštěva 1 a návštěva 2)
 • Unikátní vyhledávání celkem = 3 (fotoaparát, černý fotoaparát, počítač)
 • Zobrazení stránek výsledků / vyhledávání = (2 + 3) / 3 = 1,67
 • Odchody z vyhledávání = 1 (návštěva 2)
 • % odchodů z vyhledávání = 1 (návštěva 2) / 2 (návštěva 1 a návštěva 2) = 50 %
 • Zpřesnění = 1 (návštěva 1 – černý fotoaparát)
 • % zpřesnění = 1 (návštěva 1 – černý fotoaparát) / 3 = 33,3 %
 • Doba po vyhledávání = (30 sekund + 60 sekund + 15 sekund) / (1 + 1) [návštěva 1 a návštěva 2] = 52,5 s
 • Hloubka vyhledávání = (2 [fotoaparát] + 3 [černý fotoaparát] + 0 [počítač]) / (1 [návštěva 1] + 1 [návštěva 2]) = 2,5

Konverze cíle

U přehledů vyhledávání na webu se konverze cíle započítávají v případě návštěv, které zahrnovaly alespoň jedno vyhledávání na webu. U všech ostatních přehledů započítávají konverze cíle všechny návštěvy bez ohledu na to, zda k návštěvě došlo prostřednictvím vyhledávání na webu. Můžete tak přesněji určit účinnost vyhledávání na webu u svých cílů.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?