[UA→GA4] Mẹo triển khai GA4 bằng Trình quản lý thẻ của Google

Bài viết này dành cho những chủ sở hữu trang web đã và đang sử dụng Universal Analytics và muốn thu thập dữ liệu cho một tài sản Google Analytics 4 bằng Trình quản lý thẻ của Google. Để biết thông tin cơ bản về cách thu thập dữ liệu GA4 bằng Trình quản lý thẻ của Google, hãy đọc bài viết này.

Loại thẻ

Universal Analytics chỉ có một loại thẻ (Universal Analytics), còn Google Analytics 4 có hai loại thẻ: Google Analytics: Cấu hình GA4Google Analytics: Sự kiện GA4

  • Thẻ sự kiện GA4 tham chiếu tới thẻ Cấu hình GA4 nên phụ thuộc vào cách thẻ Cấu hình GA4 được thiết lập.
  • Khi chạy, thẻ Cấu hình GA4 phải kích hoạt trước thẻ Sự kiện GA4.

Để đảm bảo rằng thẻ Cấu hình GA4 kích hoạt trước thẻ Sự kiện GA4, hãy chỉ định một trình kích hoạt thẻ Cấu hình GA4 mà bạn đảm bảo sẽ chạy trước trình kích hoạt của thẻ Sự kiện GA4.

Giữ nguyên chế độ cài đặt trên các sự kiện

Universal Analytics tận dụng biến “Cài đặt Google Analytics” để giữ nguyên tùy chọn cài đặt thẻ (ví dụ: mã theo dõi, miền cookie hoặc tắt tính năng quảng cáo) cần phải thống nhất trên các thẻ Universal Analytics. Tương tự như vậy, bạn có thể giữ nguyên chế độ cài đặt trên các thẻ Sự kiện GA4 bằng cách sử dụng thẻ Cấu hình GA4. Thẻ Sự kiện GA4 kế thừa các thông số và thuộc tính người dùng của thẻ Cấu hình GA4 đã liên kết.

Hoạt động tương tác giữa mã gtag.js trên trang và thẻ GA4 của Trình quản lý thẻ

Nếu bạn triển khai cả mã gtag.js và thẻ GA4 của Trình quản lý thẻ trên cùng một trang, thì mã gtag.js trên trang có thể ảnh hưởng tới thẻ GA4 của Trình quản thẻ. Một số thông số cài đặt (như “cookie_prefix” hoặc “allow_ad_personalization_signals”) được chỉ định thông qua lệnh gtag('set', paramName, paramValue) trên trang sẽ truyền các thông số đó tới thẻ GA4 được kích hoạt từ Trình quản lý thẻ.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
16030417059548712469
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
69256