[GA4] Ghid de implementare pentru Google Manager de etichete

Acest articol se adresează proprietarilor de site-uri care doresc instrucțiuni detaliate despre implementare. Se presupune că ați creat deja o proprietate Google Analytics 4. Dacă doriți să adăugați doar măsurarea de bază în pagină, citiți acest articol
În acest articol:

Activați colectarea de bază a datelor

Pentru a activa colectarea de bază a datelor despre evenimente (inclusiv afișări de pagini și alte evenimente automate și de măsurare îmbunătățită) pentru un flux de date web, va trebui să implementați eticheta de configurare Google Analytics: GA4 în fiecare pagină pe care doriți să o măsurați. Eticheta inițializează Google Analytics pentru proprietatea dvs., setează cookie-uri Google Analytics și trimite evenimente automate și de măsurare îmbunătățită (inclusiv afișări de pagină).

Pentru a crea o etichetă de configurare GA4:

 1. dați clic pe Etichete apoi Etichetă nouă;
 2. dați clic pe Configurarea etichetei;
 3. selectați Google Analytics: configurare GA4;
 4. introduceți codul de măsurare;
 5. Opțional: adăugați parametrii pe care doriți să îi configurați în Câmpuri de setat. Pentru rezultate optime, folosiți numele recomandate pentru parametri de eveniment.
 6. Opțional: adăugați proprietățile personalizate ale utilizatorului pe care doriți să le configurați în Proprietățile utilizatorului. Notă: Analytics înregistrează automat anumite proprietăți ale utilizatorului. Puteți configura maximum 25 de proprietăți suplimentare ale utilizatorului pentru fiecare proprietate Google Analytics 4.
 7. opțional: folosiți Setările avansate pentru a seta Prioritatea de declanșare a etichetelor sau folosiți Succesiunea etichetelor pentru a vă asigura că eticheta de configurare se declanșează înaintea altor etichete de eveniment care o necesită;
 8. dați clic pe Declanșare și selectați declanșatoarele corespunzătoare care pot cauza declanșarea etichetei, de exemplu, „Toate paginile”, astfel încât eticheta de configurare să se declanșeze în toate paginile site-ului;
 9. salvați configurarea etichetei și publicați containerul.

Evenimente

Într-o proprietate Google Analytics universal implementată prin gtag.js („UA-XXXXXXXX”), evenimentele sunt implementate ca tipuri de accesări separate, folosind parametrii Categoria de evenimente, Acțiune și Etichetă și Valoarea evenimentului. Când sunt colectate, acestea apar în rapoarte și nu există limite pentru numărul de evenimente, parametri și valori diferite.

Într-o proprietate Google Analytics 4, fiecare „accesare” este un „eveniment”, ceea ce înseamnă că nu se mai face distincția între tipurile de accesări.

Tipuri de evenimente dintr-o proprietate Google Analytics 4

Evenimentele Google Analytics 4 se încadrează în patru categorii: evenimente colectate automat, măsurare îmbunătățită, evenimente recomandate și evenimente personalizate.

 1. Evenimentele colectate automat se colectează automat, prin colectarea de bază a datelor.
 2. Măsurarea îmbunătățită se aplică pentru evenimente pe care le puteți activa sau dezactiva din interfața de administrare a proprietății Google Analytics 4. Pentru evenimentele de măsurare îmbunătățită NU ESTE NECESARĂ adăugarea sau modificarea codului pe web sau în aplicație.
  • Rețineți că, atunci când evenimentele sunt sau rămân implementate ca evenimente individuale și sunt colectate prin măsurare îmbunătățită, acestea vor fi înregistrate de două ori.Dacă trimiteți un eveniment atât la o proprietate Google Analytics universal, cât și la o proprietate Google Analytics 4, soluția este să adăugați un parametru „send_to” la evenimentul care conține codul proprietății Google Analytics universal relevante. Astfel, evenimentul va fi trimis numai la proprietatea Google Analytics universal, nu și la proprietatea Google Analytics 4.
  • Notă tehnică: măsurarea îmbunătățită nu se bazează pe coduri sau clase HTML, spre deosebire de situațiile în care folosiți coduri și clase HTML ca declanșatoare sau variabile pentru evenimente, cum ar fi clicurile pe linkuri și descărcările prin Google Manager de etichete.

 1. Evenimentele recomandate sunt evenimente pe care le implementați manual, dar care au parametri și nume predefinite de Google. Evenimentele recomandate activează funcții de raportare existente și viitoare care nu sunt disponibile pentru evenimentele personalizate (evenimentele pe care le denumiți dvs.). Evenimentele recomandate sunt disponibile pentru:
 1. Evenimentele personalizate sunt evenimente pe care le denumiți și implementați dvs.

Recomandări pentru implementarea evenimentelor

 1. Dacă este posibil, folosiți evenimente colectate automat și de măsurare îmbunătățită în loc să implementați personal evenimente.
 2. Dacă un eveniment dorit nu este colectat automat și nu este inclus în măsurarea îmbunătățită, căutați un eveniment recomandat pe care să-l implementați.
 3. Implementați un eveniment personalizat numai dacă (1) și (2) nu corespund cerințelor dvs.

Creați un inventar cu toate evenimentele folosite în proprietatea Google Analytics universal și stabiliți dacă evenimentele colectate automat și de măsurare îmbunătățită pot satisface aceste cerințe pentru proprietatea Google Analytics 4 respectivă. Axați-vă mai întâi pe aceste evenimente, deoarece NU necesită codare manuală pentru migrare.

Evenimente implementate manual (evenimente recomandate și personalizate)

Structura de date a evenimentelor diferă între proprietățile Google Analytics 4 și Google Analytics universal.

 • Într-o proprietate Google Analytics universal, evenimentele au câmpurile „Categoria de evenimente”, „Acțiunea de eveniment”, „Eticheta evenimentului” și „Valoarea evenimentului” și puteți adăuga parametri personalizați.
 • Într-o proprietate Google Analytics 4, un eveniment implementat manual constă din câmpul „Numele evenimentului”, parametri colectați automat și parametri setați manual. Parametrii setați manual înlocuiesc câmpurile evenimentelor asociate unei proprietăți Google Analytics universal și pot fi folosiți și pentru a introduce informații suplimentare despre eveniment.

Adăugați evenimente recomandate, evenimente personalizate și parametri personalizați

Dacă în momentul de față folosiți etichete Google Analytics universal pentru a colecta evenimente care pot fi colectate automat prin măsurarea îmbunătățită, vă recomandăm să folosiți evenimentele de măsurare îmbunătățită în loc să implementați manual evenimentele. Dacă evenimentele de măsurare îmbunătățită nu corespund cerințelor dvs., urmați pașii de mai jos pentru a activa etichete de eveniment Google Analytics 4.

Cu ajutorul etichetei de eveniment Google Analytics 4, puteți să trimiteți evenimente personalizate la Google Analytics, pe lângă evenimentele trimise automat sau prin măsurarea îmbunătățită. De exemplu, dacă doriți să colectați date despre adâncimea de derulare mai detaliate decât cele oferite de măsurarea îmbunătățită, puteți să declanșați o etichetă de eveniment Google Analytics 4 folosind declanșatorul pentru adâncimea de derulare din Managerul de etichete.

Pentru a crea o etichetă de eveniment Google Analytics 4:

 1. dați clic pe Etichete apoi Etichetă nouă;
 2. dați clic pe Configurarea etichetei;
 3. selectați Google Analytics: eveniment GA4;
 4. pentru Eticheta de configurare, selectați eticheta de configurare creată anterior;
 5. pentru Numele evenimentului, specificați numele evenimentului. Pentru rezultate optime, folosiți numele recomandate pentru eveniment.
 6. opțional: introduceți parametri de eveniment. Pentru rezultate optime, folosiți numele recomandate pentru parametri de eveniment.
  1. dați clic pe Adăugați un rând;
  2. introduceți Numele parametrului;
  3. introduceți o Valoare;
  4. repetați pașii până când toți parametrii doriți sunt adăugați;
 7. opțional: adăugați proprietățile personalizate ale utilizatorului pe care doriți să le configurați în Proprietățile utilizatorului. Notă: Analytics înregistrează automat anumite proprietăți ale utilizatorului. Puteți configura maximum 25 de proprietăți suplimentare ale utilizatorului pentru fiecare proprietate Google Analytics 4.
 8. Opțional: folosiți Setările avansate pentru a seta priorități de declanșare a etichetelor sau pentru a folosi succesiunea etichetelor, astfel încât să vă asigurați că eticheta de configurare se declanșează înaintea altor etichete de eveniment care necesită o astfel de etichetă.
 9. dați clic pe Declanșare și selectați evenimentele corespunzătoare care pot cauza declanșarea etichetei;
 10. salvați configurarea etichetei și publicați containerul.

Exemplu de configurare a etichetei de eveniment:

 • Numele evenimentului: scroll
 • Numele parametrului: percent_scrolled
 • Valoarea parametrului: {{Scroll Depth Threshold}} (completată de o variabilă încorporată)
folosiți Setări avansate apoi Succesiunea etichetelor pentru a specifica faptul că o etichetă de eveniment trebuie declanșată după o etichetă de configurare;

dacă este posibil, respectați schema pentru evenimente recomandate atunci când definiți numele evenimentelor și ale parametrilor. Mai jos aveți un exemplu de schemă. Vedeți schema completă aici.

Eveniment Declanșator… Parametri
login când un utilizator se conectează method
purchase când un utilizator finalizează o achiziție transactions_id, value, currency, tax, shipping, items, coupon
refund când un utilizator primește o rambursare transactions_id, value, currency, tax, shipping, items
search când un utilizator caută conținutul dvs. search_term
select_content când un utilizator a selectat conținutul content_type, item_id
share când un utilizator a distribuit conținut content_type, item_id
sign_up

când un utilizator s-a înscris.

Arată ce metode de înscriere sunt cele mai populare (de exemplu, cont Google, adresă de e-mail etc.)

method

Instrucțiuni suplimentare pentru implementare

Tipurile de etichete

Google Analytics universal are un singur tip de etichetă, iar Google Analytics 4 are două tipuri de etichete: eticheta de configurare GA4 și eticheta de eveniment GA4.

 • Eticheta de eveniment GA4 face referire la eticheta de configurare, prin urmare, depinde de activarea etichetei de configurare.
 • În momentul executării, eticheta de configurare trebuie să se declanșeze înaintea etichetei de eveniment.

Pentru a vă asigura că eticheta de configurare se declanșează înaintea etichetei de eveniment, atribuiți un declanșator al etichetei de configurare despre care știți sigur că se va declanșa înaintea declanșatorului etichetei de eveniment.

Suprapunerea peste parametrii colectați automat

Evenimentele din proprietățile Google Analytics 4 colectează automat, în mod prestabilit, un număr de parametri de eveniment pentru fiecare eveniment. Printre acestea se numără:

 • language
 • page_location
 • page_referrer
 • page_title
 • screen_resolution

În plus, evenimentele colectate automat includ și o serie de parametri colectați automat. Este posibil să colectați câțiva dintre acești parametri ca parametri personalizați în proprietatea Google Analytics universal. Însă, în cazul proprietății Google Analytics 4, nu este necesar să setați manual acești parametri, deoarece sunt colectați automat.

Parametri și valori personalizate

Parametrii și valorile personalizate din Google Analytics universal se corelează cu parametrii de eveniment sau proprietățile utilizatorului Google Analytics 4, în funcție de aria de acoperire corespunzătoare. Puteți prelua parametri sau valori personalizate din etichete Google Analytics universal în etichete Google Analytics 4 astfel:

 • la nivel de accesare → atribuiți-le etichetei de eveniment GA4 ca evenimente sau parametri de eveniment;
 • la nivel de sesiune → în proprietățile Google Analytics 4, nu este necesară preluarea la nivel de sesiune, deoarece parametrii și valorile sunt corelate în mare parte la proprietățile utilizatorului, evenimente sau parametri;
 • la nivel de utilizator → atribuiți-le etichetei de configurare GA4 ca proprietăți ale utilizatorului, pentru a le atribui etichetei de eveniment GA4 folosind parametrul „user_properties” din „Câmpuri de setat”;
 • la nivel de produs → se corelează cu parametrii pentru comerț electronic.

Folosiți aceleași setări pentru toate evenimentele

Google Analytics universal folosește o variabilă „Setări Google Analytics” pentru a aplica aceleași setări pentru etichete (de exemplu, codul de urmărire, domeniul cookie-ului sau dezactivarea funcțiilor de publicitate), care trebuie să fie consecvente în toate etichetele Google Analytics universal. Puteți să aplicați aceleași setări pentru toate etichetele de eveniment GA4 și folosind eticheta de configurare GA4. Etichetele de eveniment GA4 preiau parametrii și proprietățile utilizatorului din eticheta de configurare GA4 asociată.

Interacțiunea dintre codul gtag.js din pagină și etichetele GA4 din Managerul de etichete

Dacă folosiți o implementare gtag.js și o implementare GA4 din Google Manager de etichete în aceeași pagină, codul gtag.js din pagină poate influența etichetele GA4 din Managerul de etichete. Unii parametri pentru setări, cum ar fi „cookie_prefix” sau „allow_ad_personalization_signals”, atribuiți prin comanda gtag('set', paramName, paramValue) din pagină, vor propaga parametrii în etichetele GA4 declanșate din Managerul de etichete.

A fost util?
Cum putem să îmbunătățim această pagină?
Căutare
Ștergeți căutarea
Închideți căutarea
Aplicații Google
Meniu principal
Căutaţi în Centrul de ajutor
true
69256
false