[GA4] Przewodnik po implementacji Menedżera tagów Google

Ten artykuł jest przeznaczony dla właścicieli witryn, którzy potrzebują dokładnych wytycznych dotyczących implementacji. Zakładamy, że masz już utworzoną usługę Google Analytics 4. Jeśli chcesz tylko dodać podstawowe pomiary do swojej strony, przeczytaj ten artykuł
Tematy w tym artykule:

Włączanie podstawowego zbierania danych

Aby włączyć podstawowe zbieranie danych o zdarzeniach (m.in. o odsłonach stron oraz innych zdarzeniach zbieranych automatycznie i objętych pomiarem zaawansowanym), musisz umieścić tag „Google Analytics: konfiguracja GA4” na każdej stronie, która ma być objęta pomiarem. Tag umożliwia przesyłanie danych Google Analytics do wybranej usługi Google Analytics 4, tworzy pliki cookie Google Analytics oraz wysyła zdarzenia objęte pomiarem automatycznym i zaawansowanym (m.in. odsłony).

Aby utworzyć tag konfiguracji GA4:

 1. Kliknij Tagi a potem Nowy.
 2. Kliknij Konfiguracja tagu.
 3. Kliknij Google Analytics: konfiguracja GA4.
 4. Wpisz identyfikator pomiaru.
 5. Opcjonalnie: w sekcji Pola do ustawienia dodaj dowolne parametry, które chcesz skonfigurować. Aby uzyskać najlepsze wyniki, używaj zalecanych nazw parametrów zdarzeń.
 6. Opcjonalnie: w sekcji Właściwości użytkownika dodaj dowolne niestandardowe właściwości użytkownika, które chcesz skonfigurować. Uwaga: Analytics automatycznie rejestruje niektóre właściwości użytkownika. W przypadku każdej usługi Google Analytics 4 możesz skonfigurować maksymalnie 25 dodatkowych właściwości użytkownika.
 7. Opcjonalnie: użyj opcji Ustawienia zaawansowane, aby skonfigurować Priorytet wywoływania tagów. Możesz też skorzystać z opcji Sekwencjonowanie tagów, aby mieć pewność, że tag konfiguracji będzie wywoływany przed innymi tagami zdarzeń, które go wymagają.
 8. Kliknij Reguły i wybierz odpowiednie reguły, które mają powodować wywoływanie tagu. Możesz np. wybrać „Wszystkie strony”, by tag konfiguracji uruchamiał się na wszystkich stronach witryny.
 9. Zapisz konfigurację tagu i opublikuj kontener.

Zdarzenia

W usłudze Universal Analytics zaimplementowanej za pomocą tagu gtag.js („UA-XXXXXXXX”) zdarzenia są skonfigurowane jako osobne rodzaje działań. Służą do tego wymiary Kategoria zdarzenia, Działanie i Etykieta oraz dane Wartość zdarzenia. Zbierane dane są widoczne w raportach i nie ma żadnych ograniczeń liczby wartości różnych zdarzeń, wymiarów ani danych.

W usłudze Google Analytics 4 każde „działanie” jest „zdarzeniem”, więc nie ma już rozróżnienia między rodzajami działań.

Rodzaje zdarzeń w usłudze Google Analytics 4

Zdarzenia w usłudze Google Analytics 4 dzielą się na 4 kategorie: zbierane automatycznie, objęte pomiarem zaawansowanym, zalecane i niestandardowe.

 1. Zdarzenia zbierane automatycznie są rejestrowane samoczynnie w ramach podstawowego zbierania danych.
 2. Pomiar zaawansowany obejmuje zdarzenia, które można włączać i wyłączać w usłudze Google Analytics 4 za pomocą interfejsu Administracja. Zdarzenia objęte pomiarem zaawansowanym NIE WYMAGAJĄ dodawania/modyfikowania kodu w witrynie ani aplikacji.
  • Pamiętaj, że gdy zdarzenia są/pozostają zaimplementowane jako pojedyncze zdarzenia i są dodatkowo rejestrowane w ramach pomiaru zaawansowanego, będą one rejestrowane dwukrotnie.Jeśli wysyłasz zdarzenie zarówno do usługi Universal Analytics, jak i do usługi Google Analytics 4, możesz dodać w zdarzeniu parametr „send_to”, by podać odpowiedni identyfikator usługi Universal Analytics. W ten sposób zdarzenie będzie trafiać tylko do usługi Universal Analytics, a nie do usługi Google Analytics 4.
  • Uwaga techniczna: pomiar zaawansowany nie korzysta z klas ani identyfikatorów HTML w przeciwieństwie do sytuacji, gdy funkcję reguł lub zmiennych dla zdarzeń pełnią właśnie klasy i identyfikatory HTML, jak w przypadku implementacji za pomocą Menedżera tagów Google.

 1. Zdarzenia zalecane to zaimplementowane przez Ciebie ręcznie zdarzenia, które mają nazwy i parametry ustalone przez Google. Zdarzenia zalecane umożliwiają korzystanie z obecnych i przyszłych funkcji raportowania, które są niedostępne w przypadku zdarzeń niestandardowych (czyli takich, którym samodzielnie nadajesz nazwy). Zdarzenia zalecane występują w przypadku:
 1. Zdarzenia niestandardowe to zdarzenia, które nazywasz i implementujesz samodzielnie.

Sprawdzone metody implementacji zdarzeń

 1. W miarę możliwości korzystaj ze zdarzeń zbieranych automatycznie i objętych pomiarem zaawansowanym, zamiast implementować zdarzenia samodzielnie.
 2. Jeśli niezbędne zdarzenie nie jest zbierane automatycznie ani objęte pomiarem zaawansowanym, poszukaj zdarzenia zalecanego, które możesz zaimplementować.
 3. Zdarzenia niestandardowe stosuj tylko wtedy, gdy zdarzenia z kategorii (1) i (2) nie spełniają Twoich wymagań.

Zrób spis wszystkich zdarzeń używanych w Twojej usłudze Universal Analytics i sprawdź, czy zdarzenia zbierane automatycznie i objęte pomiarem zaawansowanym będą mogły przejąć wszystkie ich funkcje w usłudze Google Analytics 4. Najpierw skup się właśnie na tych zdarzeniach, ponieważ nie trzeba ich umieszczać ręcznie w kodzie podczas migracji.

Zdarzenia zaimplementowane ręcznie (np. zdarzenia zalecane i niestandardowe)

Usługi Google Analytics 4 i Universal Analytics mają różne struktury danych zdarzeń.

 • W usłudze Universal Analytics zdarzenia zawierają pola „Kategoria zdarzenia”, „Akcja zdarzenia”, „Etykieta zdarzenia” i „Wartość zdarzenia”, a poza tym można do nich dodawać wymiary niestandardowe.
 • W usłudze Google Analytics 4 zdarzenie zaimplementowane ręcznie składa się z pola „Nazwa zdarzenia”, parametrów zbieranych automatycznie i parametrów określonych ręcznie. Te ostatnie zastępują pola zdarzenia z usługi Universal Analytics i można ich używać do określania dodatkowych informacji rejestrowanych ze zdarzeniem.

Dodawanie zdarzeń zalecanych i niestandardowych oraz parametrów niestandardowych

Jeśli obecnie używasz tagów usługi Universal Analytics do rejestrowania zdarzeń, które mogą być zbierane automatycznie za pomocą pomiaru zaawansowanego, zamiast implementować kod pomiarowy zdarzeń ręcznie, obejmij zdarzenia pomiarem zaawansowanym. Jeśli zdarzenia objęte pomiarem zaawansowanym nie spełniają Twoich wymagań, wykonaj podane niżej czynności, by skonfigurować tagi zdarzeń usługi Google Analytics 4.

Tag zdarzenia usługi Google Analytics 4 umożliwia wysyłanie do Analytics dodatkowych zdarzeń niestandardowych poza tymi, które są wysyłane automatycznie lub przez pomiar zaawansowany. Jeśli np. chcesz zbierać bardziej szczegółowe dane o głębokości przewijania, niż zapewnia to pomiar zaawansowany, możesz wywoływać tag zdarzenia usługi Google Analytics 4 za pomocą reguły Menedżera tagów opartej na głębokości przewijania.

Aby utworzyć tag zdarzenia Google Analytics 4:

 1. Kliknij Tagi a potem Nowy.
 2. Kliknij Konfiguracja tagu.
 3. Kliknij Google Analytics: zdarzenie GA4.
 4. Dla opcji Tag konfiguracji wybierz utworzony wcześniej tag konfiguracji.
 5. W polu Nazwa zdarzenia wpisz nazwę zdarzenia. Aby uzyskać najlepsze wyniki, używaj zalecanych nazw zdarzeń.
 6. Opcjonalnie: wpisz Parametry zdarzenia. Aby uzyskać najlepsze wyniki, używaj zalecanych nazw parametrów zdarzeń.
  1. Kliknij Dodaj wiersz.
  2. Wypełnij pole Nazwa parametru.
  3. Wypełnij pole Wartość.
  4. Powtarzaj te czynności, aż dodasz wszystkie niezbędne parametry.
 7. Opcjonalnie: w sekcji Właściwości użytkownika dodaj dowolne niestandardowe właściwości użytkownika, które chcesz skonfigurować. Uwaga: Analytics automatycznie rejestruje niektóre właściwości użytkownika. W przypadku każdej usługi Google Analytics 4 możesz skonfigurować maksymalnie 25 dodatkowych właściwości użytkownika.
 8. Opcjonalnie: użyj opcji Ustawienia zaawansowane, by skonfigurować Priorytet wywoływania tagów. Możesz też skorzystać z opcji Sekwencjonowanie tagów, by mieć pewność, że tag konfiguracji będzie wywoływany przed innymi tagami zdarzeń, które go wymagają.
 9. Kliknij Reguły i wybierz odpowiednie zdarzenia, które mają powodować wywoływanie tagu.
 10. Zapisz konfigurację tagu i opublikuj kontener.

Przykładowa konfiguracja tagu zdarzenia:

 • Nazwa zdarzenia: scroll
 • Nazwa parametru: percent_scrolled
 • Wartość parametru: {{Scroll Depth Threshold}} (wypełniana przez zmienną wbudowaną)
Użyj opcji Ustawienia zaawansowane a potem Sekwencjonowanie tagów, by określić, że tag zdarzenia ma być wywoływany po tagu konfiguracji.

Podczas definiowania nazw zdarzeń i parametrów stosuj się do zalecanego schematu zdarzeń. Przykładowy schemat znajdziesz poniżej, a pełny schemat – tutaj.

Zdarzenie Wywoływane... Parametry
login gdy użytkownik się zaloguje. method
purchase gdy użytkownik finalizuje zakup. transactions_id, value, currency, tax, shipping, items, coupon
refund gdy użytkownik otrzymuje zwrot środków. transactions_id, value, currency, tax, shipping, items
search gdy użytkownik przeszukuje Twoje treści. search_term
select_content gdy użytkownik zaznaczy treści. content_type, item_id
share gdy użytkownik udostępni treści. content_type, item_id
sign_up

gdy użytkownik się zarejestruje.

Pozwala sprawdzić, które metody rejestracji są najpopularniejsze (np. konto Google, adres e-mail itp.).

method

Dodatkowe wskazówki dotyczące implementacji

Rodzaje tagów

W usłudze Universal Analytics występuje tylko jeden rodzaj tagu, a w usłudze Google Analytics 4 – dwa: tag konfiguracji GA4 i tag zdarzenia GA4.

 • Tag zdarzenia GA4 odwołuje się do tagu konfiguracji i dlatego zależy od jego ustawień.
 • W czasie działania usługi tag konfiguracji musi być uruchamiany przed tagiem zdarzenia.

Aby mieć pewność, że tag konfiguracji jest wywoływany przed tagiem zdarzenia, przypisz regułę tagu konfiguracji, która ma zagwarantowane wcześniejsze wywoływanie niż reguła tagu zdarzenia.

Nakładanie się na parametry zbierane automatycznie

Zdarzenia w usługach Google Analytics 4 automatycznie zbierają domyślnie wiele parametrów każdego zdarzenia. Należą do nich:

 • language,
 • page_location,
 • page_referrer,
 • page_title,
 • screen_resolution.

Poza tym zdarzenia zbierane automatycznie zawierają też wiele własnych parametrów zbieranych automatycznie. Możliwe, że niektóre z tych parametrów gromadzisz jako wymiary niestandardowe w usłudze Universal Analytics. W usłudze Google Analytics 4 nie określaj ich jednak ręcznie, ponieważ i tak będą zbierane automatycznie.

Wymiary i dane niestandardowe

Niestandardowe wymiary i dane usługi Universal Analytics są mapowane na parametry zdarzenia lub właściwości użytkownika usługi Google Analytics 4 (w zależności od poziomu). Niestandardowe wymiary i dane z tagów usługi Universal Analytics możesz przenosić do tagów usługi Google Analytics 4 w taki sposób:

 • na poziomie działania → przypisz do tagu zdarzenia usługi Google Analytics 4 jako zdarzenia lub parametry zdarzenia;
 • na poziomie sesji → w usłudze Google Analytics 4 nie trzeba niczego określać na poziomie sesji, ponieważ wartości wymiarów i danych są w większości mapowane na właściwości użytkownika oraz na zdarzenia lub parametry;
 • na poziomie użytkownika → przypisz do tagu konfiguracji GA4 jako właściwości użytkownika oraz przypisz do tagu zdarzenia GA4 za pomocą parametru „user_properties” w polu „Pola do ustawienia”;
 • na poziomie produktu → wykonaj mapowanie na parametry e-commerce.

Zachowywanie ustawień w zdarzeniach

Universal Analytics korzysta ze zmiennej „Ustawienia Google Analytics”, by zachowywać ustawienia tagów (np. identyfikator śledzenia, domenę pliku cookie lub wyłączenie funkcji reklamowych), które muszą być spójne w tagach usługi Universal Analytics. W podobny sposób możesz zachowywać ustawienia w tagach zdarzenia GA4 za pomocą tagu konfiguracji GA4. Tagi zdarzenia GA4 dziedziczą parametry i właściwości użytkownika z powiązanego tagu konfiguracji GA4.

Interakcja między kodem gtag.js na stronie a tagami usługi GA4 z Menedżera tagów

Jeśli na tej samej stronie masz zarówno implementację tagu gtag.js, jak i tagi usługi GA4 z Menedżera tagów, kod gtag.js może mieć wpływ na działanie tagów usługi GA4.Niektóre parametry ustawień, np. „cookie_prefix” lub „allow_ad_personalization_signals”, przypisane za pomocą polecenia „gtag('set', paramName, paramValue)” na stronie, będą przekazywać parametry do tagów GA4 uruchamianych przez Menedżera tagów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false