[GA4] Megvalósítási útmutató a Google Címkekezelőhöz

Ez a cikk azoknak a webhelytulajdonosoknak szól, akik részletes megvalósítási útmutatót szeretnének kapni. A cikk feltételezi, hogy Ön már létrehozott egy Google Analytics 4-tulajdont. Ha csak az alapvető méréseket szeretné elhelyezni az oldalán, olvassa el ezt a cikket.
A cikk tartalma:

Az alapvető adatgyűjtés engedélyezése

Ha engedélyezni szeretné az eseményekre vonatkozó alapvető adatgyűjtést (többek között az oldalmegtekintések és az automatikus és továbbfejlesztett mérési események gyűjtését) egy webes adatfolyam számára, az összes mérni kívánt oldalon telepítenie kell a Google Analytics: GA4-konfigurációs címkét. A címke inicializálja a Google Analytics szolgáltatást a tulajdonhoz, beállítja a Google Analytics cookie-jait, illetve elküldi az automatikus és a továbbfejlesztett mérési eseményeket (beleértve az oldalmegtekintéseket is).

A GA4-konfigurációs címke létrehozása:

 1. Kattintson a Címkék majd Új elemre.
 2. Kattintson a Címke konfigurálása lehetőségre.
 3. Válassza a Google Analytics: GA4-konfigurálás lehetőséget.
 4. Adja meg a mérési azonosítót.
 5. Nem kötelező: A Beállítandó mezők területen adjon meg minden olyan paramétert, amelyet konfigurálni szeretne. A legjobb eredmény eléréséhez használja a javasolt eseményparaméter-neveket.
 6. Nem kötelező: A Felhasználói tulajdonságok területen adja meg az összes olyan egyéni felhasználói tulajdonságot, amelyet konfigurálni szeretne. Megjegyzés: Az Analytics néhány felhasználói tulajdonságot automatikusan naplóz. Minden Google Analytics 4-tulajdonhoz legfeljebb 25 további felhasználói tulajdonságot adhat meg.
 7. Nem kötelező: A Speciális beállítások között konfigurálja a Címkeaktiválási prioritás beállítást, vagy használja a Címkék sorbarendezése beállítást annak érdekében, hogy a konfigurációs címke minden más olyan eseménycímke előtt aktiválódjon, amelynek szüksége van rá.
 8. Kattintson az Aktiválás elemre, és válassza ki azokat az aktiválási szabályokat, amelyek aktiválják a címkét (a „Minden oldal” használata esetén például a konfigurációs címke a webhely minden oldalán aktiválódik).
 9. Mentse a címkekonfigurációt, és tegye közzé a tárolót.

Események

A gtag.js kódrészlettel („UA-XXXXXXXX”) implementált Universal Analytics-tulajdonokban a rendszer külön lekérési típusként, az Eseménykategória, a Művelet és a Címke dimenzió, valamint az Eseményérték mutató használatával implementálja az eseményeket. Ha gyűjt ilyen eseményeket, akkor a jelentésekben megtekintheti őket. A különböző események, dimenziók és mutatóértékek száma nincs korlátozva.

A Google Analytics 4-tulajdonokban minden „lekérés” egy „esemény”, vagyis a rendszer már nem különbözteti meg a lekéréstípusokat.

A Google Analytics 4-tulajdonok eseménytípusai

A Google Analytics 4-tulajdonok eseményei négy csoportba sorolhatók: automatikusan gyűjtött események, továbbfejlesztett méréssel gyűjtött események, javasolt események és egyéni események.

 1. Az automatikusan gyűjtött eseményeket automatikusan, alapszintű adatgyűjtéssel gyűjti a rendszer.
 2. A továbbfejlesztett méréssel olyan események gyűjthetők, amelyek be- vagy kikapcsolhatók a Google Analytics 4-tulajdonok Adminisztrálás felületén. A továbbfejlesztett méréssel gyűjtött események esetében NEM SZÜKSÉGES kódot hozzáadni a webhelyhez vagy az alkalmazáshoz, illetve módosítani az ott lévő kódot.
  • Ne feledje, hogy ha bizonyos eseményeket egyéni eseményként implementál, majd ugyanezeket az eseményeket a továbbfejlesztett méréssel is gyűjti, akkor kétszer naplózza majd őket a rendszer.Ha egy eseményt a Universal Analytics-tulajdonnak és a Google Analytics 4-tulajdonnak egyaránt elküld, akkor a releváns Universal Analytics-tulajdonazonosító meghatározására szolgáló „send_to” paramétert hozzá kell adnia az eseményhez. Ekkor az eseményt csak a Universal Analytics-tulajdon kapja meg, a Google Analytics 4-tulajdon nem.
  • Technikai megjegyzés: A továbbfejlesztett mérés nem HTML-azonosítókon vagy osztályokon alapul. Ez eltér például az olyan esetektől, amikor a Google Címkekezelővel HTML-azonosítókat vagy osztályokat használ aktiválási szabályként vagy változóként az eseményekhez (például linkekre leadott kattintásokhoz vagy letöltésekhez).

 1. A javasolt események olyan események, amelyeket manuálisan kell implementálni, de a Google által előre meghatározott nevekkel és paraméterekkel rendelkeznek. A javasolt eseményekkel olyan meglévő és a jövőben bevezetendő jelentéskészítési funkciók biztosíthatók, amelyek az egyéni (Ön által elnevezett) eseményekkel nem használhatók. A következő megoldásokhoz használhatók javasolt események:
 1. Az egyéni események olyan események, amelyeket Ön nevezhet el, illetve implementálhat.

Az események implementálásának bevált módszerei

 1. Ha megoldható, az események manuális implementálása helyett célszerű automatikusan gyűjtött és továbbfejlesztett mérési eseményeket használni.
 2. Ha a kívánt eseményt a rendszer nem gyűjti automatikusan, és az esemény továbbfejlesztett méréssel sem gyűjthető, használjon javasolt eseményt.
 3. Csak akkor használjon egyéni eseményt, ha a fent említett megoldások egyike sem felel meg az igényeinek.

Vegye számba a Universal Analytics-tulajdonban használt eseményeket, és mérje fel, hogy az automatikusan gyűjtött és a továbbfejlesztett mérési események kielégítik-e a Google Analytics 4-tulajdonhoz kapcsolódó igényeit. Ezeket az eseményeket NEM kell manuálisan kódolni az áttelepítéshez, ezért először rájuk összpontosítson.

Manuálisan implementált események (vagyis javasolt és egyéni események)

A Google Analytics 4-tulajdonok és a Universal Analytics-tulajdonok eseményeinek adatstruktúrája eltér.

 • A Universal Analytics-tulajdonok eseményei az „Eseménykategória”, az „Eseményművelet”, az „Eseménycímke” és az „Eseményérték” mezőket tartalmazzák, ezenkívül pedig egyéni dimenziókat is hozzájuk lehet adni.
 • A Google Analytics 4-tulajdonok manuálisan implementált eseményei az „Eseménynév” mezőt, az automatikusan gyűjtött paramétereket, valamint a manuálisan megadott paramétereket tartalmazzák. Ezek a manuálisan megadott paraméterek felülírják a Universal Analytics-tulajdonokból származó eseménymezőket, és a használatukkal az eseményre vonatkozó további információk is megadhatók.

Javasolt események, egyéni események és egyéni paraméterek hozzáadása

Ha a továbbfejlesztett méréssel automatikusan gyűjthető események gyűjtéséhez Universal Analytics-címkéket használ, akkor az események manuális mérése helyett használjon továbbfejlesztett mérési eseményeket. Ha a továbbfejlesztett mérési események nem felelnek meg az igényeinek, az alábbi lépésekkel állítson be Google Analytics 4-eseménycímkéket.

A Google Analytics 4-eseménycímkével az automatikusan vagy a továbbfejlesztett mérésen keresztül küldött események mellett egyéni események is küldhetők az Analytics szolgáltatásba. Ha például a görgetési mélységre vonatkozóan a továbbfejlesztett mérés által biztosítottnál részletesebb adatokat szeretne gyűjteni, akkor beállíthatja, hogy egy Google Analytics 4-eseménycímke a Címkekezelő görgetési mélységre vonatkozó aktiválási szabálya alapján aktiválódjon.

Google Analytics 4-eseménycímke létrehozása:

 1. Kattintson a Címkék majd Új elemre.
 2. Kattintson a Címke konfigurálása lehetőségre.
 3. Válassza a Google Analytics: GA4-esemény lehetőséget.
 4. A Konfigurációs címke beállításnál válassza ki a korábban létrehozott konfigurációs címkét.
 5. Az Esemény neve beállításnál adja meg az esemény nevét. A legjobb eredmény eléréséhez használja a javasolt eseményneveket.
 6. Nem kötelező: Adja meg az eseményparamétereket. A legjobb eredmény eléréséhez használja a javasolt eseményparaméter-neveket.
  1. Kattintson a Sor hozzáadása lehetőségre.
  2. Töltse ki a Paraméter neve mezőt.
  3. Töltse ki az Érték mezőt.
  4. Ismételje ezt a lépést addig, amíg meg nem adta az összes kívánt paramétert.
 7. Nem kötelező: A Felhasználói tulajdonságok területen adja meg az összes olyan egyéni felhasználói tulajdonságot, amelyet konfigurálni szeretne. Megjegyzés: Az Analytics néhány felhasználói tulajdonságot automatikusan naplóz. Minden Google Analytics 4-tulajdonhoz legfeljebb 25 további felhasználói tulajdonságot adhat meg.
 8. Nem kötelező: A Speciális beállítások között konfigurálja a Címkeaktiválási prioritás beállítást, vagy használja a Címkék sorbarendezése beállítást. Így biztosíthatja, hogy a konfigurációs címke aktiválódjon az olyan eseménycímkék előtt, amelyeknek szükségük van rá.
 9. Kattintson a Aktiválás lehetőségre, és válassza ki azokat az eseményeket, amelyeknek aktiválniuk kell a címkét.
 10. Mentse el a címkekonfigurációt, és tegye közzé a tárolót.

Példa az eseménycímke konfigurációjára:

 • Esemény neve: görgetés
 • Paraméter neve: percent_scrolled
 • Paraméter értéke: {{Scroll Depth Threshold}} (egy beépített változó tölti ki)
A Speciális beállítások majd Címkék sorbarendezése beállítással adja meg, hogy egy adott eseménycímkének egy adott konfigurációs címke után kell-e aktiválódnia.

Ha megoldható, az esemény- és paraméternevek megadásakor a javasolt eseménysémát kövesse. A séma példája az alábbi részen látható. A teljes séma itt tekinthető meg.

Esemény Aktiválási szabály Paraméterek
login Akkor aktiválódik, amikor egy felhasználó bejelentkezik. method
purchase Akkor aktiválódik, amikor a felhasználó befejezi a vásárlást. transactions_id, value, currency, tax, shipping, items és coupon
refund Akkor aktiválódik, amikor egy felhasználó visszatérítést kap. transactions_id, value, currency, tax, shipping és items
search Akkor aktiválódik, amikor egy felhasználó rákeres az Ön tartalmára. search_term
select_content Akkor aktiválódik, amikor a felhasználó kiválasztotta a tartalmat. content_type és item_id
share Akkor aktiválódik, amikor egy felhasználó megosztott tartalommal rendelkezik. content_type és item_id
sign_up

Akkor aktiválódik, amikor egy felhasználó regisztrált.

Lehetővé teszi annak megtekintését, hogy mely regisztrációs módszerek (például Google-fiók, e-mail-cím stb.) a legnépszerűbbek

method

További implementálási útmutató

Címketípusok

A Universal Analytics csak egy címketípussal rendelkezik, a Google Analytics 4 viszont kettővel: a GA4-konfigurációs címkével és a GA4-eseménycímkével.

 • A GA4-eseménycímke a konfigurációs címkére hivatkozik, ezért a konfigurációs címke beállításától függ.
 • Futási időben a konfigurációs címkének az eseménycímke előtt kell aktiválódnia.

Ennek biztosításához rendeljen hozzá egy olyan, a konfigurációs címkéhez tartozó aktiválási szabályt, amely mindenképpen az eseménycímke aktiválási szabálya előtt lép működésbe.

Átfedés az automatikusan gyűjtött paraméterekkel

A Google Analytics 4-tulajdonok eseményei alapértelmezés szerint minden eseménynél számos eseményparamétert automatikusan gyűjtenek. Ilyen paraméterek például a következők:

 • language
 • page_location
 • page_referrer
 • page_title
 • screen_resolution

Emellett az automatikusan gyűjtött események számos automatikusan gyűjtött saját paramétert is tartalmaznak. Előfordulhat, hogy néhány ilyen paramétert egyéni dimenzióként gyűjt a Universal Analytics-tulajdonban. A Google Analytics 4-tulajdon esetén azonban ezeket nem szabad manuálisan megadni paraméterként, mivel a rendszer automatikusan gyűjti őket.

Egyéni dimenziók és mutatók

A Universal Analytics egyéni dimenzióit és mutatóit a rendszer a Google Analytics 4 eseményparamétereihez vagy felhasználói tulajdonságaihoz társítja (a hatókörtől függően). Az egyéni dimenziók és mutatók az alábbi módon vihetők át a Universal Analytics-címkékből a Google Analytics 4-címkékbe:

 • A hatókör a lekérés → rendelje hozzá eseményként vagy eseményparaméterként a GA4-esemény címkéhez
 • A hatókör a munkamenet → a Google Analytics 4-tulajdonokban nincs szükség arra, hogy a munkamenet legyen a hatókör, mert a dimenziók és a mutatók értékét a rendszer többnyire társítja a felhasználói tulajdonságokhoz, az eseményekhez vagy a paraméterekhez.
 • A hatókör a felhasználó → rendelje hozzá felhasználói tulajdonságként a GA4-konfigurációs címkéhez, hogy hozzárendelhesse a GA4-eseménycímkéhez úgy, hogy a „Beállítandó mezők” területen a „user_properties” paramétert adja meg.
 • A hatókör a termék → társítsa e-kereskedelmi paraméterekhez

A beállítások megőrzése a különböző eseményekben

A Universal Analytics a „Google Analytics-beállítások” változó használatával őrzi meg az olyan címkebeállításokat (például a követőazonosítót, a cookie domainjét, illetve a hirdetési funkciók letiltását), amelyeknek egységesnek kell lenniük a Universal Analytics-címkékben. A GA4-eseménycímkék beállításai – a GA4-konfigurációs címke használatával – ugyancsak megőrizhetők. A GA4-eseménycímkék az összekapcsolt GA4-konfigurációs címke paramétereit és felhasználói tulajdonságait öröklik.

Az oldalon lévő gtag.js kód és a Címkekezelő GA4-címkéinek egymásra hatása

Ha egy adott oldalon a gtag.js kódot és a Címkekezelő GA4-címkéit is implementálja, akkor az oldalon lévő gtag.js kód hatással lehet a Címkekezelő GA4-címkéire. Egyes beállításparaméterek (például a „cookie_prefix” vagy az „allow_ad_personalization_signals”) az oldalon lévő gtag('set', paramName, paramValue) paranccsal továbbítják a paramétereket a Címkekezelőből aktivált GA4-címkéknek.

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?
Keresés
Keresés törlése
Keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
Keresés a Súgóoldalakon
true
69256
false