I denne artikkelen finner du informasjon om Universal Analytics. Hvis du bruker den neste generasjonen av Google Analytics, finner du mer informasjon i delen Google Analytics 4-områder i brukerstøtten.

Konfigurer Analytics for nettsteder (Universal Analytics)

Vi har skrevet denne artikkelen spesielt for de som ønsker å konfigurere Analytics (og bruke et Universal Analytics-område) på et nytt nettsted. Universal Analytics er den forrige versjonen av Analytics og støtter bare nettmåling. Hvis du trenger en sporings-ID for «UA- », kan du følge veiledningen i denne artikkelen.
Følg veiledningen nedenfor nøye. Sørg for at du klikker på Vis avanserte alternativer, og sett så bryteren for Opprett et Universal Analytics-område i på-posisjon, som vist nedenfor. Hvis du ikke gjør det, oppretter du et Google Analytics 4-område i stedet.

Opprett en Analytics-konto

Det første du må gjøre, er å opprette en Analytics-konto – med mindre du allerede har en. Gå direkte til Opprett et område med mindre du vil opprette en separat konto for dette nettstedet. Du kan for eksempel opprette en ny konto hvis dette nettstedet tilhører en annen bedrift.

 1. Klikk på Opprett konto i Konto-kolonnen under Administrator.
 2. Gi kontoen et navn. Konfigurer innstillingene for datadeling for å styre hvilke data du vil dele med Google.
 3. Klikk på Neste for å legge til det første området i kontoen.

 Opprett et område

 1. Fortsetter du fra «Opprett en Analytics-konto» ovenfor? Gå i så fall til trinn 2. Gjør ellers følgende:
  • Sjekk at du har valgt riktig konto, i Konto-kolonnen under Administrator. Klikk så på Opprett et område i Område-kolonnen.
 2. Gi området et navn (f.eks. «Nettstedet til Bennys burgerbar»), og velg valutaen og tidssonen som skal brukes i rapporteringen. Hvis en besøkende er innom nettstedet ditt på en tirsdag i brukerens tidssone, men det er mandag i tidssonen din, blir besøket registrert som å ha forekommet på mandag.
  • Hvis du velger en tidssone hvor det tas høyde for sommertid, justerer Analytics automatisk i henhold til dette. Bruk vesteuropeisk tid (GMT) hvis du ikke vil justere for sommertid.
  • Hvis du endrer tidssonen, påvirkes bare fremtidige data. Hvis du endrer tidssonen for et eksisterende område, ser du kanskje et flatt område eller en topp i dataene. Dette kommer av tidsforskyvningen henholdsvis bakover eller fremover. Rapportdataene kan fortsatt inneholde den gamle tidssonen i en kort periode etter at du har oppdatert innstillingene, inntil endringen er behandlet av Analytics-tjenerne.
 3. Klikk på Vis avanserte alternativer (under feltene for områdekonfigurering).
 4. Slå på bryteren for Opprett et Universal Analytics-område .
 5. Skriv inn nettadressen. Velg protokollen (http eller https).
  De fleste domeneverter støtter bare UTF-8-tegn i nettadresser. Bruk enten UTF-8-tegn eller punycode for tegn og symboler som ikke er UTF-8-tegn (innbefattet kyrilliske tegn), i domenenavnet. Prøv et punycode-konverteringsprogram hvis du trenger hjelp med dette.
 6. Nå kan du velge å opprette følgende:
  • Både et Google Analytics 4-område og et Universal Analytics-område. Med dette alternativet skjer følgende:
   • Det blir konfigurert et parallelt Google Analytics 4-område som – akkurat som Universal Analytics-området ditt – samler inn data. Når du legger til taggen for Google Analytics 4-området på nettstedet ditt, blir det sendt data til begge områdene. Du kan bytte frem og tilbake mellom områder via områdevelgeren eller på administratorskjermen.
   • Det blir etablert en tilknytning mellom to områder, så du kan overføre konfigurasjonsinnstillinger fra Universal Analytics-området til Google Analytics 4-området på et senere tidspunkt.
    Sånn kan du identifisere de enkelte områdene: Hvis du i det andre trinnet ga området navnet «Eksempelområde», blir «Eksempelområde (UA-1234567)» navnet som tilordnes Universal Analytics-området, mens navnet på Google Analytics 4-området blir «Eksempelområde – GA4 (98765432)».
  • Bare et Universal Analytics-område. Velg dette alternativet hvis du bare vil ha et Universal Analytics-område.
   Velg dette alternativet hvis du har behov for en sporings-ID for «UA-».
 7. Klikk på Neste, og oppgi informasjon om bedriften din. 
 8. Klikk på Opprett.

Godta vilkårene for bruk av Analytics og tillegget om databehandling hvis du blir bedt om det, og klikk så på Fullfør.

Konfigurer datainnsamling (legg m.a.o. til den globale nettstedstaggen på nettstedet)

Legg til den globale nettstedstaggen i en nettstedsbygger eller på et nettsted et innholdsstyringssystem (CMS) er vert for (f.eks. Shopify eller WordPress)

Hvis du bare konfigurerte et Universal Analytics-område (du valgte m.a.o. ikke å konfigurere både et GA4- og et Universal Analytics-område), kan du lime inn sporings-ID-en for «UA-» i feltet for sporings-ID-er i Google Analytics som vises i nettstedsbyggeren.

Hvis du imidlertid valgte å konfigurere både et GA4-område og et Universal Analytics-område, bør du følge veiledningen nedenfor og lime inn den globale nettstedstaggen i sin helhet i det tilpassede HTML-feltet i nettstedsbyggeren. Etter at du har gjort det, får du se data i både GA4- og Universal Analytics-området ditt. Hvis du derimot bare oppgir «UA-»-ID-en i nettstedsbyggeren, får du bare se data i Universal Analytics-området.

 1. Se etter den globale nettstedstaggen (gtag.js). Med Analytics-sidetaggen mener vi hele kodedelen som vises. Den begynner med
  <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
  og slutter med
  </script>

Kopier hele Google Analytics-sidetaggen din, og lim den inn på nettstedet ditt via den tilpassede HTML-funksjonen i CMS-systemet.

I sanntidsrapporten kan du så få bekreftet at du faktisk mottar data.

CMS/nettstedsbygger Alternativer for å legge til egendefinert HTML
Blogger Veiledning
Cart.com Kontakt brukerstøtten for Cart.com for å få en veiledning
HubSpot Veiledning
Magento Veiledning
One.com Kontakt brukerstøtten for One.com for å få en veiledning
Salesforce (Demandware) Kontakt brukerstøtten for Salesforce for å få en veiledning
Squarespace

Veiledning

Kun tilgjengelig for brukere med «Business»- eller «Commerce»-abonnement

VTEX Kontakt brukerstøtten for VTEX for å få en veiledning
Weebly Veiledning

Det kan ta opptil 30 minutter før innsamlingen av data begynner. I sanntidsrapporten kan du så få bekreftet at du faktisk mottar data.

Legg til den globale nettstedstaggen direkte på nettsidene

Du må ha tilgang til HTML-innholdet på nettsidene dine. Be nettutvikleren din om å utføre disse trinnene hvis du ikke kan gjøre det selv.

 1. Se etter den globale nettstedstaggen (gtag.js). Med Analytics-sidetaggen mener vi hele kodedelen som vises. Den begynner med
  <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
  og slutter med
  </script>
 2. Kopiér hele Google Analytics-sidetaggen, og lim den inn rett etter <head>-elementet på alle sidene på nettstedet.

Det kan ta opptil 30 minutter før innsamlingen av data begynner. I sanntidsrapporten kan du så få bekreftet at du faktisk mottar data. 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
69256
false