[GA4] Växla mellan konton och egendomar

Längst upp till vänster i Analytics-gränssnittet kan du växla mellan alla Analytics-konton och egendomar som du har behörighet till.

 

Du kan till exempel växla mellan en Universal Analytics-egendom som du har haft i flera år och en ny Google Analytics 4-egendom som du har skapat som en uppgradering av den Universal Analytics-egendomen.

Menyn som visas nedan visar ett Analytics-konto och en Universal Analytics-egendom och -vy.

 

Den öppna menyn nedan visar ett Analytics-konto och en Google Analytics 4-egendom.

 

I den här menyn kan du visa och välja följande alternativ som du har behörighet till:

 

Börja med att välja organisation för att välja ett konto. Om kontot inte tillhör en organisation använder du menyn för att välja alternativet Alla konton.

I kolumnen Analytics-konton visas antingen alla konton i en organisation eller alla konton.

I kolumnen Egendomar och appar visas alla egendomar och Firebase-approjekt som du har behörighet till i kontot. (Du kan länka Firebase-approjekt till Google Analytics 4-egendomar. Läs mer)

I kolumnen Vyer visas alla vyer som du har behörighet till i en Universal Analytics-egendom. (Google Analytics 4-egendomar har inga vyer.)

När du har gjort ditt val öppnas rapporterna för egendomen (Google Analytics 4) eller för egendomen och vyn (Universal Analytics) i Analytics-gränssnittet.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
3352345463893598786
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
69256