[GA4] Bytt mellom kontoer og områder

Helt øverst til venstre i Analytics-grensesnittet finner du en meny du kan bruke for å bytte mellom de ulike Analytics-kontoene og -områdene der du er gitt visse tillatelser.

 

Du kan for eksempel gå fra et Universal Analytics-område du har hatt i flere år, til et nytt Google Analytics 4-område du opprettet som en oppgradering av dette Universal Analytics-området.

I den åpne menyen nedenfor ser du en Analytics-konto og samt et område og en rapporteringsvisning i Universal Analytics.

 

I den åpne menyen nedenfor ser du en Analytics-konto og et Google Analytics 4-område.

 

I denne menyen kan du se og velge hva som helst av det følgende, alt etter hva du er gitt tillatelse til:

 

Før du kan velge en konto, må du først velge den aktuelle organisasjonen. Hvis kontoen ikke tilhører noen organisasjon, kan du velge Alle kontoer-alternativet via denne menyen.

I Analytics-kontoer-kolonnen lister vi opp alle kontoene eller alle kontoene i en organisasjon.

I Områder og apper-kolonnen ser du alle områdene og Firebase-approsjektene du har tillatelse til å bruke i kontoen. (Du kan knytte Firebase-approsjekter sammen med Google Analytics 4-områder. Finn ut mer.)

I Rapporteringsvisninger-kolonnen oppføres alle rapporteringsvisningene du kan bruke i et Universal Analytics-område. (Google Analytics 4-områder har ikke rapporteringsvisninger.)

Når du har gjort et valg, åpnes rapportene om det aktuelle området (Google Analytics 4) eller rapportene om det aktuelle området og den aktuelle rapporteringsvisningen (Universal Analytics) i Analytics-grensesnittet.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
14092418755499231633
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
69256