[GA4] מעבר בין חשבונות ונכסים

בפינה הימנית העליונה של ממשק Analytics מוצג תפריט שדרכו אפשר לעבור בין כל החשבונות והנכסים ב-Analytics שעבורם יש לכם הרשאה.

 

לדוגמה, אתם יכולים לעבור בין נכס Universal Analytics שקיים בחשבונכם כבר שנים לבין נכס Google Analytics 4 חדש שיצרתם כשדרוג לאותו נכס Universal Analytics.

התפריט הפתוח שבתמונה הבאה מראה חשבון Analytics ונכס ותצוגה מפורטת של Universal Analytics.

 

התפריט הפתוח שבתמונה הבאה מראה חשבון Analytics ונכס Google Analytics 4.

 

מהתפריט הזה תוכלו לראות ולבחור את הפריטים שעבורם יש לכם הרשאה:

 

כדי לבחור חשבון מסוים, בוחרים תחילה את הארגון. אם החשבון אינו שייך לארגון מסוים, משתמשים בתפריט הזה כדי לבחור באפשרות כל החשבונות.

בעמודה חשבונות Analytics מפורטים כל החשבונות בארגון מסוים או כל החשבונות בכלל.

בעמודה נכסים ואפליקציות מפורטים כל הנכסים וכל הפרויקטים של אפליקציות ב-Firebase שעבורם יש לכם הרשאה בחשבון. (ניתן לקשר פרויקטים של אפליקציות ב-Firebase לנכסי Google Analytics 4. מידע נוסף)

בעמודה תצוגות מפורטות מוצגות כל התצוגות המפורטות שעבורן יש לכם הרשאה בנכס Universal Analytics מסוים. (לנכסי Google Analytics 4 אין תצוגות מפורטות).

אחרי שבוחרים בפריטים הרצויים, הדוחות לגבי הנכס (Google Analytics 4) או לגבי הנכס והתצוגה המפורטת (Universal Analytics) נפתחים בממשק של Analytics.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false
false