[GA4] Превключване между профили и собствености

В горния ляв ъгъл на интерфейса на Анализ има меню, с което можете да превключвате между профилите и собственостите в услугата, за които имате разрешение.

 

Можете например да превключвате между собственост в Universal Analytics, която имате от години, и нова собственост в Google Анализ 4, която сте създали като надстройка на собствеността в Universal Analytics.

Отвореното меню по-долу показва профил в Анализ заедно със собственост и изглед на собственост в Universal Analytics.

 

Отвореното меню по-долу показва профил в Анализ заедно със собственост в Google Анализ 4.

 

В това меню можете да видите и изберете което и да е от следните, стига да имате разрешение:

 

За да изберете профил, първо изберете организация. Ако профилът не принадлежи на организация, в това меню изберете опцията Всички профили.

В графата Профили в Анализ са посочени всички профили в дадена организация или всички профили.

Графата Собствености и приложения съдържа всички собствености и проекти за приложения във Firebase, за които профилът Ви има разрешение. (Можете да свържете проекти за приложения във Firebase със собствености в Google Анализ 4. Научете повече)

Графата Изгледи на собственост съдържа всички изгледи на собственост в Universal Analytics, за които имате разрешение. (Собственостите в Google Анализ 4 нямат изгледи.)

След като направите избора си, отчетите за съответната собственост (в Google Анализ 4) или за собствеността и изгледа (в Universal Analytics) се отварят в интерфейса на Анализ.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
6153094597285986346
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
69256