[GA4] Підмножини даних: фільтрація, підготовка звітів і обмеження доступу

Як відтворити фільтрацію даних Universal Analytics у ресурсі Google Analytics 4
Цю статтю призначено для власників сайтів і/або додатків, яким потрібно виконувати з підмножинами даних такі дії, як фільтрація, підготовка звітів й обмеження доступу, використовуючи представлення Universal Analytics, та які хочуть відтворити цю функціональність у ресурсі Google Analytics 4.

Представлення в Universal Analytics дають змогу фільтрувати підмножини даних, обмежувати доступ до них і створювати звіти. Однак у ресурсах Google Analytics 4 немає представлень цих звітів. У цій статті наведено інформацію про те, як реалізувати такі функції в ресурсі Google Analytics 4.

Фільтрування даних

Фільтри в Google Analytics 4 застосовуються на рівні ресурсу та впливають на всі потоки даних у ньому. У всіх звітах для ресурсу використовуються ті самі відфільтровані дані.

Фільтри в Universal Analytics застосовуються на рівні представлення даних і впливають тільки на дані в такому представленні. В одному ресурсі може бути кілька представлень даних, до кожного з яких застосовуються окремі фільтри. На звіти для кожного представлення даних впливають тільки фільтри, застосовані до такого представлення.

Наразі в Google Analytics 4 є фільтри, які включають або виключають внутрішній трафік і трафік розробника.

Ресурс Universal Analytics пропонує більше фільтрів, зокрема пошук і заміну, за географічним розташуванням, соціальними мережами й іншими розширеними опціями.

У таблиці нижче наведено різні функції Google Analytics 4, які схожі або однакові за результатами з фільтрами Universal Analytics.

Google Analytics 4 Universal Analytics

Виключення внутрішнього трафіку

1. Створення правила, яке визначає внутрішній трафік.

2. Створення фільтра, який виключає внутрішній трафік, що відповідає вашому правилу, та/або виключає трафік розробника.

Виключення внутрішнього трафіку

Створення фільтра IP-адреси.

Фільтрування роботів

Автоматично виключається трафік від роботів і павуків.

Фільтрування роботів

Додатково можна виключити трафік від роботів і павуків.

Міждоменне відстеження

Налаштування міждоменного відстеження в інтерфейсі Analytics.

Міждоменне відстеження

Налаштування міждоменного відстеження шляхом модифікації змінних у Менеджері тегів Google, модифікації коду відстеження, створення фільтрів представлення даних або редагування списку виключення перенаправлень.

Трансформація даних

Трансформація даних шляхом змінення наявних подій (наприклад, назв подій, значень параметрів) за допомогою елементів керування в інтерфейсі.

Трансформація даних

Трансформація даних за допомогою нижченаведених фільтрів.

 

Створення звітів на основі підмножин даних

У звітах ви можете переглядати конкретні підмножини даних і порівнювати їх; наприклад, ви можете переглянути підмножину даних "Користувачі з Канади віком 25–34 роки" або порівняти ці дані з підмножиною "Користувачі з Франції віком 25–34 роки".

Google Analytics 4 Universal Analytics

Перегляд підмножин даних

Використовуйте порівняння, щоб переглянути підмножини даних, визначені параметрами й значеннями параметрів.

Перегляд підмножин даних

Використовуйте сегменти, щоб визначати підмножини даних за параметром, значенням параметра, показником і значенням показника.

За допомогою сегментів також можна визначити область даних (наприклад, користувач, сеанс, звернення) і послідовність, у якій вони мають з’являтися.

Порівняння підмножин даних

Застосуйте кілька порівнянь до звіту.

Порівняння підмножин даних

Застосуйте кілька сегментів до звіту.

Порівняння визначаються на рівні звіту. Сегменти налаштовуються на рівні звіту або представлення даних.

 

Обмеження доступу до даних за допомогою дозволів

У ресурсі Google Analytics 4 можна призначати ролі (надавати права на виконання низки дій) на рівні облікового запису та/або ресурсу. Якщо в користувача є доступ до ресурсу, він може за умовчанням переглядати в ньому всі дані з усіх потоків даних. Коли ви призначаєте користувачу роль, ви можете також обмежити доступ до даних про витрати й доходи.

У Universal Analytics можна налаштовувати дозволи на рівні облікового запису, ресурсу та/або представлення даних. Якщо в користувача є доступ до представлення даних, він може переглядати всі дані в ньому. Проте в межах ресурсу можна обмежити доступ до різних представлень даних звітів.

Чи корисна ця інформація?
Як можна її покращити?

Потрібна додаткова допомога?

Увійдіть в обліковий запис, щоб отримати додаткову допомогу та швидко вирішити проблему

false
Пошук
Очистити вікно пошуку
Закрити пошук
Додатки Google
Головне меню
Пошук у довідковому центрі
false
false
true
true
69256
false
false