[GA4] Filtrera, rapportera och begränsa åtkomst till datadelmängder

Återskapa Universal Analytics-datafiltrering i din Google Analytics 4-egendom
Den här artikeln är avsedd för webbplatsägare och/eller appägare som filtrerar, rapporterar eller begränsar åtkomst till delmängder av data med hjälp av Universal Analytics-vyer och som vill återskapa denna funktion i en Google Analytics 4-egendom.

Vyer i Universal Analytics är ett sätt att filtrera data och rapportera och begränsa åtkomst till delmängder av data. Google Analytics 4-egendomar har inte några rapportvyer. I den här artikeln beskriver vi hur du kan åstadkomma detta i en Google Analytics 4-egendom.

Filtrera data

Google Analytics 4-filter tillämpas på egendomsnivå och påverkar data från alla dataflöden i den egendomen. Alla rapporter för en egendom använder samma filtrerade data.

Universal Analytics-filter används på vynivån och påverkar endast datan i den vyn. Du kan ha flera vyer i en och samma egendom och du kan tillämpa olika filter på dessa. Rapporterna för varje vy påverkas bara av filtren för den vyn.

För närvarande har Google Analytics 4 filter för att antingen inkludera eller utesluta intern trafik och utvecklartrafik.

Universal Analytics erbjuder en mängd olika filter, inklusive sök och ersätt, geografi, socialt nätverk och mer avancerade alternativ.

I följande tabell beskriver vi de olika funktionerna i Google Analytics 4 som ger samma eller liknande resultat som Universal Analytics-filter.

Google Analytics 4 Universal Analytics

Uteslutning av intern trafik

1. Skapa en regel som definierar intern trafik.

2. Skapa ett filter som utesluter den interna trafik som matchar din regel och/eller som utesluter utvecklartrafik.

Uteslutning av intern trafik

Skapa ett IP-adressfilter.

Botfiltrering

Trafik från botar och spindlar utesluts automatiskt.

Botfiltrering

Välj att utesluta trafik från botar och spindlar.

Mätning över flera domäner

Konfigurera mätning över flera domäner i Analytics-gränssnittet.

Mätning över flera domäner

Konfigurera mätning över flera domäner genom att ändra variabler i Google Taggstyrning eller din mätkod. Det gör du genom att skapa med hjälp av vyfilter och redigera din lista med hänvisningsundantag.

Dataomvandling

Omvandla data genom att ändra befintliga händelser (till exempel händelsenamn, parametervärden) via gränssnittskontroller.

Dataomvandling

Omvandla data via filter:

 

Rapportering om datadelmängder

I rapporterna kan du visa och jämföra specifika delmängder av data. Du kan till exempel välja att endast visa användare i åldern 25–34 i Kanada eller jämföra franska och kanadensiska användare i åldersintervallet 25–34.

Google Analytics 4 Universal Analytics

Visa delmängder av data

Använd jämförelser om du vill visa datadelmängder enligt definitionen i dimensioner och dimensionsvärden.

Visa delmängder av data

Använd segment för att identifiera delmängder med data efter dimension, dimensionsvärde, mätvärde och mätvärdets värde.

Med segment kan du också bestämma omfattningen av data (t.ex. användare, session, träff) och vilken sekvens data måste förekomma i.

Jämföra delmängder av data

Tillämpa flera jämförelser på en rapport.

Jämföra delmängder av data

Använd flera segment i en rapport.

Jämförelser ställs in på rapportnivå. Segment ställs in på rapport- eller vynivå.

 

Begränsa åtkomst till data via behörigheter

Med Google Analytics 4 kan du tilldela roller (det vill säga uppsättningar av behörigheter) på konto- och/eller egendomsnivå. Om en användare har åtkomst till en egendom kan hen som standard se all data från alla dataflöden i egendomen. Utöver att tilldela roller kan du också begränsa åtkomst till kostnads- och intäktsdata när du tilldelar användare roller.

Med Universal Analytics kan du ange behörigheter på konto-, egendoms- och/eller vynivå. Om en användare har åtkomst till en vy kan användaren se all data i den vyn. Inom en egendom kan du begränsa åtkomst till olika rapportvyer.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny