[GA4] Filtrovanie, vytváranie prehľadov alebo obmedzenie prístupu k podmnožinám údajov

Znova vytvorte filtre údajov služby Universal Analytics vo vlastníctve v službe Google Analytics 4.
Tento článok je určený pre vlastníkov webov alebo aplikácií, ktorí filtrujú, vytvárajú prehľady alebo obmedzujú prístup k podmnožinám údajov pomocou zobrazení v službe Universal Analytics a chcú využívať tieto funkcie vo vlastníctve v službe Google Analytics 4.

Zobrazenia v službe Universal Analytics umožňujú filtrovať údaje, vytvárať prehľady a obmedzovať prístup k podskupinám údajov. Vlastníctva v službe Google Analytics 4 však nemajú zobrazenia prehľadov. V tomto článku vám ukážeme, ako môžete vykonávať tieto činnosti vo vlastníctve v službe Google Analytics 4.

Filtrovanie údajov

Filtre v službe Google Analytics 4 sa používajú na úrovni vlastníctva a ovplyvňujú údaje zo všetkých streamov údajov v danom vlastníctve. Všetky prehľady vlastníctva používajú rovnaké filtrované údaje.

Filtre v službe Universal Analytics sa používajú na úrovni zobrazenia a ovplyvňujú iba údaje v danom zobrazení. V jednom vlastníctve môžete mať viacero zobrazení, pričom v každom môžete použiť iné filtre. Pri prehľadoch každého zobrazenia sa uplatňujú iba filtre daného zobrazenia.

Google Analytics 4 momentálne ponúka filtre na zahrnutie alebo vylúčenie internej návštevnosti a návštevnosti vývojára.

Universal Analytics má širšiu ponuku filtrov vrátane filtrov vyhľadávania a nahradenia, geografických filtrov, filtrov sociálnych sietí a pokročilejších možností.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené rôzne funkcie služby Google Analytics 4, ktoré majú rovnaké alebo podobné výsledky ako filtre v službe Universal Analytics.

Google Analytics 4 Universal Analytics

Vylúčenie internej návštevnosti

1. Vytvorte pravidlo, ktoré definuje internú návštevnosť

2. Vytvorte filter vylučujúci internú návštevnosť, ktorá zodpovedá vášmu pravidlu, alebo návštevnosť vývojára

Vylúčenie internej návštevnosti

Vytvorte filter adries IP

Filtrovanie robotov

Návštevnosť z robotov a indexových prehľadávačov sa vylučuje automaticky

Filtrovanie robotov

Voliteľne vylúčte návštevnosť z robotov a indexových prehľadávačov

Meranie viacerých domén

Konfigurujte meranie viacerých domén v rozhraní služby Analytics

Meranie viacerých domén

Konfigurujte meranie viacerých domén úpravou premenných v Správcovi značiek Google alebo úpravou kódu merania vytvorením filtrov zobrazenia a úpravou zoznamu vylúčení odkazujúcich zdrojov

Transformácia údajov

Transformujte údaje úpravou existujúcich udalostí (napr. názvov udalostí, hodnôt parametrov) prostredníctvom ovládacích prvkov používateľského rozhrania.

Transformácia údajov

Transformujte údaje pomocou filtrov:

 

Vytváranie prehľadov podmnožín údajov

V prehľadoch môžete zobrazovať konkrétne podmnožiny údajov a porovnávať podmnožiny údajov. Môžete napríklad zobraziť len používateľov vo veku 25 až 34 rokov v Kanade alebo porovnať používateľov vo veku 25 až 34 rokov v Kanade s používateľmi vo veku 25 až 34 rokov vo Francúzsku.

Google Analytics 4 Universal Analytics

Zobrazenie podmnožín údajov

Pomocou porovnaní zobrazte podmnožiny údajov tak, ako ich definujú dimenzie a hodnoty dimenzií

Zobrazenie podmnožín údajov

Pomocou segmentov identifikujte podmnožiny údajov podľa dimenzie, hodnoty dimenzie, metriky a hodnoty metriky.

Segmenty tiež umožňujú určiť rozsah údajov (napr. používateľ, relácia, prístup) a sekvenciu, v akej sa musia údaje vyskytovať.

Porovnanie podmnožín údajov

Použite v prehľade viaceré porovnania.

Porovnanie podmnožín údajov

Použite v prehľade viaceré segmenty.

Porovnania sa konfigurujú na úrovni prehľadu Segmenty sa konfigurujú na úrovni prehľadu alebo zobrazenia

 

Obmedzenie prístupu k údajom pomocou povolení

Google Analytics 4 vám umožňuje priraďovať roly (t. j. skupiny povolení) na úrovni účtu alebo vlastníctva. Ak má používateľ prístup k vlastníctvu, môže si predvolene pozrieť všetky údaje zo všetkých streamov údajov v danom vlastníctve. Okrem priradenia rolí však môžete obmedziť aj prístup k údajom o nákladoch a výnosoch, keď používateľovi priraďujete rolu.

Universal Analytics vám umožňuje nastaviť povolenia na úrovni účtu, vlastníctva alebo zobrazenia. Ak má používateľ prístup k zobrazeniu, môže si pozrieť všetky údaje v danom zobrazení. V rámci vlastníctva však môžete obmedziť prístup k rôznym zobrazeniam prehľadov.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false
false