[GA4] Filtriranje podskupova podataka, izvješćivanje o njima ili ograničavanje pristupa tim podacima

Ponovno izradite filtriranje podataka Universal Analyticsa na Google Analytics 4 entitetu
Ovaj je članak namijenjen vlasnicima web-lokacija i/ili aplikacija koji filtriraju podskupove podataka, izvješćuju o njima ili ograničavaju pristup tim podacima koristeći Universal Analytics stranice za pregled izvješća i koji žele ponovno izraditi tu funkciju na Google Analytics 4 entitetu.

Stranice za pregled izvješća u Universal Analyticsu omogućuju filtriranje podataka izvješćivanje o podskupovima podataka i ograničavanje pristupa tim podacima. Međutim, Google Analytics 4 entiteti ne sadrže stranice za pregled izvješća. Ovaj članak objašnjava kako možete aktivirati te opcije u Google Analytics 4 entitetu.

Filtriranje podataka

Filtri Google Analyticsa 4 primjenjuju se na razini entiteta i utječu na podatke svih streamova podataka u tom entitetu. Sva izvješća za entitet upotrebljavaju iste filtrirane podatke.

Filtri Universal Analyticsa primjenjuju se na razini stranica za pregled izvješća i utječu samo na podatke na tim stranicama. U jednom entitetu možete imati više stranica za pregled izvješća, a na svaku se primjenjuju različiti filtri. Na izvješća za svaku stranicu za pregled izvješća utječu samo filtri za tu stranicu.

Trenutačno Google Analytics 4 omogućuje filtre za uključivanje ili izuzimanje internog prometa i prometa razvojnih programera.

Universal Analytics omogućuje širi raspon filtara, uključujući filtre za pretraživanje i zamjenu, geografsku lokaciju, društvene mreže i filtre za naprednije opcije.

Sljedeća tablica prikazuje različite značajke Google Analyticsa 4 koje omogućuju iste ili slične rezultate kao i Universal Analytics filtri.

Google Analytics 4 Universal Analytics

Izuzimanje internog prometa

1. Izradite pravilo koje definira interni promet.

2. Izradite filtar koji izuzima interni promet koji se podudara s vašim pravilom i/ili koji izuzima promet razvojnih programera.

Izuzimanje internog prometa

Izradite filtar IP adrese

Filtriranje botova

Promet ostvaren pomoću botova i alata za indeksiranje automatski se izuzima.

Filtriranje botova

Izuzmite promet ostvaren pomoću botova i alata za indeksiranje (neobavezno).

Mjerenje na više domena

Konfigurirajte mjerenje na više domena na sučelju Analyticsa.

Mjerenje na više domena

Konfigurirajte mjerenje na više domena izmjenom varijabli u Google upravitelju oznaka ili izmjenom koda mjerenja, izradom filtara stranica za pregled izvješća i uređivanjem popisa za izuzimanje preporuka.

Prebacivanje podataka

Prebacite podatke izmjenom postojećih događaja (npr. naziva događaja, vrijednosti parametara) putem kontrola korisničkog sučelja.

Prebacivanje podataka

Prebacite podatke pomoću filtara:

 

Izvješćivanje o podskupovima podataka

U svojim izvješćima možete vidjeti određene podskupove podataka i usporediti ih. Primjerice, možete vidjeti samo "korisnike u dobnoj skupini 25 – 34 u Kanadi" ili usporediti "korisnike u dobnoj skupini 25 – 34 u Kanadi" s "korisnicima u dobnoj skupini 25 – 34 u Francuskoj".

Google Analytics 4 Universal Analytics

Prikaz podskupova podataka

Pomoću usporedbi pregledajte podskupove podataka na način na koji su definirani dimenzijama i vrijednostima dimenzija.

Prikaz podskupova podataka

Pomoću segmenata identificirajte podskupove podataka prema dimenziji, vrijednosti dimenzije, mjernom podatku i vrijednosti mjernog podatka.

Segmenti vam omogućuju i da odredite opseg podataka (npr. korisnik, sesija, učitavanje) i slijed u kojem se podaci moraju prikazati.

Usporedba podskupova podataka

Primijenite više usporedbi na izvješće.

Usporedba podskupova podataka

Primijenite više segmenata na izvješće.

Usporedbe se konfiguriraju na razini izvješća. Segmenti se konfiguriraju na razini izvješća ili stranice za pregled izvješća.

 

Ograničavanje pristupa podacima putem dopuštenja

Google Analytics 4 omogućuje vam dodjeljivanje uloga (tj. skupa dopuštenja) na razini računa i/ili entiteta. Ako korisnik ima pristup entitetu, prema zadanim postavkama taj korisnik može vidjeti sve podatke iz svih streamova podataka u tom entitetu. Međutim, osim dodjeljivanja uloga, prilikom dodjele uloge korisniku možete i ograničiti pristup podacima o troškovima i prihodima.

Universal Analytics omogućuje vam postavljanje dopuštenja na razini računa, entiteta i/ili stranice za pregled izvješća. Ako korisnik ima pristup stranici za pregled izvješća, taj korisnik može vidjeti sve podatke na toj stranici. Unutar entiteta možete ograničiti pristup različitim stranicama za pregled izvješća.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

false
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
true
false
true
true
69256
false
false