[GA4] Filtrování, vytváření přehledů nebo omezení přístupu k podmnožinám dat

Opětovné vytvoření filtrování dat z Universal Analytics ve službě Google Analytics 4
Tento článek je určen vlastníkům webů a aplikací, kteří filtrují, vytvářejí přehledy nebo omezují přístup k podmnožinám dat pomocí výběrů dat Universal Analytics a chtějí znovu vytvořit tuto funkci ve službě Google Analytics 4.

Výběry dat v Universal Analytics umožňují filtrovat data, vytvářet přehledy a omezovat přístup k podmnožinám dat. Služby Google Analytics 4 ale nemají výběry dat pro přehledy. V tomto článku se dozvíte, jak lze filtrovat data, vytvářet přehledy a omezovat přístup k podmnožinám dat ve službě Google Analytics 4.

Filtrování dat

Filtry Google Analytics 4 se používají na úrovni služby a mají vliv na data ze všech datových streamů v dané službě. Všechny přehledy dané služby používají stejná filtrovaná data.

Filtry Universal Analytics se používají na úrovni výběru dat a mají vliv pouze na data v daném výběru. V jedné službě můžete mít různé výběry s různými aplikovanými filtry. Přehledy pro jednotlivé výběry dat jsou ovlivněny pouze filtry pro daný výběr dat.

V současnosti nabízí Google Analytics 4 filtry, které mohou zahrnout nebo vyloučit interní návštěvnost a návštěvnost pro vývojáře.

Universal Analytics nabízí různé filtry, včetně filtrů, které umožňují nahrazovat určité řetězce jinými řetězci, filtrování podle geografické lokality nebo sociální sítě a dalších pokročilých možností.

Následující tabulka nastiňuje různé funkce Google Analytics 4, které fungují podobně jako filtry v Universal Analytics.

Google Analytics 4 Universal Analytics

Vyloučení interní návštěvnosti

1. Vytvořte pravidlo, které definuje interní návštěvnost.

2. Vytvořte filtr, který vyloučí interní návštěvnost odpovídající vašemu pravidlu, případně vyloučí návštěvnost pro vývojáře.

Vyloučení interní návštěvnosti

Vytvoření filtru IP adres.

Filtrování robotů

Návštěvnost z robotů a prohledávačů je vyloučena automaticky.

Filtrování robotů

Nepovinné vyloučení návštěvnosti z robotů a prohledávačů.

Měření ve více doménách

Konfigurace měření napříč doménami v rozhraní Analytics.

Měření ve více doménách

Měření napříč doménami můžete nakonfigurovat úpravou proměnných ve Správci značek Google nebo úpravou kódu měření, vytvořením filtrů a úpravou seznamu vyloučených odkazujících zdrojů.

Transformace dat

Data můžete transformovat úpravou stávajících událostí (např. názvů událostí, hodnot parametrů) v uživatelském rozhraní.

Transformace dat

Transformace dat pomocí filtrů:

 

Přehledy podmnožin dat

V přehledech můžete zobrazit a porovnávat konkrétní podmnožiny dat. Můžete například zobrazit pouze uživatele ve věku 25–34 let v Kanadě nebo porovnat uživatele ve věku 25–34 let v Kanadě a ve Francii.

Google Analytics 4 Universal Analytics

Zobrazení podmnožin dat

Pomocí porovnání můžete zobrazit podmnožiny dat definované různými dimenzemi a hodnotami dimenzí.

Zobrazení podmnožin dat

Pomocí segmentů můžete určit podmnožiny dat na základě dimenzí, hodnot dimenzí, metrik a hodnot metrik.

Segmenty také umožňují určit rozsah dat (např. uživatel, relace, požadavek na server) a požadovanou sekvenci dat.

Srovnávání podmnožin dat

Jak lze v přehledu použít více různých porovnání.

Srovnávání podmnožin dat

Jak lze v přehledu použít více různých segmentů.

Porovnávání se konfigurují na úrovni přehledu. Segmenty se konfigurují na úrovni přehledu nebo výběru dat.

 

Omezení přístupu k datům pomocí oprávnění

Google Analytics 4 umožňuje přiřazovat role (soubory oprávnění) na úrovni účtu nebo služby. Pokud má uživatel přístup ke službě, může ve výchozím nastavení v dané službě zobrazit všechna data ze všech streamů. Nicméně vedle přiřazení rolí můžete při přiřazování role uživateli také omezit přístup k údajům o nákladech a tržbách.

V Universal Analytics nastavujete oprávnění na úrovni účtu, služby nebo výběru dat. Pokud má uživatel přístup k výběru dat, může si zobrazit všechna data ve výběru. V rámci služby lze ale přístup k různým výběrům dat pro přehledy omezit.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
false
false
true
69256
false
false