[GA4] Filtrar subconjunts de dades, generar-ne informes o restringir-ne l'accés

Tornar a crear els filtres de dades de Universal Analytics a la propietat de Google Analytics 4
Aquest article està dirigit als propietaris de llocs web o d'aplicacions que filtren subconjunts de dades, que en generen informes o en restringeixen l'accés utilitzant les visualitzacions de Universal Analytics i que volen recrear aquestes funcions en una propietat de Google Analytics 4.

Les visualitzacions de Universal Analytics permeten filtrar les dades, generar informes de subconjunts de dades o restringir-ne l'accés. En canvi, les propietats de Google Analytics 4 no tenen visualitzacions d'informes. Aquest article mostra com podeu modificar aquests elements en una propietat de Google Analytics 4.

Filtrar les dades

Els filtres de Google Analytics 4 s'apliquen al nivell de propietat i afecten les dades de tots els fluxos de dades de la propietat. Tots els informes d'una propietat utilitzen les mateixes dades filtrades.

Els filtres de Universal Analytics s'apliquen al nivell de visualització i només afecten les dades de la visualització corresponent. Podeu tenir diverses visualitzacions en una sola propietat, cadascuna amb diferents filtres aplicats. Els informes de cada visualització només es veuen afectats pels filtres de la visualització corresponent.

Actualment, Google Analytics 4 ofereix filtres per incloure o excloure el trànsit intern i el trànsit del desenvolupador.

Universal Analytics ofereix una varietat més àmplia de filtres, com ara els de cerca i substitució, el geogràfic, els de xarxa social i altres opcions avançades.

A la taula següent es descriuen les diverses funcions de Google Analytics 4 que tenen uns resultats iguals o semblants als filtres de Universal Analytics.

Google Analytics 4 Universal Analytics

Exclusió del trànsit intern

1. Creeu una regla que defineixi el trànsit intern.

2. Creeu un filtre que exclogui el trànsit del desenvolupador o el trànsit intern que coincideixi amb la regla.

Exclusió del trànsit intern

Creeu un filtre d'adreça IP.

Filtratge de robots

El trànsit de robots i d'aranyes s'exclou automàticament.

Filtratge de robots

Excloeu de manera opcional el trànsit de robots i d'aranyes.

Mesurament entre dominis

Configureu el mesurament entre dominis a la interfície d'Analytics.

Mesurament entre dominis

Per configurar el mesurament entre dominis, modifiqueu les variables a Google Tag Manager o el codi de mesurament, creeu filtres de visualització o editeu la llista d'exclusions de referències.

Transformació de les dades

Transformeu les dades modificant els esdeveniments existents (per exemple, noms d'esdeveniments o valors de paràmetres) mitjançant els controls de la IU.

Transformació de les dades

Transformeu les dades mitjançant filtres:

 

Generar informes de subconjunts de dades

Als informes podeu veure subconjunts específics de dades i comparar-los. Per exemple, podeu veure només "Usuaris d'entre 25 i 34 anys a Canadà" o podeu comparar "Usuaris d'entre 25 i 34 anys a Canadà" amb "Usuaris d'entre 25 i 34 anys a França".

Google Analytics 4 Universal Analytics

Veure subconjunts de dades

Utilitzeu les comparacions per veure subconjunts de dades en funció de dimensions i de valors de dimensió.

Veure subconjunts de dades

Utilitzeu segments per identificar subconjunts de dades per dimensió, valor de dimensió, mètrica i valor de mètrica.

Els segments també us permeten determinar l'abast de les dades (per exemple, usuari, sessió o petició de fitxer) i la seqüència en què s'han de produir les dades.

Comparar subconjunts de dades

Apliqueu diverses comparacions a un informe.

Comparar subconjunts de dades

Apliqueu diversos segments a un informe.

Les comparacions es configuren al nivell d'informe. Els segments es configuren al nivell d'informe o de visualització.

 

Restringir l'accés a les dades mitjançant permisos

Google Analytics 4 us permet assignar funcions (és a dir, conjunts de permisos) al nivell de compte o de propietat. Si un usuari té accés a una propietat, de manera predeterminada pot veure totes les dades de tots els fluxos de dades de la propietat. Tanmateix, a més d'assignar funcions, també podeu restringir l'accés a les dades de costos i d'ingressos quan assigneu una funció a un usuari.

Universal Analytics permet definir permisos al nivell de compte, de propietat o de visualització. Si un usuari té accés a una visualització, pot veure totes les dades d'aquesta visualització. Dins d'una propietat, però, podeu restringir l'accés a diferents visualitzacions d'informes.

Ha estat útil?

Com ho podem millorar?
false
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
3195871547871739232
true
Cerca al Centre d'ajuda
true
true
true
true
true
69256