Ställa in Site Search

Se hur användarna söker på din webbplats.

Med Site Search kan du ta reda på i vilken grad besökarna använder sökfunktionen på din webbplats, vilka söktermer de använder och hur effektivt sökresultaten leder till ett djupare engagemang med din webbplats.

 

Innehåll i artikeln:

Ställa in Site Search

Du måste ställa in Site Search för varje rapportvy där du vill rapportera användarnas sökaktivitet. Så här ställer du in Site Search för en vy:
 1. Logga in på ditt Analytics-konto.
 2. Klicka på Administratör och navigera till vyn där du vill ställa in Site Search.
 3. Klicka på Vyinställningar.
 4. Under Inställningar för webbplatssökning väljer du inställningen för Spårning av webbplatssökning.
 5. I fältet Frågeparameter anger du det eller de ord som utgör interna frågeparametrar, som term,search,query,keywords. Ibland motsvaras frågeparametrar av en enda bokstav, som s eller q. Du kan ange högst fem parametrar avgränsade med kommatecken. Ange inga ytterligare tecken. Om frågeparametern till exempel är q ska du bara ange q (inte q=). Läs Identifiera sökfrågeparametrar nedan.
 6. Välj om du vill att Analytics ska ta bort frågeparametern från webbadressen eller inte. Endast de angivna parametrarna tas bort, inga andra parametrar i samma webbadress.
 7. Aktivera eller inaktivera Kategorier för webbplatssökning. Om användarna kan finjustera sina sökningar på din webbplats kan du ta med den informationen i dina rapporter. Användarna kanske till exempel kan söka efter ”chromebook” när de har finjusterat kategorin till ”laptop”. I det här fallet ser webbadressen till webbplatssökningen ut så här: ...?q=chromebook&sc=laptop.

  Om du har lämnat kategorierna AV är du klar. Klicka på Spara.

  Om du anger kategorierna till :
  • I fältet Kategoriparameter anger du bokstäverna som motsvarar en intern sökkategori, till exempel ”cat,qc,sc”. Precis som i fältet Frågeparameter ska du enbart skriva bokstäverna som representerar parametern, till exempel ”sc”, inte ”sc=”.
  • Välj om du vill att Analytics ska ta bort kategoriparametrarna från webbadressen eller inte.
   Observera att bara de parametrar du angav tas bort, inte andra parametrar i samma webbadress. Resultatet blir detsamma som när du utesluter webbadressfrågeparametrar i huvudrapportvyn. Om du tar bort kategoriparametrarna från Site Search-vyn behöver du inte utesluta dem också i huvudrapportvyn.
  • Klicka på Spara.

Identifiera frågeparametrar

När användarna söker på din webbplats inkluderas deras sökningar vanligtvis i webbadressen. Om du till exempel söker på Google efter frasen bra sökmotor ser du q (Googles frågeparameter) följt av sökfrågan:

http://www.google.se?hl=sv&q=bra+sökmotor...

Om du använder kategorier på webbplatsen gäller samma princip. Du kan också kontakta den webbansvariga om du vill ta reda på frågeparametern för din webbplats.

Ställa in Site Search för POST-baserade sökmotorer

Om du använder en POST-baserad sökmotor ser webbadressen till sökresultatet ut ungefär så här:

http://www.example.com/search_results.php

 

Du har två valmöjligheter när du använder Site Search för POST-baserade sökmotorer:

Alternativ 1: Konfigurera webbprogrammet så att sökorden i sökfrågan läggs till efter webbadressen (exempel: http://www.example.com/search_results.php?q=keyword). Ställ sedan in Site Search enligt anvisningarna i avsnittet ovan.

Alternativ 2: Anpassa spårningskoden på dina resultatsidor för att dynamiskt ange en virtuell sökväg till sidan som innehåller sökorden i sökfrågan. Spårningskoden på resultatsidan ser då ut ungefär så här:

analytics.js: ga('send', 'pageview', '/search_results.php?q=sökord');

Visa Site Search-data

Så här visar du Site Search-rapporter:
 1. Logga in på Google Analytics.
 2. Leta reda på vyn.
 3. Öppna Rapporter.
 4. Välj Beteende > Site Search.

Relaterade resurser

google-developers-svg

 

Åsidosätta standardvärden

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?