Raporlarda Tam Sayfa URL'sini Görüntüleme

Varsayılan olarak, raporlarınızdaki veriler alan adını değil, sadece İstek URI'sını içerecektir:

Sayfa URL'si: http://www.example.com/klasoradi/sayfa.html
İstek URI'si: /klasoradi/sayfa.html
Alan adı: www.example.com

Raporlarınızda hem alan adını hem de İstek URI'sını görmek isterseniz, aşağıdaki ayarlarla görünümünüzde bir Gelişmiş filtre oluşturun:

Filtre Türü: Özel filtre > Gelişmiş
A Alanı: Ana bilgisayar adı
A Çıkarımı: (.*)
B Alanı: İstek URI'si
B Çıkarımı: (.*)
Çıktı Hedefi: İstek URI'si
Oluşturucu: $A1$B1

Yukarıda tanımlanan gibi URL yeniden yazma filtreleri oluşturmanın, Analytics'in hedeflerinizi doğru bir şekilde eşleştirmesini etkileyebileceğini unutmayın.

URL'lerinizi yeniden yazmak için Analytics filtreleri kullanıyorsanız, hedef ayarlarınızın bu değişiklikleri yansıttığından emin olmanız gerekir. Tüm filtreler gibi, URL yeniden yazma filtreleri de hesabınıza gelen ham verilere hedefler işlenmeden önce uygulanmaktadır. Bunun sonucunda, hedefinizin ve dönüşüm hunisi URL'lerinizin ilgili URL'nin yeniden yazılmış son biçimini göstermesi gerekmektedir. Örneğin:

Sitenizin URL’si:

/dizin/indir/dosya.html ise

ve bir filtre tarafından şu şekilde yeniden yazılırsa:

/indir/dosya

hedefinizin

/dizin/indir/dosya.html ile değil, /indir/dosya ile eşleşmesi gerekir

Raporlarınızda (ör. Tüm Sayfalar raporunda) görünen URL'leri yeniden yazmak için filtre kullanıyorsanız raporlarınızda bulunan ve yeniden yazılan URL'lere dayalı olan bağlantılar çalışmayabilir.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?