Visa webbsidans hela webbadress i rapporter

Informationen i rapporterna omfattar som standard bara den begärda URI:n och inte domännamnet:

Webbsidans webbadress: http://www.example.com/foldername/page.html
Begärd URI: /foldername/page.html
Domännamn: www.example.com

Om du vill se både domännamnet och den begärda URI:n i rapporterna kan du skapa ett avancerat filter i ditt dataurval med följande inställningar:

Filtertyp: Anpassat filter > Avancerat
Fält A: Värdnamn
Utdrag A: (.*)
Fält B: Begärd URI
Utdrag B: (.*)
Utdata till: Begärd URI
Konstruktör: $A1$B1

Observera att filter som ändrar webbadressen, som det ovan, kan påverka Analytics förmåga att matcha dina mål.

Om du använder Analytics-filter för att skriva om dina webbadresser måste du se till att målinställningarna speglar dessa ändringar. Precis som andra filter används filter för omskrivning av adresser på rådata som kommer in i kontot innan målen bearbetas. Det innebär att webbadresserna till dina mål och kanaler måste spegla det resulterande omskrivna webbadressformatet. Exempel:

Om webbadressen:

/directory/download/file.html

skrivs om av ett filter till:

/download/file

ska målet matcha:

/download/file och inte /directory/download/file.html

Om du använder filter för att skriva om de webbadresser som visas i dina rapporter (t.ex. i rapporten Alla sidor) kan det hända att de länkar i rapporterna som är baserade på de omskrivna webbadresserna inte fungerar.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?