Se hele nettadressen for de aktuelle sidene i rapportene

Som standard inneholder dataene i rapportene dine bare forespørsels-URI-en, ikke domenenavnet:

Nettadressen til siden: http://www.example.com/foldername/page.html
Forespørsels-URI: /foldername/page.html
Domenenavn: www.example.com

Hvis du vil se domenenavnet og forespørsels-URI-en i rapportene dine, kan du opprette et avansert filter for rapporteringsvisningen din med følgende innstillinger:

Filtertype: Egendefinert filter > Avansert
Felt A: Vertsnavn
Utdrag A: (.*)
Felt B: Forespørsels-URI
Utdrag B: (.*)
Utdata til: Forespørsels-URI
Konstruktør: $A1$B1

Merk: Hvis du oppretter filtre for nettadresseomskriving tilsvarende dem som beskrives ovenfor, kan det bli vanskeligere for Analytics å finne korrekt samsvar for målene dine.

Hvis du bruker Analytics-filtre til å omskrive nettadressene dine, må du sørge for at målinnstillingene dine gjenspeiler disse endringene. I likhet med andre filtre blir filtrene for nettadresseomskriving brukt på rådataene som overføres til kontoen din. Dette skjer før målene behandles. Nettadressene dine for mål og trakter skal derfor gjenspeile det endelige, omskrevne formatet for nettadressen. For eksempel:

Hvis nettadressen til nettstedet:

/directory/download/file.html

omskrives til følgende av et filter:

/download/file

skal målet ditt samsvare med

/download/fileikke /directory/download/file.html

Hvis du bruker filtre til å omskrive nettadressene som vises i rapportene dine (f.eks. i «Alle sider»-rapporten), er det ikke sikkert at linkene i rapportene som er basert på omskrevne nettadresser, faktisk fungerer.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt