Zobrazení úplné adresy URL stránky v přehledech

Ve výchozím nastavení zahrnují údaje v přehledech pouze identifikátor URI požadavku, nikoli název domény:

Adresa URL stránky: http://www.example.com/foldername/page.html
Identifikátor URI požadavku: /foldername/page.html
Název domény: www.example.com

Pokud chcete v přehledech zobrazit společně s identifikátorem URI požadavku i název domény, vytvořte pro příslušný výběr dat rozšířený filtr s tímto nastavením:

Typ filtru: Vlastní filtr > Pokročilé
Pole A: Název hostitele
Výpis A: (.*)
Pole B: Identifikátor URI požadavku
Výpis B: (.*)
Výstup do: Identifikátor URI požadavku
Konstruktor: $A1$B1

Pokud vytvoříte filtry přepisující adresy URL, jako tomu je ve výše uvedeném příkladu, může to mít vliv na schopnost služby Analytics správně přiřazovat cíle.

Pokud přepisujete své adresy URL pomocí filtrů služby Analytics, je třeba zkontrolovat, zda jsou příslušné změny zohledněny v nastavení cílů. Jako všechny filtry, i filtry pro přepisování adresy URL filtrují nezpracované údaje přicházející do vašeho účtu dříve, než dojde ke zpracování cílů. Proto by měly adresy URL cílů a cest odrážet konečnou, přepsanou podobu adresy URL. Příklad:

Pokud je adresa URL webu:

/directory/download/file.html

přepsána filtrem do podoby:

/download/file

měl by cíl odpovídat adrese

/download/file nikoli adrese /directory/download/file.html

Pokud pomocí filtrů přepisujete adresy URL zobrazené v přehledech (například v přehledu Všechny stránky), odkazy v přehledech vycházející z přepsaných adres URL nemusejí fungovat.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?