Visualització de l'URL de pàgina complet als informes

De manera predeterminada, les dades dels informes inclouen només l'URI de sol·licitud i no el nom del domini:

URL de pàgina: http://www.example.com/nomcarpeta/pàgina.html
URI de sol·licitud: /nomcarpeta/pàgina.html
Nom del domini: www.example.com

Si voleu veure als informes el nom del domini, a més de l'URI de sol·licitud, podeu crear un filtre avançat per a la vostra visualització amb la configuració següent:

Tipus de filtre: Filtre personalitzat > Avançat
Camp A: nom d'amfitrió
Extreure A: (.*)
Camp B: URI de sol·licitud
Extreure B: (.*)
Envia a: URI de sol·licitud
Constructor: $A1$B1

Tingueu en compte que en crear filtres de reescriptura de l'URL com el que s'ha descrit anteriorment, podeu alterar la capacitat d'Analytics de fer coincidir correctament els vostres objectius.

Si feu servir filtres d'Analytics per reescriure els URL, assegureu-vos que la configuració dels objectius reflecteixi aquests canvis. Com passa amb tots els filtres, els de reescriptura d'URL s'apliquen a les dades sense processar que rep el compte, abans que es processin els objectius. Com a conseqüència, els URL de l'embut de conversió i de l’objectiu han de reflectir el format de l’URL final reescrit. Per exemple:

Si l'URL del lloc web:

/directori/baixada/fitxer.html

es reescriu mitjançant un filtre perquè quedi amb el format:

/baixada/fitxer

el vostre objectiu ha de coincidir amb

/baixada/fitxer i no /directori/baixada/fitxer.html

Si feu servir filtres per reescriure els URL que es mostren als informes (p. ex., a l'informe Totes les pàgines), pot ser que els enllaços dels informes que es basin en els URL reescrits no funcionin.
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?