AdSense w Analytics – informacje

AdSense umożliwia zarabianie dzięki dopasowanym do odbiorców reklamom firm zewnętrznych pojawiającym się w umieszczonym w witrynie narzędziu wyświetlania Google.

Tematy w tym artykule:

Zarządzanie integracją AdSense i Analytics

Jeśli korzystasz z AdSense, możesz połączyć konto AdSense z Analytics. Dzięki temu Analytics może zapewnić kontekst danych AdSense, co umożliwi lepszy wgląd w skuteczność. Aby połączyć konta Analytics i AdSense, musisz używać tego samego adresu e-mail na obu kontach i mieć na nich uprawnienia do edycji lub uprawnienia administratorskie.

W każdej usłudze możesz też określić, które widoki będą używane do raportowania.

Jeśli chcesz zachować konto Analytics bez danych AdSense, możesz również wyłączyć raportowanie AdSense w Analytics.

Aby zarządzać tymi ustawieniami:

 1. Zaloguj się na konto Analytics.
 2. Kliknij kartę Administracja.
 3. Przejdź do swojego konta i odpowiedniej usługi.
 4. W kolumnie USŁUGA kliknij Łączenie kont AdSense.

Rozbieżności danych między AdSense a Analytics

Jeśli między raportami na koncie AdSense a raportami w sekcji AdSense w Analytics występują istotne rozbieżności, weź pod uwagę następujące ważne kwestie:

 • Analytics rejestruje wyłącznie dane jednostek reklamowych AdSense w sieci partnerskiej, co nie obejmuje jednostek linków, pól wyszukiwania, reklam na telefon komórkowy ani innych produktów AdSense.
 • Musisz umieścić kod śledzenia Analytics na każdej stronie z jednostkami reklamowymi AdSense dla treści, by dane były uwzględniane zarówno w raportach Analytics, jak i AdSense.

Jeśli Twój kod śledzenia i konto są skonfigurowane prawidłowo, a mimo to widzisz rozbieżności danych w raportach AdSense i Analytics, może być to spowodowane przez:

 • Elementy iframe: AdSense używa elementów iframe do wyświetlania reklam. Przeglądarki, które nie obsługują tagów <iframe>, nie zgłaszają wyświetleń w Analytics. W rezultacie Analytics może odnotować więcej odsłon strony niż wynosi liczba wyświetleń stron w AdSense.
 • Oprogramowanie zabezpieczające lub inne blokady: oprogramowanie mogące blokować treści, np. zapory sieciowe, programy do blokowania reklam i inne zewnętrzne narzędzia do blokowania obrazów, może też blokować wyświetlenia AdSense. Użytkownicy korzystający z takiego oprogramowania są uwzględniani w Analytics, ale nie powodują naliczania wyświetleń ani innych danych AdSense w raportach Analytics.
 • Niedawna integracja AdSense i Analytics: po połączeniu konta AdSense i Analytics zebranie danych może zająć do 24 godzin. Jeśli Twój kod AdSense lub Analytics został skonfigurowany niedawno lub upłynęło mało czasu od połączenia kont, poczekaj co najmniej 24 godziny na ukazanie się danych w Twoich raportach. Dane AdSense zebrane przed połączeniem kont nie mogą być wyświetlane w Analytics.
 • Ustawienia strefy czasowej: w razie niezgodności stref czasowych na kontach Analytics i AdSense na każdym koncie dane odpowiadające poszczególnym datom w raportach będą grupowane w różne okresy. Edytuj usługę, by zmienić strefę czasową Analytics.
 • Filtry widoków Analytics: Analytics pozwala tworzyć różne widoki raportowania. Możesz dodawać do widoków filtry, by wykluczać określone dane. Pozwala to dostosowywać dane wyświetlane w raportach. Dane AdSense powiązane z sesjami, które są odfiltrowywane z widoku Analytics, są też wykluczane z raportów Analytics w tym widoku. Dowiedz się więcej o filtrach w Analytics.
 • Brak danych Analytics: jeśli dane Analytics nie są zbierane, np. gdy nie został uruchomiony kod śledzenia, dane AdSense powiązane z brakującymi danymi Analytics także nie są uwzględniane w raportach Analytics.

Więcej informacji o AdSense znajdziesz w następujących artykułach:

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?