Två poster för Google i rapporten Källa/media

Med automatisk taggning anges ”google/cpc” automatiskt som källa/media för dina AdWords-annonser. Den andra posten i rapporten kan bero på manuella taggar som anger något annat än ”cpc” för medium (t.ex. ”utm_medium=ppc”).

Manuella taggar bör inte användas för AdWords-annonser samtidigt som automatisk taggning eftersom det kan leda till motstridiga uppgifter i dina rapporter.

Till hur stor hjälp är denna artikel:

Feedbacken har registrerats. Tack!
  • Inte alls till någon hjälp
  • Inte till så stor hjälp
  • Till viss hjälp
  • Till stor hjälp
  • Extremt stor hjälp