Jeg ser to oppføringer for Google i rapporten All trafikk

Funksjonen for automatisk merking i Google Analytics merker automatisk kampanjekilden og -mediet for AdWords-annonsene med google / cpc. Den andre oppføringen i rapportene dine skyldes manuelle merker som henviser til de samme variablene som google / ppc.

Ettersom enten automatisk merking eller manuell merking prioriteres, viser rapportene en blanding av etiketter avhengig av datatypen. Kostnadsdata, for eksempel, bruker google / cpc, mens inntektsdata henter etiketten google / ppc som er merket manuelt.

Vi anbefaler ikke å bruke manuell merking og automatisk merking samtidig, ettersom dette kan føre til at data kommer i konflikt i rapportene.