To angivelser til Google i min rapport Al trafik

Funktionen automatisk tagging i Google Analytics tagger automatisk kampagnekilde og -medie i dine AdWords-annoncer som google / cpc. Den anden forekomst i dine rapporter skyldes manuelle tags, der refererer til de samme variabler som google / ppc.

Da hverken automatisk tagging eller manuel tagging har forrang, afhængig af datatype, vil dine rapporter vise en blanding af etiketter. Omkostningsdata bruger f.eks. google / cpc, og indtjeningsdata benytter den manuelt taggede etiket google / ppc.

Vi anbefaler ikke, at du bruger manuel kodning samtidig med automatisk tagging, da det kan medføre datakonflikt i dine rapporter.