Dues entrades de Google a l'informe Font/Mitjà

De manera automàtica, l'etiquetatge automàtic etiqueta el paràmetre Font/Mitjà dels vostres anuncis de Google Ads com a "google/cpc". Una segona entrada als informes podria ser conseqüència de l'etiquetatge manual, si heu definit el Mitjà d'alguna altra manera que no sigui "cpc" (per exemple, "utm_medium=ppc").

No és recomanable utilitzar les etiquetes manuals als anuncis de Google Ads conjuntament amb l'etiquetatge automàtic, ja que això podria provocar incoherències en les dades dels informes.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?