Acquisitie

Bezoeken worden niet gekoppeld aan de juiste bron

In sommige gevallen zijn de bezoeken in uw rapporten gekoppeld aan onjuiste bronnen. Dit wordt vaak veroorzaakt door veelvoorkomende fouten bij de implementatie van de trackingcode op uw site.

Bestemmingspagina's worden niet bijgehouden

Een bezoek kan alleen aan de juiste bron worden gekoppeld als voor de bezochte bestemmingspagina de juiste trackingcode is geïnstalleerd. Als de code niet correct is geïnstalleerd, wordt een bezoek in het Google Analytics-systeem vaak weergegeven als direct bezoek. De eerste bijgehouden pagina op de site registreert namelijk een verwijzing van de vorige pagina die niet wordt bijgehouden. Een groot aantal directe bezoekers wijst er meestal op dat bestemmingspagina's niet worden bijgehouden.

Onjuist gecodeerde links

Als u autocodering gebruikt, wordt automatisch de parameter gclid (Google Click ID) toegevoegd aan het eind van de bestemmings-URL. Zolang autocodering is ingeschakeld en de trackingcode van de bestemmingspagina correct is geïnstalleerd, worden bron-, campagne-, medium-, zoekwoord- en inhoudsgegevens afgeleid van deze id.

Als u geen autocodering gebruikt, is het mogelijk dat brongegevens door onjuist gecodeerde links niet worden gekoppeld aan de juiste bezoeken. Gebruik het hulpprogramma URL-maker om ervoor te zorgen dat de gemaakte bestemmings-URL's correct worden gecodeerd.

E-commercetransacties: schakelen tussen domeinen

Als een bezoeker tijdens de betalingsprocedure op uw site van domein verandert, moet u ervoor zorgen dat u de juiste regels heeft toegevoegd aan uw trackingcode. Raadpleeg de Veelgestelde vragen over het bijhouden van winkelwagentjes van derden voor meer informatie. Als u deze regels niet toevoegt aan de trackingcode, worden gegevens over de verwijzende bron verwijderd wanneer een bezoeker tussen de domeinen navigeert. De transacties in uw rapporten kunnen dan worden toegekend aan directe bezoeken in plaats van CPC of organisch verkeer.