Sessions associades a fonts incorrectes

Els errors en la implementació del seguiment poden fer que algunes sessions s'atribueixin a fonts incorrectes.

És possible que, als informes, algunes sessions s'associïn a una font incorrecta. Això sovint és culpa dels errors en la implementació del seguiment.

Pàgines de destinació de les quals no s'ha fet un seguiment

Perquè una sessió s'atribueixi a la font correcta, la pàgina de destinació de la sessió ha de tenir el seguiment de la pàgina bàsic ben instal·lat. Si el seguiment de la pàgina no s'ha instal·lat correctament, la font podria constar com a "directa", ja que la primera pàgina de la qual es fa el seguiment registra una referència de la pàgina anterior, sense seguiment. Un gran nombre d'usuaris "directes" pot indicar que no es fa el seguiment de les pàgines de destinació.

Enllaços etiquetats incorrectament

Si utilitzeu l'etiquetatge automàtic, Analytics enganxa automàticament el paràmetre gclid (ID de clic de Google) al final de l’URL de destinació. El sistema interpretarà la informació referent a la font, a la campanya, al mitjà i a altres dimensions d’aquest identificador, sempre que l’etiquetatge automàtic estigui habilitat i la pàgina de destinació tingui ben instal·lat el codi de seguiment.

Si heu etiquetat els enllaços manualment, pot ser que el paràmetre utm_source no estigui ben assignat. Utilitzeu el Creador d'URL per assegurar-vos que els URL de destinació que creeu estiguin ben etiquetats.

Transaccions de comerç electrònic: creuament entre dominis

Si utilitzeu un carretó electrònic de tercers, comproveu que s'hagi implementat el seguiment entre dominis. Sense aquest seguiment, la informació sobre les fonts de referència es perd quan un usuari navega entre dominis diferents i, per tant, les transaccions de comerç electrònic es podrien atribuir a sessions "directes".

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?