Bài viết này giới thiệu về các tài sản Universal Analytics. Các tài sản này sẽ ngừng xử lý dữ liệu kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 (ngày 1 tháng 10 năm 2023 đối với tài sản Analytics 360). Nếu bạn chưa dùng, hãy bắt đầu sử dụng tài sản Google Analytics 4.

Giới thiệu về mục tiêu

Sử dụng mục tiêu để đo lường tần suất người dùng hoàn tất các hành động cụ thể.

Mục tiêu đo lường mức độ trang web hoặc ứng dụng của bạn hoàn thành các mục tiêu. Một mục tiêu thể hiện một hành động mà người dùng đã hoàn tất (được gọi là một hành động chuyển đổi), góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp. Ví dụ về mục tiêu bao gồm hành động mua hàng (đối với trang web thương mại điện tử), hoàn thành cấp độ trò chơi (đối với ứng dụng trò chơi) hoặc gửi biểu mẫu thông tin liên hệ (đối với trang web tiếp thị hoặc trang web tạo khách hàng tiềm năng).

Việc xác định mục tiêu là thành phần cơ bản của mọi kế hoạch đo lường phân tích kỹ thuật số. Việc cấu hình đúng mục tiêu cho phép Analytics cung cấp cho bạn thông tin quan trọng, chẳng hạn như số lượt chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi của trang web hoặc ứng dụng. Không có thông tin này, bạn hầu như không thể đánh giá hiệu quả của chiến dịch tiếp thị và kinh doanh trực tuyến.

Hãy xem video bên dưới để biết thông tin tổng quan về mục tiêu Analytics.

Watch the goals video overview

Nội dung trong bài viết này:

Cách hoạt động của mục tiêu

Mục tiêu được định cấu hình ở cấp chế độ xem. Mục tiêu có thể được áp dụng cho các trang hoặc màn hình cụ thể mà người dùng của bạn truy cập, số trang/màn hình người dùng xem trong phiên, thời gian người dùng ở trên trang web hoặc ứng dụng và các sự kiện người dùng kích hoạt khi họ ở trên trang web hoặc ứng dụng. Mỗi mục tiêu có thể có giá trị bằng tiền, do đó, bạn có thể xem giá trị của lượt chuyển đổi đó đối với doanh nghiệp của mình. Việc sử dụng giá trị cho các mục tiêu cho phép bạn tập trung vào những lượt chuyển đổi có giá trị cao nhất, chẳng hạn như giao dịch có số tiền mua hàng tối thiểu.

Khi khách truy cập trang web hoặc người dùng ứng dụng thực hiện một hành động được xác định là mục tiêu, Analytics sẽ ghi lại hành động đó dưới dạng lượt chuyển đổi. Sau đó, dữ liệu chuyển đổi này sẽ xuất hiện trong một số báo cáo có mục đích riêng biệt dưới đây.

Loại mục tiêu

Bảng bên dưới sẽ trình bày về 4 loại mục tiêu:

Loại mục tiêu Mô tả Ví dụ
Đích Tải một vị trí cụ thể Trang web hoặc màn hình Cảm ơn bạn đã đăng ký! trong ứng dụng
Thời lượng Số phiên kéo dài trong lượng thời gian cụ thể hoặc lâu hơn Dành 10 phút trở lên trên trang web hỗ trợ
Số trang/màn hình mỗi phiên Người dùng xem số trang hoặc màn hình cụ thể 5 trang hoặc 5 màn hình đã được tải
Sự kiện Hành động được xác định là kích hoạt Sự kiện Nội dung đề xuất trên mạng xã hội, lượt phát video, lượt nhấp quảng cáo

Mục tiêu thông minh

Ngoài các loại mục tiêu được mô tả ở trên, Analytics còn cung cấp phương pháp theo dõi lượt chuyển đổi khác có tên là Mục tiêu thông minh. Mục tiêu thông minh được thiết kế đặc biệt nhằm giúp những nhà quảng cáo Google Ads có thể không có đủ số lượt chuyển đổi để sử dụng các công cụ tối ưu hóa của Google Ads, chẳng hạn như tính năng đặt giá thầu tự động. Khi bạn bật tính năng Mục tiêu thông minh, Analytics sẽ tự động đánh giá lượt truy cập trang web hoặc ứng dụng của bạn và chỉ định một điểm số cho từng lượt truy cập. Những lượt truy cập "hiệu quả nhất" sẽ chuyển thành Mục tiêu thông minh.

Hãy đọc bài viết giới thiệu về Mục tiêu thông minh để tìm hiểu thêm.

Phễu cho mục tiêu Trang đích

Với mục tiêu Trang đích, bạn có thể chỉ định đường dẫn mà bạn muốn có lưu lượng truy cập. Đường dẫn này được gọi là kênh. Khi bạn chỉ định các bước trong phễu, Analytics có thể ghi lại vị trí người dùng truy cập và thoát khỏi đường dẫn đến mục tiêu của bạn. Dữ liệu này xuất hiện trong báo cáo Luồng mục tiêu và Phễu. Ví dụ: bạn có thể thấy trang hoặc màn hình trong kênh mà từ đó có nhiều lưu lượng truy cập thoát ra trước khi hoàn thành mục tiêu, cho biết bước đó có vấn đề. Bạn cũng có thể thấy nhiều bước bỏ qua lưu lượng truy cập. Điều này cho thấy đường dẫn đến lượt chuyển đổi quá dài hoặc chứa các bước không liên quan.

Hãy đọc bài viết giới thiệu về báo cáo Luồng mục tiêu và Phễu để tìm hiểu thêm.

Giá trị mục tiêu

Khi bạn thiết lập mục tiêu, bạn có tùy chọn chỉ định số tiền cho lượt chuyển đổi. Mỗi lần người dùng hoàn thành mục tiêu, số tiền này được ghi lại, sau đó được cộng lại với nhau và được trình bày trong báo cáo của bạn dưới dạng Giá trị mục tiêu.

Mỗi hành động mà người dùng thực hiện có thể được quy đổi thành tiền. Một cách giúp xác định giá trị mục tiêu nên đặt là đánh giá tần suất người dùng hoàn thành mục tiêu để trở thành khách hàng. Ví dụ: nếu nhóm bán hàng của bạn có thể tiếp cận được 10% số người đăng ký nhận bản tin và số tiền giao dịch trung bình là 500 đô la, thì bạn có thể chỉ định 50 đô la (tức là 10% của 500 đô la) cho mục tiêu đăng ký nhận bản tin — mục tiêu mà người dùng hoàn thành khi họ đến trang đăng ký nhận bản tin cuối cùng. Ngược lại, nếu chỉ 1% người đăng ký kết thúc bằng lượt bán hàng, thì bạn chỉ có thể chỉ định 5 đô la cho mục tiêu đăng ký bản tin của mình.

Bạn có thể thay đổi đơn vị tiền tệ cho Giá trị mục tiêu trong tùy chọn cài đặt chế độ xem.

Mã mục tiêu và bộ mục tiêu

Mỗi mục tiêu mà bạn tạo được chỉ định một mã số trong khoảng từ 1 đến 20. Mục tiêu được nhóm thành bộ, mỗi bộ gồm tối đa 5 mục tiêu riêng lẻ. Bộ mục tiêu cho phép bạn phân loại các loại các loại mục tiêu khác nhau của trang web. Ví dụ: bạn có thể theo dõi các lượt tải xuống, các lượt đăng ký và các trang biên nhận trong các bộ mục tiêu riêng lẻ. Những bộ mục tiêu này xuất hiện trong báo cáo của bạn dưới dạng các đường liên kết bên dưới thẻ Trình khám phá trong nhiều báo cáo.

Bài đăng trên blog Analytics từ ngày 14/06/2012 có một ví dụ rất hay về cách tổ chức bộ mục tiêu.

Báo cáo về mục tiêu

Bạn có thể phân tích tỷ lệ hoàn thành mục tiêu hoặc tỷ lệ chuyển đổi trong báo cáo Lượt chuyển đổi > mục tiêu. Lượt chuyển đổi mục tiêu cũng xuất hiện trong các báo cáo khác, bao gồm báo cáo Lượt chuyển đổi > Phễu đa kênh, báo cáo Lượt chuyển đổi > Phân bổ và báo cáo Thu nạp.

Giới hạn của mục tiêu

  • Giới hạn tối đa 20 mục tiêu cho mỗi chế độ xem báo cáo. Để theo dõi hơn 20 mục tiêu, hãy tạo thêm chế độ xem cho thuộc tính đó hoặc chỉnh sửa mục tiêu hiện tại mà bạn không cần dùng nữa.
  • Mục tiêu áp dụng cho dữ liệu mà bạn thu thập sau khi tạo mục tiêu. Bạn phải thiết lập mục tiêu trong tài khoản Analytics trước khi dữ liệu xuất hiện trong báo cáo mục tiêu và bất kỳ báo cáo nào khác cung cấp dữ liệu về mục tiêu và Lượt chuyển đổi mục tiêu.
  • Bạn không thể xóa mục tiêu, nhưng bạn có thể ngừng ghi dữ liệu cho một mục tiêu. 
  • Dữ liệu mục tiêu được xử lý khác với dữ liệu Analytics thông thường. Tìm hiểu thêm về các tính năng có quy trình xử lý dữ liệu không theo chuẩn.
  • Bạn không thể thay đổi mã mục tiêu và bộ mục tiêu sau khi tạo, nhưng bạn có thể thay đổi tên mục tiêu và loại mục tiêu nếu muốn sử dụng lại một mục tiêu cụ thể.

Các phương pháp hay nhất cho mục tiêu

Sử dụng tên dễ hiểu cho mục tiêu của bạn. Điều này sẽ giúp bạn và những người khác dễ dàng hiểu báo cáo lượt chuyển đổi hơn.

Mặc dù bạn không bắt buộc phải chỉ định giá trị mục tiêu, nhưng bạn nên thực hiện việc này để kiếm tiền và đánh giá lượt chuyển đổi của mình. Lưu ý rằng Analytics cũng sử dụng dữ liệu giá trị mục tiêu để tính toán các chỉ số khác như ROAS (Lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo). Nếu việc sử dụng số tiền làm giá trị mục tiêu có vẻ như không phù hợp cho trang web hoặc ứng dụng của bạn, thì bạn chỉ cần sử dụng một thang điểm số nhất quán để đo lường và so sánh các lượt chuyển đổi. Ví dụ: đặt mục tiêu có giá trị thấp là "1" và mục tiêu có giá trị cao là "10".

Nếu bạn thay đổi hoặc sử dụng lại mục tiêu hiện tại, hãy nhớ theo dõi thời điểm bạn thực hiện thay đổi. Vì mục tiêu không được áp dụng cho dữ liệu cũ, nên việc thay đổi mục tiêu sẽ thay đổi dữ liệu chuyển đổi của bạn từ thời điểm thay đổi. Điều này có thể dẫn đến sự nhầm lẫn trong các báo cáo của bạn. (Đây là một lý do khác khiến bạn nên đặt cho mục tiêu của bạn một cái tên dễ hiểu.)

Các bước tiếp theo

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
69256
false
false