Giới thiệu về mục tiêu

Sử dụng mục tiêu để đo lường tần suất người dùng hoàn thành các hành động cụ thể.

Mục tiêu đo lường mức độ trang web hoặc ứng dụng của bạn hoàn thành các mục tiêu nhắm tới. Mục tiêu thể hiện hoạt động đã hoàn thành, được gọi là chuyển đổi, đóng góp vào thành công cho doanh nghiệp của bạn. Ví dụ về mục tiêu bao gồm mua hàng (đối với trang web thương mại điện tử), hoàn thành cấp độ trò chơi (đối với ứng dụng chơi trò chơi trên thiết bị di động) hoặc gửi biểu mẫu thông tin liên hệ (đối với trang web tiếp thị hoặc trang web tạo khách hàng tiềm năng).

Xác định mục tiêu là thành phần cơ bản của bất kỳ kế hoạch đo lường phân tích kỹ thuật số nào. Việc định cấu hình đúng các mục tiêu sẽ cho phép Analytics cung cấp cho bạn những thông tin quan trọng, chẳng hạn như số lượng chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi cho trang web hoặc ứng dụng của bạn. Nếu không có thông tin này thì bạn gần như không thể đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp trực tuyến và chiến dịch tiếp thị của mình.

Hãy xem video bên dưới để biết tổng quan về mục tiêu Analytics.

Watch the goals video overview

Nội dung trong bài viết này:

Cách mục tiêu hoạt động

Mục tiêu được định cấu hình ở cấp chế độ xem. Mục tiêu có thể được áp dụng cho các trang hoặc màn hình cụ thể mà người dùng của bạn truy cập, số trang/màn hình người dùng xem trong phiên, thời gian người dùng ở trên trang web hoặc ứng dụng và các sự kiện người dùng kích hoạt khi họ ở trên trang web hoặc ứng dụng. Mỗi mục tiêu có thể có giá trị bằng tiền, do đó, bạn có thể xem chuyển đổi đó đáng giá bao nhiêu đối với doanh nghiệp của mình. Việc sử dụng giá trị cho các mục tiêu cho phép bạn tập trung vào những lượt chuyển đổi có giá trị cao nhất, chẳng hạn như giao dịch có số tiền mua hàng tối thiểu.

Khi khách truy cập đến trang web hoặc người dùng ứng dụng của bạn thực hiện một hành động được xác định là mục tiêu thì Analytics sẽ ghi lại hành động đó dưới dạng lượt chuyển đổi. Sau đó, dữ liệu chuyển đổi này được đưa vào một loạt báo cáo có mục đích chuyên biệt, được mô tả bên dưới.

Loại mục tiêu

Bảng bên dưới sẽ trình bày về 4 loại mục tiêu:

Loại mục tiêu Mô tả Ví dụ
Đích Vị trí cụ thể tải Trang web hoặc màn hình Cảm ơn bạn đã đăng ký! trong ứng dụng
Thời lượng Số phiên kéo dài trong lượng thời gian cụ thể hoặc lâu hơn Dành 10 phút trở lên trên trang web hỗ trợ
Số trang/màn hình mỗi phiên Người dùng xem số trang hoặc màn hình cụ thể 5 trang hoặc 5 màn hình đã được tải
Sự kiện Hành động được xác định là kích hoạt Sự kiện Đề xuất trên mạng xã hội, phát video, nhấp chuột quảng cáo

Mục tiêu thông minh

Ngoài các loại mục tiêu được mô tả ở trên, Analytics còn cung cấp phương pháp theo dõi lượt chuyển đổi thay thế có tên là Mục tiêu thông minh. Mục tiêu thông minh được thiết kế đặc biệt để giúp nhà quảng cáo Google Ads có thể không có đủ dữ liệu chuyển đổi để sử dụng công cụ tối ưu hóa Google Ads, chẳng hạn như tính năng đặt giá thầu tự động. Khi bạn bật Mục tiêu thông minh, Analytics sẽ tự động đánh giá lượt truy cập trang web hoặc ứng dụng của bạn và gán điểm số cho từng lượt truy cập, với những lượt truy cập "tốt nhất" sẽ chuyển thành Mục tiêu thông minh.

Tìm hiểu thêm về Mục tiêu thông minh.

Kênh cho Mục tiêu đích

Với Mục tiêu đích, bạn có thể chỉ định đường dẫn mà bạn mong đợi lưu lượng truy cập sử dụng. Đường dẫn này được gọi là kênh. Khi bạn chỉ định các bước trong kênh, Analytics có thể ghi lại vị trí người dùng vào và thoát khỏi đường dẫn trên đường đến mục tiêu của bạn. Dữ liệu này xuất hiện trong báo cáo Luồng mục tiêu và Kênh. Ví dụ: bạn có thể thấy trang hoặc màn hình trong kênh mà từ đó có nhiều lưu lượng truy cập thoát ra trước khi hoàn thành mục tiêu, cho biết bước đó có vấn đề. Bạn cũng có thể thấy nhiều bước bỏ qua lưu lượng truy cập, cho biết đường dẫn đến chuyển đổi quá dài hoặc chứa các bước không liên quan.

Tìm hiểu thêm về báo cáo Luồng mục tiêu và Kênh.

Giá trị mục tiêu

Khi bạn thiết lập mục tiêu, bạn được chọn chỉ định số tiền cho chuyển đổi. Mỗi lần người dùng hoàn thành mục tiêu, số tiền này được ghi lại, sau đó được cộng lại với nhau và được trình bày trong báo cáo của bạn dưới dạng Giá trị mục tiêu.

Mỗi hành động mà người dùng thực hiện có thể được quy đổi thành tiền. Một cách giúp xác định giá trị mục tiêu nên đặt là đánh giá tần suất người dùng hoàn thành mục tiêu để trở thành khách hàng. Ví dụ: nếu nhóm bán hàng của bạn có thể đạt được 10% số người đăng ký bản tin và giao dịch bình quân của bạn là $500, thì bạn có thể chỉ định $50 (tức là 10% của $500) cho mục tiêu đăng ký bản tin—mục tiêu mà người dùng hoàn thành khi họ đến trang đăng ký bản tin cuối cùng. Ngược lại, nếu chỉ 1% người đăng ký kết thúc bằng việc bán hàng, thì bạn chỉ có thể chỉ định $5 cho mục tiêu đăng ký bản tin của mình.

Bạn có thể thay đổi đơn vị tiền tệ cho Giá trị mục tiêu trong cài đặt chế độ xem.

ID mục tiêu và bộ mục tiêu

Mỗi mục tiêu bạn tạo được gán một ID bằng số, từ ​​1 đến 20. Các mục tiêu được nhóm thành bộ gồm tối đa 5 mục tiêu riêng lẻ. Bộ mục tiêu cho phép bạn phân loại các loại mục tiêu khác nhau cho trang web của mình. Ví dụ: bạn có thể theo dõi các lượt tải xuống, các lượt đăng ký và các trang biên nhận trong các bộ mục tiêu riêng lẻ. Những bộ này xuất hiện trong báo cáo của bạn dưới dạng các liên kết bên dưới tab Trình khám phá trong nhiều báo cáo.

Bài đăng trên blog Analytics từ ngày 14 tháng 6 năm 2012 có một ví dụ rất hay về cách tổ chức các bộ mục tiêu.

Báo cáo về mục tiêu

Bạn có thể phân tích tỷ lệ mục tiêu hoàn thành hoặc tỷ lệ chuyển đổi trong báo cáo Chuyển đổi > mục tiêu. Số lượt chuyển đổi mục tiêu cũng xuất hiện trong các báo cáo khác, bao gồm báo cáo Chuyển đổi > Phễu đa kênh, báo cáo Chuyển đổi > Thuộc tính và báo cáo Chuyển đổi.

Giới hạn của mục tiêu

  • Giới hạn tối đa 20 mục tiêu cho mỗi chế độ xem báo cáo. Để theo dõi hơn 20 mục tiêu, hãy tạo thêm chế độ xem cho thuộc tính đó hoặc chỉnh sửa mục tiêu hiện tại mà bạn không cần dùng nữa.
  • Mục tiêu áp dụng cho dữ liệu mà bạn thu thập sau khi mục tiêu đã được tạo. Nói cách khác, bạn phải thiết lập mục tiêu trong tài khoản Analytics của mình trước khi dữ liệu xuất hiện trong báo cáo mục tiêu và bất kỳ báo cáo nào khác cung cấp dữ liệu về mục tiêu và các lượt Chuyển đổi mục tiêu.
  • Bạn không thể xóa mục tiêu nhưng có thể ngừng ghi dữ liệu cho mục tiêu. 
  • Dữ liệu mục tiêu được xử lý khác với dữ liệu Analytics thông thường. Hãy tìm hiểu thêm về các tính năng có quá trình xử lý dữ liệu không theo chuẩn.

Các phương pháp hay nhất cho mục tiêu

Sử dụng tên dễ mường tượng cho mục tiêu của bạn. Điều này sẽ giúp bạn và những người khác hiểu báo cáo chuyển đổi dễ dàng hơn.

Mặc dù việc chỉ định giá trị mục tiêu là tùy chọn, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên làm như vậy để giúp kiếm tiền và đánh giá chuyển đổi của mình. Lưu ý rằng Analytics cũng sử dụng dữ liệu giá trị mục tiêu để tính toán các chỉ số khác như ROAS (Lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo). Nếu việc sử dụng số tiền làm giá trị mục tiêu dường như không thể áp dụng cho trang web hoặc ứng dụng của bạn thì chỉ cần sử dụng thang số phù hợp để cân đo và so sánh các lượt chuyển đổi. Ví dụ: đặt mục tiêu có giá trị thấp là "1" và mục tiêu có giá trị cao là "10".

Nếu bạn thay đổi hoặc sử dụng lại mục tiêu hiện tại, hãy nhớ theo dõi thời điểm bạn thực hiện thay đổi. Vì mục tiêu không được áp dụng cho dữ liệu cũ, nên việc thay đổi mục tiêu sẽ thay đổi dữ liệu chuyển đổi của bạn từ thời điểm thay đổi. Điều này có thể dẫn đến sự nhầm lẫn trong các báo cáo của bạn. (Đây là một lý do khác khiến bạn nên đặt cho mục tiêu của bạn một cái tên dễ hiểu.)

Các bước tiếp theo

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?