Om mål

Bruk mål for å måle hvor godt du oppfyller målsettingene dine.

Se en video

Med mål og trakter kan du på en fleksibel måte måle hvor godt nettstedet ditt eller appen din når målsettingene dine. Du kan konfigurere individuelle mål for å spore individuelle handlinger, for eksempel transaksjoner med en minimumskjøpesum eller hvor lenge besøkende har blitt på en side.

Hver gang en bruker fullfører et mål, logges en konvertering i Google Analytics-kontoen din. Du kan også gi et mål en pengeverdi, slik at du kan se hvor mye den aktuelle konverteringen er verdt for bedriften din. Du kan analysere målfullføringsfrekvensene eller konverteringsfrekvensene i målrapportene. Målkonverteringer blir også vist i andre rapporter, som besøkenderapporten, trafikkrapporter, rapporter for nettstedsøk og aktivitetsrapportene.

Du kan konfigurere mål ved å gå gjennom konfigureringsprosessen i Google Analytics-kontoen din. Se konfigurering og redigering av mål hvis du trenger hjelp med kontrollene.