Om mål

Bruk mål for finne ut hvor ofte brukerne fullfører bestemte handlinger.

Med mål kan du finne ut hvor godt du når målsettingene dine gjennom nettstedet ditt eller appen din. Et mål vil si en fullført aktivitet, også kalt en konvertering, som bidrar til at bedriften din skal lykkes. Eksempler på mål kan være å foreta et kjøp (for et netthandelsted), fullføre et spillnivå (for en mobilspillapp) eller sende inn et kontaktinformasjonsskjema (for et markedsføringsnettsted eller et nettsted for generering av potensielle salg).

Det er en viktig del av enhver plan for måling av digital analyse å angi mål. Når du har konfigurert mål på riktig måte, kan du få viktig informasjon i Google Analytics. Det kan for eksempel være informasjon om antallet konverteringer og konverteringsfrekvensen for nettstedet ditt eller appen din. Uten denne informasjonen er det nesten umulig å evaluere hvor effektiv nettbedriften din og markedsføringskampanjene dine er.

Se videoen nedenfor for å få oversikt over Google Analytics-målene.

Watch the Goals video overview

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Slik fungerer mål

Mål konfigureres på datautvalgsnivå. Mål kan brukes på bestemte sider eller skjermbilder brukerne dine besøker, hvor mange sider eller skjermbilder de ser på i løpet av en økt, hvor lenge de blir værende på nettstedet ditt eller i appen din, og hvilke hendelser de utløser mens de er der. Det er lurt å angi et pengebeløp for alle målene, slik at du kan se hvor stor verdi den aktuelle konverteringen har for bedriften din. Ved å angi verdier for mål kan du fokusere på de mest verdifulle konverteringene, for eksempel de transaksjonene som har en minste kjøpesum.

Når en besøkende på nettstedet ditt eller en bruker av appen din utfører en handling som er angitt som et mål, registreres handlingen som en konvertering i Google Analytics. Disse konverteringsdataene blir deretter gjort tilgjengelige i en rekke spesialrapporter. Du finner mer informasjon om de aktuelle rapportene nedenfor.

Måltyper

Det finnes fem måltyper. Du finner mer informasjon om de ulike måltypene i tabellen nedenfor:

Måltype Beskrivelse Eksempel
Destinasjon Et bestemt sted lastes inn Takk for registreringen – den aktuelle nettsiden eller det aktuelle app-skjermbildet
Varighet Økter som varer minst en viss tid Besøk på et brukerstøttenettsted som varer i minst ti minutter
Sider/skjermbilder per økt En bruker ser et bestemt antall sider eller skjermer Fem sider eller skjermbilder er lastet inn
Aktivitet En handling definert som en aktivitet, blir utløst Sosial anbefaling, videoavspilling, annonseklikk

Trakter for destinasjonsmål

Med et destinasjonsmål kan du angi hvilken bane du forventer at trafikken følger. Denne banen kalles en trakt. Når du angir trinn i en trakt, blir det registrert i Analytics hvor brukerne kommer inn i – og forlater – banen på vei mot målet ditt. Du finner disse dataene i Målflyt- og Trakt-rapportene. Du kan for eksempel se en trakt som inneholder en side eller et skjermbilde der en stor del av trafikken forlater nettstedet før målet er fullført. Dette kan bety at det har oppstått et problem med det aktuelle trinnet. Det kan også hende du ser mye trafikk som hopper over trinn. Dette kan tyde på at banen til konvertering er for lang, eller at den inneholder for mange trinn.

Finn ut mer om Målflyt- og Trakt-rapportene.

Målverdi

Når du angir et mål, har du muligheten til å tilordne et pengebeløp til konverteringen. Hver gang en bruker fullfører et mål, blir dette beløpet registrert. Disse beløpene blir deretter lagt sammen og blir angitt i rapportene som målverdien.

Hver handling en bruker foretar seg, kan omregnes til et pengebeløp. Du kan fastslå hva en målverdi skal være, blant annet ved å evaluere hvor ofte brukerne som fullfører målet, blir kunder. Hvis for eksempel salgsteamet ditt oppnår salg hos 10 % av personene som registrerer seg for et nyhetsbrev, og den gjennomsnittlige transaksjonen er på 5000 kr, kan du angi 500 kr (mao. 10 % av 5000 kr) som målet for nyhetsbrevregistrering. Dette er et mål brukerne innfrir når de når frem til den endelige registreringssiden. Hvis derimot bare 1 % av registreringene resulterer i salg, kan du angi bare 50 kr som målet for nyhetsbrevregistrering.

Du kan endre valutaenheten for målverdien i innstillingene dine for datautvalg.

Mål-ID-er og målsett

Alle målene du skaper, får en numerisk ID, fra 1 til 20. Målene blir gruppert i sett på opptil fem enkeltmål. Med målsett kan du kategorisere de ulike måltypene for nettstedet ditt. Du kan for eksempel spore nedlastinger, registreringer og kvitteringssider i egne målsett. Disse settene blir vist som linker på Utforsker-fanen i mange rapporter.

I Analytics-blogginnlegget fra 14. juni 2012 finnes det et godt eksempel på hvordan du kan organisere målsett.

Rapportering av mål

Du kan analysere målfullføringsfrekvensene eller konverteringsfrekvensene i Konvertering (mål)-rapportene. Målkonverteringene blir også vist i andre rapporter, deriblant Konverteringer (multikanalstrakter)-rapportene, Konverteringer (attribusjon)-rapportene og Brukeranskaffelse-rapportene.

Begrensninger for mål

En rapporteringsvisning kan maksimalt inneholde 20 mål. Hvis du ønsker å spore mer enn 20 mål, må du lage et ekstra datautvalg for det aktuelle området, eller redigere et eksisterende mål du ikke trenger lenger.

Målene gjelder for dataene du samler inn etter at målet er angitt. Du må med andre ord konfigurere mål i Google Analytics-kontoen din før data blir vist i målrapportene dine og andre rapporter som inneholder data om målene og målkonverteringene.

Mål kan ikke slettes, men du kan slutte å registrere data for et mål. 

Gode fremgangsmåter for å angi mål

Bruk intuitive navn på målene dine. På denne måten blir det enklere for deg og andre å forstå innholdet i konverteringsrapportene.

Du kan selv velge om du ønsker å angi en målverdi, men vi anbefaler at du gjør dette, da det blir enklere å tjene penger på og vurdere konverteringene dine. Vær oppmerksom på at målverdidata også brukes i Google Analytics for å foreta andre beregninger, for eksempel av avkastningen på annonseringsforbruket (ROAS / Return on Advertising Spend). Hvis du ikke synes det er fornuftig å bruke et pengebeløp som målverdi på nettstedet ditt eller i appen din, kan du ganske enkelt vurdere og sammenligne konverteringene dine ved hjelp av en konsekvent numerisk skala. Du kan for eksempel gi mål med lav verdi, tallet «1» og mål med høy verdi, tallet «10».

Hvis du endrer eller finner et nytt formål for et nåværende mål, må du huske når du gjorde endringen. Ettersom mål ikke blir brukt på eldre data, blir konverteringsdataene dine endret fra den datoen du endrer et mål. Dette kan føre til at innholdet i rapportene dine kan virke forvirrende. (Dette er en annen god grunn til å gi målene intuitive navn).

Fremgangsmåten videre

Konfigurasjon og redigering av mål.

Se Eksempler på mål og bruksområder.

Finn ut mer om Målflyt-rapporten.

Feilsøk problemer med mål.

Var denne artikkelen nyttig?