Tento článek se týká služby Universal Analytics, jejíž provoz bude ukončen. Je velice důležité, abyste provedli migraci nastavení své služby v Universal Analytics do Google Analytics 4 nebo 1. července 2023 začnete přicházet o data (1. července 2024 v případě služeb v Analytics 360). Zde si můžete přečíst, jak migrovat nastavení.

Cíle

Využijte cíle k měření, jak často uživatelé dokončí určité akce.

Pomocí cílů můžete měřit, jak vaše webové stránky nebo aplikace plní plánované záměry. Cíl představuje dokončenou činnost, nazývanou konverze, která je pro vaši firmu přínosná. Příklady cílů: uskutečnění nákupu (u webu s elektronickým obchodem), dokončení jedné úrovně hry (u mobilních herních aplikací) nebo odeslání formuláře s kontaktními údaji (u marketingového webu nebo webu zaměřeného na oslovování potenciálních zákazníků).

Základní součástí každého plánu měření a analýzy dat je definování cíle. Když máte správně nakonfigurované cíle, může vám služba Analytics poskytovat informace, které jsou pro vás důležité, například počet konverzí a konverzní poměr vašeho webu nebo aplikace. Bez těchto informací je téměř nemožné vyhodnotit účinnost internetových obchodních a marketingových kampaní.

Podívejte se na následující video, abyste získali představu o cílech Analytics.

Watch the goals video overview

Obsah tohoto článku:

Jak cíle fungují

Cíle se konfigurují na úrovni výběru dat. Lze je aplikovat na konkrétní stránky nebo obrazovky, které vaši uživatelé navštíví, počet stránek či obrazovek zobrazených během návštěvy, dobu setrvání na webu nebo v aplikaci a na události, které během své návštěvy spustili. Každý cíl může mít peněžní hodnotu, která vyjadřuje, jakou cenu má daná konverze pro vaši firmu. Hodnoty pro cíle umožňují zaměřit se na nejhodnotnější konverze, například transakce s minimální částkou nákupu.

Jakmile návštěvník vašich stránek nebo uživatel vaší aplikace provede akci definovanou jako cíl, akce se zaznamená ve službě Analytics jako konverze. Tyto údaje o konverzi jsou pak uvedeny v řadě speciálních přehledů, které popíšeme dále.

Typy cílů

Cíle se dělí na čtyři typy uvedené v následující tabulce:

Typ cíle Popis Příklad
Cílové místo Načtení konkrétního místa Webová stránka Děkujeme za registraci! nebo obrazovka aplikace
Délka Návštěvy, které trvají určitou dobu nebo déle. 10 nebo více minut strávených na webu podpory
Počet stránek nebo obrazovek na návštěvu Uživatel zobrazí určitý počet stránek nebo obrazovek. Bylo načteno 5 stránek nebo obrazovek.
Událost Je spuštěna akce definovaná jako událost. Doporučení v sociálních sítích, spuštění videa, kliknutí na reklamu

Chytré cíle

Kromě výše popsaných typů cílů nabízí Google Analytics ještě další metodu měření konverzí, která se nazývá Chytré cíle. Funkce Chytré cíle je speciálně určena pro inzerenty využívající Google Ads, kteří nemusí mít dostatečný počet konverzí k tomu, aby mohli používat nástroje Google Ads pro optimalizaci, jakým jsou například automatické nabídky. Povolíte-li Chytré cíle, služba Analytics automaticky vyhodnotí návštěvy vašeho webu nebo aplikace a přidělí každé návštěvě bodovou hodnotu, přičemž „nejlepší“ návštěvy budou převedeny na Chytré cíle.

Další informace o funkci Chytré cíle

Cesty pro cíle typu Cílové místo

Pokud máte cíl typu Cílové místo, můžete určit trasu, kterou se podle vás budou návštěvníci ubírat. Tato trasa se nazývá cesta. Zadáte-li kroky cesty, může služba Analytics zaznamenat, kde uživatelé na trasu k cíli vstupují a kde ji opouštějí. Tyto údaje se objeví v přehledech Tok k cíli a Cesta. Můžete například odhalit, že se na cestě vyskytuje problematická stránka či obrazovka, na níž řada uživatelů cestu opustí před splněním cíle. Můžete rovněž zjistit, že mnoho návštěvníků přeskakuje některé kroky, což může znamenat, že trasa ke konverzi je příliš dlouhá nebo obsahuje nadbytečné kroky.

Další informace o přehledech Tok k cíli a Cesta.

Hodnota cíle

Pokud nastavíte určitý cíl, můžete příslušné konverzi přidělit peněžní částku. Tato částka se zaznamená při každém splnění cíle uživatelem. Součet jednotlivých částek se poté v přehledech zobrazí jako hodnota cíle.

Na částku v korunách je možné převést každou akci, kterou uživatel provede. Požadovanou hodnotu cíle lze určit například zjištěním, z jaké části uživatelů se po splnění cíle stanou zákazníci. Pokud například váš prodejní tým uspěje u 10 % uživatelů, kteří se zaregistrovali k zasílání informačního bulletinu, a vaše průměrná transakce je 10 000 Kč, můžete cíli v podobě registrace informačního bulletinu přidělit hodnotu 1000 Kč (tj. 10 % z 10 000 Kč). Tento cíl uživatelé splní, pokud se dostanou na závěrečnou stránku registrace. Pokud ale nakupuje jen 1 % zaregistrovaných, můžete cíli v podobě registrace informačního bulletinu přidělit hodnotu pouze 100 Kč.

Měnovou jednotku hodnoty cíle lze změnit v nastavení výběru dat.

Čísla cílů a sady cílů

Každému cíli, který vytvoříte, je přiřazena číselná hodnota od 1 do 20. Cíle jsou seskupeny do sad až po pěti jednotlivých cílech. Sady cílů umožňují rozdělit cíle vašeho webu do kategorií podle různých typů. V samostatných sadách cílů lze měřit například stahování, registrace a stránky s potvrzením o nákupu. V celé řadě přehledů se tyto sady zobrazují jako odkazy pod kartou Průzkumník.

Vynikající ukázku, jak uspořádat sady cílů, najdete v příspěvku na blogu služby Analytics ze 14. června 2012.

Vytváření přehledů o cílech

Míru splnění cílů neboli míru konverze můžete analyzovat v přehledech Konverze > Cíle. Konverze cílů jsou uvedeny i v dalších přehledech, např. v přehledech Konverze > Vícekanálové cesty, přehlede Konverze > Atribuce a v přehledech Akvizice.

Omezení cílů

  • V každém výběru dat pro přehledy lze nastavit maximálně 20 cílů. Chcete-li měřit více než 20 cílů, vytvořte pro příslušnou službu další výběr dat, případně upravte stávající cíl, který již nepotřebujete.
  • Cíle se aplikují na údaje shromažďované po vytvoření cíle. Nejprve je třeba cíle nastavit v účtu Analytics. Příslušná data se pak budou zobrazovat v přehledech Cíle a dalších přehledech, které poskytují údaje o cílech a konverzích.
  • Cíle nelze smazat, můžete však zastavit zaznamenávání údajů konkrétního cíle. 
  • Údaje o cílech se zpracovávají jinak než běžné údaje služby Analytics. Další informace o funkcích s nestandardním zpracováním údajů
  • Čísla cílů a sady cílů nemohou být změněny poté, co je vytvoříte, ale můžete změnit název cíle a typ cíle, pokud chcete specifický cíl znovu použít.

Doporučené postupy u cílů

Použijte intuitivní názvy pro vaše cíle. Přehledy konverzí pak budou pro všechny snadněji pochopitelné.

Přidělení hodnoty cíle sice není povinné, ale je vhodné, neboť vám pomůže zhodnotit vaše konverze z hlediska monetizace. Z údajů o hodnotě cíle také služba Analytics počítá další metriky, např. návratnost investic do reklamy (ROAS). Pokud není pro váš web nebo aplikaci vhodné vyjadřovat hodnotu cíle peněžně, použijte k měření a porovnávání konverzí číselnou stupnici. Cílům o nízké hodnotě můžete například přiřadit hodnotu 1 a cílům o vysoké hodnotě hodnotu 10.

Pokud změníte některý stávající cíl nebo jeho účel, nezapomeňte si poznamenat čas a datum této změny. Cíle se neaplikují na historické údaje, takže se údaje o konverzích změní od okamžiku změny cíle. To by mohlo vést ke zmatkům v přehledech. (To je další důvod, proč dávat cílům výstižné názvy.)

Další postup

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
false
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
69256