Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού

Επισκόπηση των αναφορών κοινού

Οι αναφορές κοινού παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των χρηστών σας.

Σε αυτό το άρθρο ακολουθούν τα εξής:

Ενεργοί χρήστες

Παρακολουθήστε τους ενεργούς χρήστες για διαστήματα 1, 7, 14 και 30 ημερών και διατηρήστε τον ενθουσιασμό των χρηστών για τον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας. Μάθετε περισσότερα.

Αξία χρόνου ζωής

Κατανοήστε πόσο πολύτιμοι είναι για την επιχείρησή σας διαφορετικοί χρήστες, με βάση την απόδοση κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής και μεταξύ πολλών περιόδων σύνδεσης. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε την αξία χρόνου ζωής για χρήστες που αποκτήσατε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω πληρωμένης αναζήτησης. Έχοντας αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να προσδιορίσετε έναν κερδοφόρο τρόπο εκχώρησης πόρων μάρκετινγκ, με στόχο την απόκτηση των συγκεκριμένων χρηστών. Μόνο για ιδιότητες εφαρμογών για κινητά. Μάθετε περισσότερα.

Ανάλυση κοόρτης

Η κοόρτη είναι μια ομάδα χρηστών που μοιράζονται ένα κοινό χαρακτηριστικό το οποίο προσδιορίζεται σε αυτήν την αναφορά από μια ιδιότητα του Analytics. Για παράδειγμα, όλοι οι χρήστες με την ίδια Ημερομηνία απόκτησης ανήκουν στην ίδια κοόρτη. Η αναφορά "Ανάλυση κοόρτης" σάς δίνει τη δυνατότητα να απομονώσετε και να αναλύσετε τη συμπεριφορά των κοόρτεων. Μάθετε περισσότερα.

Δημογραφικά στοιχεία (ηλικία, φύλο)

Αν κατανοήσετε τη σύνθεση ηλικίας και φύλου του κοινού σας, θα έχετε την ευκαιρία να προσαρμόσετε με ακρίβεια το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις σας, από τα γραφικά, τη γλώσσα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που εφαρμόζετε στον ιστότοπό σας ως το περιεχόμενο του δημιουργικού και τις τοποθετήσεις για τις διαφημίσεις σας. Μάθετε περισσότερα.

Εξερεύνηση χρηστών

Απομονώστε και να αναλύστε τη συμπεριφορά μεμονωμένων χρηστών, αντί για τη συγκεντρωτική συμπεριφορά χρηστών. Η συμπεριφορά μεμονωμένων χρηστών είναι συσχετισμένη είτε με το πεδίο Client-ID είτε με το πεδίο User-ID. Μάθετε περισσότερα

Πληροφορίες κοινού

Μάθετε περισσότερα

Ενδιαφέροντα (κατηγορίες συνάφειας, τμήματα εντός της αγοράς, άλλες κατηγορίες)

Οι πληροφορίες ενδιαφέροντος σάς παρέχουν το περιβάλλον για επέκταση των διαφημίσεών σας στις σχετικές αγορές (κατηγορίες συνάφειας) και για επέκταση των διαφημίσεων ακριβώς στους χρήστες που είναι πιθανό να καταναλώσουν το περιεχόμενό σας ή να αγοράσουν τα προϊόντα σας (τμήματα εντός της αγοράς, άλλες κατηγορίες). Μάθετε περισσότερα.

Γεωγραφικά κριτήρια (γλώσσα, τοποθεσία)

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε αν έχετε ανταπόκριση από χρήστες στους οποίους απευθύνετε εκδόσεις της διαφήμισής σας σε διαφορετικές γλώσσες. Ωστόσο, είναι επίσης καλό να γνωρίζετε το είδος επισκεψιμότητας που λαμβάνετε από χρήστες εκτός αυτών των στόχων. Ενδεχομένως η διαφήμισή σας να είναι στα Αγγλικά και τα Ισπανικά, αλλά να σημειώνονται και υψηλά επίπεδα μετατροπών από γαλλόφωνους και ιταλόφωνους χρήστες. Κάτι τέτοιο υποδεικνύει μια ευκαιρία να μεταφράσετε τις διαφημίσεις σας σε αυτές τις γλώσσες και να απευθυνθείτε πιο άμεσα σε μια προσοδοφόρα αγορά.

Είναι καλό να λαμβάνετε πληροφορίες από τις περιοχές τις οποίες ήδη στοχεύετε με τις διαφημίσεις σας, αλλά είναι, επίσης, καλό να γνωρίζετε πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα από άλλες γεωγραφικές περιοχές, από χρήστες που εκδηλώνουν πραγματικό ενδιαφέρον για τα προϊόντα σας.

Συμπεριφορά (νέοι έναντι επανερχόμενων, συχνότητα και προσφατότητα, αφοσίωση)

Μετρήστε τον βαθμό ελκυστικότητας του ιστότοπού σας και τον βαθμό στον οποίο ενθαρρύνετε τους πρωτοεμφανιζόμενους χρήστες να επιστρέψουν. Μπορείτε, επίσης, να δείτε τον οικονομικό αντίκτυπο των νέων χρηστών έναντι των επανερχόμενων (π.χ. το 30% των χρηστών που επανέρχονται αντιστοιχεί στο 45% των συνολικών συναλλαγών).

Τεχνολογία (πρόγραμμα περιήγησης και λειτουργικό σύστημα, δίκτυο)

Η κατανόηση των τεχνολογιών που χρησιμοποιούν οι χρήστες, για να προσεγγίσουν και να περιηγηθούν στο περιεχόμενό που έχετε σας επιτρέπει να συντονίζετε τις τρέχουσες εκδόσεις και να προγραμματίζετε επικείμενες εφαρμογές. Για παράδειγμα, θέλετε να βεβαιωθείτε ότι ο ιστότοπός σας είναι απολύτως λειτουργικός στα τρέχοντα προγράμματα περιήγησης, αλλά και να παραμείνετε ενημερωμένοι σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι χρήστες μεταβαίνουν από προγράμματα περιήγησης για επιτραπέζιους υπολογιστές σε προγράμματα περιήγησης και εφαρμογές για κινητά, προκειμένου να προγραμματίσετε ανάλογα τα επόμενα βήματά σας.

Κινητά (συσκευές)

Δείτε ποιες κινητές συσκευές χρησιμοποιούνται για αλληλεπίδραση με το περιεχόμενό σας.

Συσκευές iOS: Συνήθως οι παράγοντες χρήστη από συσκευές iOS δεν παρέχουν αρκετές πληροφορίες, προκειμένου το Analytics να προσδιορίσει το συγκεκριμένο μοντέλο συσκευής. Κατά συνέπεια, το Analytics συνήθως ταξινομεί τις συσκευές iOS απλώς ως "iPhone", "iPod" ή "iPad", χωρίς να προσδιορίσει το μοντέλο συσκευής. Ωστόσο, οι επισκέψεις από το InApp Safari (Προβολή στον ιστό εντός εφαρμογών) περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό του συγκεκριμένου μοντέλου συσκευής. Από τα τέλη του 2015, το Analytics εμφανίζει το συγκεκριμένο μοντέλο συσκευής, όταν οι πληροφορίες υπάρχουν στο </string> παράγοντα χρήστη. Οι επισκέψεις από το InApp Safari συνήθως αποτελούν λιγότερο από το 10% της επισκεψιμότητας μιας ιδιότητας, επομένως οι περισσότερες επισκέψεις εξακολουθούν να έχουν ως αποτέλεσμα μόνο μια γενική ταξινόμηση συσκευών (iPhone, iPad ή iPod).

Τα δεδομένα στις αναφορές είναι αμοιβαία αποκλειόμενα. Για παράδειγμα, λάβετε υπόψη την ακόλουθη αναφορά:

Πληροφορίες κινητής συσκευής                  Περίοδος σύνδεσης
iPhone                                     90
iPhone 6                                  4
iPhone 5                                  6 

Αυτή η αναφορά υποδεικνύει ότι συνολικά υπήρχαν 100 περίοδοι σύνδεσης:

  • 4 από "iPhone 6"
  • 6 από "iPhone 5"
  • 90 από άλλα iPhone για τα οποία το Analytics δεν ήταν δυνατό να προσδιορίσει το μοντέλο συσκευής.

Προσαρμοσμένο (προσαρμοσμένες μεταβλητές, καθορισμένο από το χρήστη)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένες μεταβλητές, για να επεκτείνετε το πεδίο εφαρμογής των Τμημάτων σας. Με τις προσαρμοσμένες μεταβλητές σε επίπεδο χρήστη μπορείτε να προσδιορίζετε χρήστες με βάση τη συνολική τους συμπεριφορά για ένα εύρος ημερομηνιών και όχι με βάση τις διακριτές, μεμονωμένες αλληλεπιδράσεις κατά τη διάρκεια μίας περιόδου σύνδεσης με τον ιστότοπό σας.

Συγκριτική αξιολόγηση

Η Συγκριτική αξιολόγηση σάς επιτρέπει να συγκρίνετε τα δεδομένα σας με συγκεντρωτικά δεδομένα του κλάδου δραστηριοποίησής σας, τα οποία προέρχονται από εταιρείες που μοιράζονται τα δεδομένα τους. Αυτό παρέχει πολύτιμα στοιχεία σχετικά με το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείστε και σας βοηθάει να ορίσετε στόχους με νόημα, να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις που παρουσιάζονται στον κλάδο σας, καθώς και να μάθετε πώς είναι η απόδοσή σας σε σχέση με τον ανταγωνισμό σας. Μάθετε περισσότερα.

Ροή χρηστών

Η Ροή χρηστών είναι μια γραφική αναπαράσταση των διαδρομών που ακολούθησαν οι χρήστες στον ιστότοπό σας, από την πηγή, μέσω των διάφορων σελίδων, καθώς και των σημείων στις διαδρομές όπου πραγματοποίησαν έξοδο από τον ιστότοπό σας. Μάθετε περισσότερα.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;