Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu

Oversigt over målgrupperapporterne

Målgrupperapporterne giver dig indsigt i, hvad der kendetegner brugerne i din målgruppe.

I denne artikel kan du læse om følgende:

Aktive brugere

Spor aktive brugere i perioder på 1, 7, 14 og 30 dage, og hold dig opdateret angående niveauet for brugerentusiasme i forhold til dit website eller din app. Få flere oplysninger.

Levetidsværdi

Få en forståelse af, hvor værdifulde forskellige typer af brugere er for din virksomhed baseret på levetidspræstationer på tværs af flere sessioner. Du kan eksempelvis se levetidsværdien for brugere, du har anskaffet gennem e-mail eller betalt søgning. Når du har adgang til disse oplysninger, kan du afgøre, hvor stor en del af dine marketingressourcer det er profitabelt at allokere mhp. anskaffelsen af den pågældende type brugere. Denne rapport er kun tilgængelig til mobilappejendomme. Få flere oplysninger.

Kohorteanalyse

En kohorte er en gruppe brugere med et fælles kendetegn, som i denne rapport er identificeret ved en Analytics-dimension. Eksempelvis hører alle brugere med samme anskaffelsesdato til den samme kohorte. Rapporten Kohorteanalyse giver dig mulighed for at isolere og analysere kohorteadfærd. Få flere oplysninger.

Demografiske oplysninger (alder og køn)

Hvis du kender alders- og kønssammensætningen af din målgruppe, har du mulighed for præcist at tilpasse dit indhold og din annoncering, lige fra den grafiske præsentation, det sprog og de tekniske raffinementer, som du bruger på dit website, til annoncematerialet og placeringen af dine annoncer. Få flere oplysninger.

Brugeroplysninger

Isoler og undersøg individuel brugeradfærd i stedet for samlet brugeradfærd. Individuel brugeradfærd er knyttet til enten kunde-id eller User ID. Få flere oplysninger.

Målgruppeindsigt

Få flere oplysninger

Interesser (tilknytningskategorier, segmenter på markedet og andre kategorier)

Interesseoplysninger giver dig kontekst, der kan bruges til at udvide din annoncering til relaterede markeder (relationskategorier) og til at fokusere din annoncering på lige netop de brugere, som med en vis sandsynlighed vil bruge dit indhold eller købe dine produkter (segmenter på markedet, andre kategorier). Få flere oplysninger.

Geografi (sprog, placering)

Det er vigtigt at vide, om du får en reaktion fra brugere, som du henvender dig til vha. annoncering på forskellige sprog, men du har også brug for at vide, hvilken slags trafik du får fra brugerne uden for dine målområder. Måske annoncerer du på engelsk og spansk, men får også brugere med en høj konverteringsfrekvens, som taler fransk og italiensk. Det er et fingerpeg til dig om, at du ved at oversætte dine annoncer til de pågældende sprog vil kunne henvende dig mere direkte til et indbringende marked.

Du vil gerne have oplysninger fra de områder, som du allerede målretter mod i din annoncering, men du bør også have kendskab til trafikken fra andre geografiske områder, hvor brugerne udviser en naturlig interesse for dine produkter.

Adfærd (nye ift. tilbagevendende, frekvens og aktualitet, interaktion)

Mål dit websites tiltrækningskraft og i hvilket omfang, du opmuntrer førstegangsbrugere til at vende tilbage. Du kan også se den økonomiske effekt af nye kontra tilbagevendende brugere (f.eks. at 30 % af de tilbagevendende brugere står for 45 % af den samlede mængde transaktioner).

Teknologi (browser og OS, netværk)

Hvis du kender den teknologi, som brugerne benytter til at nå frem til og bruge dit indhold, kan du finjustere de aktuelle versioner og planlægge kommende implementeringer. Måske vil du f.eks. gerne sikre dig, at dit website er fuldt funktionsdygtigt i de aktuelle browsere, men du vil også gerne være på forkant med, i hvilket omfang brugerne bevæger sig væk fra computere til fordel for mobile browsere og apps, så du kan planlægge din udvikling efter det.

Mobil(enheder)

Se, hvilke mobilenheder brugerne benytter, når de interagerer med dit indhold.

iOS-enheder: Brugeragenter fra iOS-enheder giver typisk ikke nok oplysninger til, at Analytics kan identificere den konkrete enhedsmodel. Derfor klassificerer Analytics normalt iOS-enheder som "iPhone", "iPod" eller "iPad" uden angivelse af enhedsmodellen. Hits fra Safari i appen (Webvisning i apps) indeholder imidlertid yderligere oplysninger, der kan bruges til identifikation af den aktuelle enhedsmodel. Siden slutningen af 2015 er oplysninger om den aktuelle enhedsmodel blevet vist i Analytics, når disse oplysninger indgår i brugeragentstrengen. Hits fra Safari i appen udgør typisk under 10 % af en ejendoms trafik, så de fleste hits udløser stadig kun en generel enhedsklassifikation (iPhone, iPad eller iPod).

Dataene i rapporter er fordelt på enhedsmodeller (hvis det var muligt at identificere disse). Lad os tage følgende rapport som eksempel:

Oplysninger om mobilenhed                  Session
iPhone                                     90
iPhone 6                                  4
iPhone 5                                  6 

Som det fremgår af denne rapport, har der i alt været 100 sessioner:

  • Fire fra "iPhone 6"
  • Seks fra "iPhone 5"
  • 90 fra andre iPhone-modeller, hvor Analytics ikke har kunnet identificere den konkrete enhedsmodel.

Tilpasset (tilpassede variabler, brugerdefineret)

Du kan bruge tilpassede variabler til at udvide rækkevidden af dine segmenter. Tilpassede variabler på brugerniveau giver dig mulighed for at identificere brugere efter samlet adfærd over et bestemt datointerval ved hjælp af separate interaktioner på enkeltsessioner på dit website.

Benchmarking

Benchmarking giver dig mulighed for at sammenligne dine data med de samlede branchedata fra andre virksomheder, som deler deres data. Dette giver dig værdifulde oplysninger om den kontekst, som du opererer i, så du kan opstille meningsfulde mål, få indsigt i tendenser i din branche og finde ud af, hvordan du klarer dig i forhold til konkurrenterne. Få flere oplysninger.

Brugerflow

Brugerflow er en grafisk visning af de stier, som brugerne fulgte gennem dit website – fra kilden over de forskellige sider og til de punkter, hvor de forlod dit website. Få flere oplysninger.

Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?