Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню

Общ преглед на отчетите за аудиториите

Отчетите за аудиториите предоставят статистически данни за характеристиките на потребителите Ви.

В тази статия:

Активни потребители

Проследявайте активните потребители на стъпки от 1, 7, 14 и 30 дни и бъдете в крак с нивото на потребителския ентусиазъм към сайта или приложението Ви. Научете повече.

Стойност на общата продължителност

Разберете колко ценни за бизнеса Ви са различните потребители според ефективността на общата продължителност в рамките на множество сесии. Можете например да видите стойността на общата продължителност за потребители, придобити през имейл или платено търсене. С помощта на тази информация можете да определите печелившо разпределяне на маркетинговите ресурси за придобиването на тези потребители. Само за собствености за мобилни приложения. Научете повече.

Кохортен анализ

Кохортата е група от потребители, споделящи обща характеристика, която се определя в този отчет от величина на Google Анализ. Например всички потребители с една и съща дата на придобиване принадлежат към една и съща кохорта. Отчетът за кохортен анализ Ви позволява да изолирате и анализирате поведението на кохортите. Научете повече.

Демографски данни (възраст, пол)

Разбирането на състава на аудиторията Ви по възраст и пол Ви дава възможност да пригодите точно съдържанието и рекламирането си – от графиките, езика и техническата сложност, които използвате в уебсайта си, до рекламните послания и разположения на рекламите си. Научете повече.

Анализ на потребителите

Изолирайте и проучвайте индивидуалното потребителско поведение, а не само обобщеното. Индивидуалното потребителско поведение е свързано с Client-ID или User-ID. Научете повече

Статистика за аудиторията

Научете повече

Интереси (категории по афинитет, сегменти на планиращи покупка, други категории)

Информацията за интересите Ви дава контекст за разширяване на рекламната Ви дейност в сродни пазари (категории по афинитет) и за по-конкретното й фокусиране върху потребителите, които изглежда е вероятно да консумират съдържанието или закупят продукта Ви (сегменти на планиращи покупка, други категории). Научете повече.

Географско насочване (език, местоположение)

Важно е да знаете дали потребителите, към които насочвате различни езикови версии на рекламите си, реагират на тях, но също така искате да знаете какъв трафик получавате от потребителите извън тези насочвания. Ако рекламите Ви са на английски и испански език, но получавате и значителен брой реализации от потребители, говорещи френски и италиански, това показва възможност да локализирате рекламите си на тези езици и да общувате по-директно с тези доходоносни пазари.

Искате информация от районите, към които вече сте насочили рекламирането си, но също трябва да сте запознати с трафика от други географски области, потребителите от които проявяват естествен интерес към продуктите Ви.

Поведение (нови спрямо завърнали се, честота и актуалност, ангажираност)

Измерете привлекателната сила на сайта си и степента, до която насърчавате потребители, дошли за първи път, да се върнат отново. Можете да видите и икономическото въздействие на новите спрямо завърналите се потребители (напр. 30-те процента завърнали се потребители допринасят 45% от общия брой транзакции).

Технологии (браузъри и операционни системи, мрежа)

Като разбирате технологиите, използвани от потребителите за достигане и взаимодействие със съдържанието Ви, можете да прецизирате настоящите версии и да планирате предстоящи внедрявания. Искате например да сте сигурни, че сайтът Ви е напълно функционален в последните версии на браузърите, но също така искате да сте в крак със степента, до която потребителите се пренасочват от браузъри за настолни компютри към такива за мобилни устройства, и да планирате развитието си в съответствие с това.

Мобилни устройства

Вижте кои мобилни устройства се използват за взаимодействие със съдържанието Ви.

Устройства с iOS: Обикновено потребителските агенти от устройства с iOS не предоставят достатъчно информация, за да може Google Анализ да определи конкретния модел на устройството. В резултат на това Google Анализ класифицира устройствата с iOS само като „iPhone“, „iPod“ или „iPad“, без да уточнява модела. Посещенията от Safari в приложение (WebView в приложенията) обаче съдържат допълнителна информация, която може да се използва за идентифициране на конкретния модел. От края на 2015 г. Google Анализ показва конкретния модел на устройството, когато информацията е налична в низа от потребителския агент. На посещенията от Safari в приложение обикновено се падат по-малко от 10% от трафика на собствеността, затова повечето посещения биват класифицирани в общите категории (iPhone, iPad или iPod).

Данните в отчетите са взаимно изключващи се. Нека разгледаме следния отчет например:

Информация за мобилното устройство                  Сесия
iPhone                                     90
iPhone 6                                  4
iPhone 5                                  6 

Според този отчет е имало общо 100 сесии:

  • 4 от „iPhone 6“;
  • 6 от „iPhone 5“;
  • 90 от други модели iPhone, за които е било невъзможно за Google Анализ да определи модела на устройството.

Персонализиране (персонализирани променливи, дефинирани от потребителя)

Можете да използвате персонализирани променливи, за да увеличите обхвата на сегментите си. Персонализираните променливи на ниво потребител Ви позволяват да идентифицирате потребителите по обобщеното им поведение за период от време, а не по отделни взаимодействия със сайта Ви в рамките на една сесия.

Сравнителен анализ

Сравнителният анализ Ви позволява да сравнявате данните си с обобщени данни за отрасъла от други фирми, които споделят данните си. Това осигурява ценен контекст, който Ви помага да задавате значими цели, да получите представа за тенденциите, появяващи се в отрасъла Ви, и да разберете как се справяте в сравнение с конкуренцията си. Научете повече.

Поток на потребителите

Потокът на потребителите е графично представяне на пътищата, по които потребителите са стигнали до сайта Ви – от източника, през различните страници, както и къде са излезли от сайта Ви. Научете повече.

Беше ли полезна тази статия?
Как можем да направим подобрения?