[GA4] Migrarea colecției de date de comerț electronic din Google Analytics universal

Cele mai bune practici pentru configurarea colectării datelor pentru comerțul electronic în proprietățile Google Analytics 4

Schema de comerț electronic din Google Analytics a fost actualizată

Structura și denumirea evenimentelor și parametrilor s-au modificat pentru proprietățile Google Analytics 4. Deși proprietățile Google Analytics 4 vor colecta date de la evenimente și parametri ai oricărui nume, va trebui să folosiți anumite nume și parametri pentru a obține cele mai utile rapoarte de comerț electronic în proprietatea Google Analytics 4.

Dacă treceți de la o proprietate Google Analytics universal, ar trebui să lăsați implementarea Google Analytics universal nemodificată. Creați evenimente dublură pentru proprietatea Google Analytics 4 cu nume actualizate care să corespundă noii scheme Google Analytics. Veți avea două implementări independente, fiecare dintre acestea putând face ceva ușor diferit.

Deși puteți să folosiți implementarea Google Analytics universal existentă pentru proprietatea Google Analytics 4, nu se recomandă.

Terminologie

 • Schemă: colecția completă de evenimente/parametri obligatorii și opționali, care activează colectarea datelor privind comerțul electronic 
 • dataLayer:  un obiect JavaScript folosit pentru a transfera informații de pe site-ul dvs. în containerul Manager de etichete. Puteți folosi informațiile respective pentru a completa variabilele și pentru a activa declanșatorii din configurațiile etichetelor.
 • Eveniment: orice acțiune separată care se înregistrează la un moment dat asociat unui utilizator în aplicație sau pe site.
 • Parametru: un fragment suplimentar de metadate care adaugă mai mult context evenimentului.

Aveți grijă la distribuirea datelor în Google Analytics universal și prin comerțul electronic din Google Analytics 4

Puteți folosi implementarea existentă a comerțului electronic Google Analytics universal (evenimente dataLayer și codul gtag.js codificat) cu o proprietate Google Analytics 4, dar nu veți primi rapoarte complete privind comerțul electronic fără a face modificările necesare în implementare, astfel încât să corespundă schemei de comerț electronic Google Analytics 4. Gtag.js va traduce direct parametrii de eveniment Google Analytics Universal pentru schema Google Analytics 4, ceea ce ar putea reduce eforturile suplimentare necesare. 

Nu puteți folosi schema Google Analytics 4 pentru Google Analytics universal, deoarece Google Analytics universal nu va culege date pentru evenimentele care nu corespund schemei necesare pentru comerțul electronic. Folosirea oricăror câmpuri unice pentru schema de comerț electronic Google Analytics 4 trimisă la Google Analytics Universal va întrerupe colectarea datelor. De exemplu, toate evenimentele de comerț electronic din Google Analytics 4 vor avea parametrul param_id în locul codului. Acest eveniment nu va fi prelucrat corect de Google Analytics universal și, prin urmare, nu va afișa rapoarte pentru aceste evenimente. Dacă vă bazați pe etichetarea comerțului electronic în Google Analytics universal, nu actualizați dataLayer sau evenimentele existente ca să corespundă cu noua schemă Google Analytics 4. Dacă există funcții noi de care doriți să profitați în schema Google Analytics 4, puteți adăuga date suplimentare în dataLayer sau evenimente suplimentare pentru a culege date în noua schemă.

Din acest motiv, cea mai bună practică este să aveți două implementări: o implementare completă pentru Google Analytics universal și o implementare completă pentru proprietatea Google Analytics 4. 

Întrucât aceasta poate duce la o implementare intensă, puteți decide să vă bazați pe implementarea Google Analytics universal, adăugând numai evenimentele/parametrii suplimentari necesari pentru a trimite date la proprietățile Google Analytics 4. Este necesară o înțelegere aprofundată a celor două scheme diferite și a unei comparații. Prin urmare, rețineți următoarele aspecte:

 • puteți păstra structura și obiectele stratDeDate Google Analytics universal, însă
  • va trebui să adăugați noi evenimente/parametri Google Analytics 4 pentru a accesa toate funcțiile de raportare de pe proprietățile Google Analytics 4. 
  • În cazul în care un eveniment Google Analytics universal a fost retras din Google Analytics 4, vă recomandăm să creați un eveniment dublură cu numele actualizat Google Analytics 4 
 • Fără să actualizați schema de comerț electronic, proprietățile Google Analytics 4 vor putea să colecteze numărul de evenimente, dar este posibil să nu poată completa rapoartele de comerț electronic din cauza parametrilor obligatorii lipsă, cum ar fi item_id.

Noțiuni de bază

Pentru a începe, trebuie să adăugați un cod în site-ul/aplicația dvs. pentru a colecta date despre comerțul electronic. Vom discuta despre structura generală a schemei de comerț electronic din proprietățile Google Analytics 4 și vom detalia mai multe detalii privind implementarea pentru utilizatorii care folosesc gtag.js sau Google Manager de etichete. 

Există două aspecte principale ale creării schemei de comerț electronic în proprietățile Google Analytics 4:

 • un eveniment indică modul în care puteți interpreta datele despre produse, liste și/sau promoții pe care le trimiteți;
 • parametrii transmit informații mai detaliate despre un eveniment. Parametrii vă ajută să înțelegeți mai bine tendințele comerciale, cum ar fi marca sau categoria articolului, cupoanele folosite sau alte informații importante; 
  • în proprietățile Google Analytics 4, una dintre noile modificări pentru a activa o flexibilitate mai mare în ceea ce privește prelucrarea și raportarea este introducerea unui vector de articole. Parametrii sunt încorporați în vectorul de articole (detalii). Rețineți că acest lucru este diferit de dataLayer din Google Analytics universal, pentru care erau necesare informații suplimentare privind acțiunile pentru evenimente diferite. 
  • rețineți că etichetarea comerțului electronic respectă aceleași limite pentru evenimente/parametri ca și restul Google Analytics 4: puteți indica până la 25 de parametri personalizați pentru fiecare eveniment (vectorii de articole vor ocupa un singur interval) și până la 50 de parametri personalizați și 50 de valori personalizate pentru fiecare proiect (detalii).

Parametrii obligatorii pentru comerțul electronic Google Analytics 4

(parametrii necesari cu caractere aldine)

Dacă nu includeți parametrii necesari pentru evenimentele specifice comerțului electronic (items, item_id, item_name), aceste evenimente nu vor apărea în rapoartele privind comerțul electronic din Google Analytics 4. Ele vor fi raportate ca evenimente personalizate obișnuite.  

 

Numele evenimentului

Parametri

view_item

currency, items, value

view_item_list

items, item_list_name, item_list_id

select_item

items, item_list_name, item_list_id

add_to_wishlist

currency, items, value

add_to_cart

currency, items, value

view_promotion

items, promotion_id, promotion_name, creative_name, creative_slot, location_id

select_promotion

items, promotion_id, promotion_name, creative_name, creative_slot, location_id

view_cart

currency, items, value

remove_from_cart

currency, items, value

begin_checkout

coupon, currency, items, value

add_payment_info

coupon, currency, items, payment_type, value

add_shipping_info

coupon, currency, items, shipping_tier, value

purchase

affiliation, coupon, currency, items, transaction_id, shipping, tax, value

refund

affiliation, coupon, currency, items, transaction_id, shipping, tax, value

 

Notă: parametrii (coupon, affiliation, item_list_name, item_list_id) pot fi transmiși la nivel de eveniment sau articol. Dacă există atât la nivel de eveniment, cât și la nivel de articol, atunci veți obține la nivel de articol.

 

Parametru de eveniment

Parametri la nivel de articol

Articole (vedeți mai jos)

affiliation, coupon, currency, discount, index, item_id, item_brand, item_category, item_category2, item_category3, item_category4, item_category5, item_list_name, item_list_id, item_name, item_variant, price, quantity

 

Următorul tabel descrie parametrii vectorului de articole individuale care sunt disponibili pentru colectare.

 

Numele parametrului pentru vectorul de articole

Descriere

affiliation

Numele sau codul afiliatului (partener/furnizor); dacă există) asociat unui anumit element

coupon

Numele/codul cuponului (dacă există) asociat unui anumit element

discount

Reducerea (dacă este cazul) asociată unui articol individual

item_brand

Marca articolului

item_category

Categoria articolului

item_category2

A doua ierarhie a categoriei sau o taxonomie suplimentară pentru articol

item_category3

Ierarhia de categorii terță parte sau taxonomie suplimentară pentru articol

item_category4

A patra ierarhie a categoriei sau o taxonomie suplimentară pentru articol

item_category5

A cincea ierarhie a categoriei sau o taxonomie suplimentară pentru articol

item_id

Codul articolului (obligatoriu)

item_name

Numele articolului (obligatoriu)

item_variant

Varianta sau codul unic al articolului pentru detaliile/opțiunile suplimentare ale articolului

price 

Prețul articolului

quantity 

Cantitatea articolului cu care se interacționează

Maparea schemelor de comerț electronic în proprietățile Google Analytics universal și Google Analytics 4

 • În general, veți mapa numele evenimentelor și ale parametrilor între două scheme. Iată lista completă a numelor evenimentelor și a parametrilor din Google Analytics universal și a referinței evenimentului în Google Analytics 4, precum și a unei asocieri între cele două în tabelul de mai jos.
  • Rețineți că unele nume s-au schimbat, de exemplu, parametrii pentru stratul de date folosit pentru „afișare” sau „produs” sunt acum cumulați în „articole”. 
  • A fost introdus un vector de articole pentru a vă permite să înregistrați mai bine detalii în jurnal asociate fiecărui element.

Nu există nicio diferență între comerțul electronic și comerțul electronic optimizat în proprietățile Google Analytics 4.

Rezumatul tabelului cu modificările schemei din Google Analytics universal în proprietățile Google Analytics 4

Cum să folosiți acest tabel:

 • Comparați modificările evenimentelor (coloana A și coloana C)
 • Consultați cerințele privind dimensiunea/parametrul și coloana (coloana B vs. coloana D). Observați tabelul suplimentar de mai jos care evidențiază modificările aduse parametrilor pentru articole/ produse
 • Dacă aveți o aplicație cu Firebase, rețineți următoarele modificări ale numelor evenimentelor și faceți modificările necesare pentru a se potrivi cu numele de evenimente Google Analytics 4 (coloana C). Noile rapoarte specifice comerțului electronic din proprietățile Google Analytics 4 nu vor apărea în interfața Firebase.  În plus, este posibil ca versiunea Firebase cu rapoarte detaliate privind evenimentele, de exemplu, pentru ecommerce_purchase și pentru achiziții, să nu se actualizeze.
  • Modificat
   • ecommerce_purchase (Google Analytics pentru Firebase)  -> purchase
   • ecommerce_refund (Google Analytics pentru Firebase) -> refund
   • select_content (Google Analytics pentru Firebase) -> select_item
   • present_offer (Google Analytics pentru Firebase) -> select_promotion
  • Valoare nouă
   • view_cart
 

Coloana A

Numele evenimentelor Google Analytics universal (referință)

Coloana B

Parametri Google Analytics universal (referință)

Coloana C

Numele evenimentelor Google Analytics 4 (referință)

Coloana D

Parametrii Google Analytics 4 (referință)

purchase

refund

id

coupon

revenue

tax

shipping

currencyCode

**products (consultați detaliile mai jos)

purchase

refund

transaction_id

coupon

value

tax

shipping

currency

**items (vedeți detaliile mai jos)

checkout_option

option

*add_payment_info

payment_type

checkout_option

revenue

currencyCode

option

*add_shipping_info

price

currency

shipping_tier

checkout

currencyCode

revenue

coupon

step (numai analytics.js)

option (numai analytics.js)

**products

*begin_checkout

currency

value

coupon

**items

addToCart

N/A

removeFromCart

N/A 

currencyCode

revenue

**products 

*add_to_cart

*add_to_wishlist

*remove_from_cart

*view_cart

currency

value

**items 

pageview

currencyCode

**products

revenue

*View_item (prestabilit pentru vizualizări)

currency 

**items

value

pageview

productClick 

list

N/A – nu există

**products 

*View_item_list (afișarea comercializării)

*select_item

item_list_name

item_list_id

**items 

pageview

promotionClick

id

name

creative

position 

**products

*view_promotion

*select_promotion

promotion_id

promotion_name

creative_name

creative_slot

**items

 

*Numele evenimentului nou sau modificat din Google Analytics universal

 

Detalii

Parametri Google Analytics 4

Potrivirea parametrilor Google Analytics universal

**Detalii despre articole/produse

items 

item_id

item_name

item_brand

item_category

item_category2

item_category3

item_category4

item_category5

item_variant

affiliation

discount

coupon

price

quantity

products

id

name

brand

category

N/A – nu există

N/A – nu există

N/A – nu există

N/A – nu există

variant

N/A – nu există

N/A – nu există

coupon

price

quantity

Implementări gtag.js

Este recomandat să aveți două implementări: o implementare completă pentru Google Analytics universal și o implementare completă pentru proprietatea Google Analytics 4.

 • Lăsați doar implementarea Google Analytics universal și creați evenimente dublură pentru Google Analytics 4 cu nume actualizate, care să corespundă schemei Google Analytics 4. Veți avea două implementări independente, fiecare dintre acestea putând face ceva ușor diferit.
 • Dacă vă bazați pe schema Google Analytics universal (adică nu modificați evenimentele), nu veți vedea rapoarte privind comerțul electronic în proprietatea Google Analytics 4 pentru numele de evenimente care s-au modificat (consultați tabelul de mai sus pentru mai multe detalii despre eveniment. se schimbă.)
  • Implementările gtag.js au opțiunea de a folosi din nou codurile de măsurare Google Analytics universal pentru evenimentele de comerț electronic din Google Analytics 4, prin folosirea etichetelor de site conectate sau prin adăugarea unui rând „Config” suplimentar în fragmentul gtag.js din pagină. Pentru a optimiza tranziția de la Google Analytics universal la schema de comerț electronic din Google Analytics 4, gtag.js a adăugat funcții pentru a traduce parțial parametrii de eveniment standard pentru comerț electronic la schema Google Analytics 4. 
  • Rețineți că există evenimente noi care funcționează numai în proprietățile Google Analytics 4. Acestea nu vor fi înregistrate dacă vă bazați pe schema Google Analytics universal și pot duce la canale incomplete după lansarea raportării. 
  • Articolele de comerț electronic dintr-un eveniment vor fi contorizate ca un singur parametru pentru aplicarea limitei de parametri.
 • Următoarele nume de evenimente din Google Analytics universal vor fi considerate automat evenimente de comerț electronic în proprietățile Google Analytics 4:
  • purchase
  • refund
  • begin_checkout
  • add_to_cart
  • remove_from_cart
  • view_cart
  • add_to_wishlist
  • view_item*
  • view_promotion
  • select_promotion
  • select_item*
  • view_item_list
  • add_payment_info
  • add_shipping_info
  • * Aceste evenimente acceptă un singur articol.
 • Atunci când unul dintre evenimentele de mai sus este trimis la o proprietate Google Analytics 4 prin intermediul API-ului gtag.js, procesarea evenimentelor de comerț electronic Google Analytics 4 va căuta o cheie „articole” în modelul de eveniment.  Dacă este găsit, parametrul va fi analizat ca șir de până la 200 de articole, unde fiecare element este un obiect cu o schemă predefinită. Pentru fiecare articol, Google Analytics 4 de comerț electronic va transmite date în orice câmp dintr-o listă predefinită. Acestea vor fi câmpurile predefinite inițiale pentru un articol:
  • item_id
  • item_name
  • item_brand
  • item_category
  • item_category2
  • item_category3
  • item_category4
  • item_category5
  • item_variant
  • price
  • quantity
  • coupon
  • index
  • item_list_name
  • item_list_id
  • discount
  • affiliation
  • location_id
  • promotion_id (la nivel de articol; articolul are prioritate)
  • promotion_name (la nivel de eveniment sau de articol; articolul are prioritate)
  • creative_name (la nivel de eveniment sau de articol; articolul are prioritate)
  • creative_slot (la nivel de eveniment sau de articol; articolul are prioritate)
 • Dacă nu vă actualizați codul de măsurare pentru evenimente din Google Analytics universal, nu veți mai vedea următoarele evenimente în rapoartele de comerț electronic din Google Analytics 4, deoarece numele vechi de evenimente nu vor fi recunoscute. Creați un eveniment dublură pentru proprietatea Google Analytics 4 cu un nume actualizat, care să corespundă schemei Google Analytics 4.
  • set_checkout_option (acesta este îmbinat cu begin_checkout în Google Analytics 4)
  • checkout_progress (acesta este îmbinat cu begin_checkout în Google Analytics 4)
  • select_content (acesta nu mai este un eveniment de comerț electronic din Google Analytics 4, dar este totuși un eveniment recomandat, fără compatibilitate cu vectorul articolelor)
 • Aveți grijă atunci când folosiți instrumentele de eveniment de comerț electronic Google Analytics universal pentru proprietatea Google Analytics 4 deoarece:
  • 1) anumite nume de evenimente de comerț electronic din Google Analytics universal sunt învechite sau s-au modificat. Dacă nu actualizați aceste nume de evenimente învechite, este posibil să pierdeți parametrii de eveniment ale acestor evenimente din rapoartele dvs. Google Analytics 4 (deoarece evenimentele personalizate obișnuite nu vor mai accepta asistență privind elementele). Puteți vedea și pașii lipsă din rapoartele privind canalul de comerț electronic, dacă în canalul dvs. este inclus un eveniment nou într-un eveniment Google Analytics 4;
  • 2) proprietățile Google Analytics 4 introduc parametri suplimentari la nivel de articol, de exemplu. afilierea, moneda și câțiva parametri „categoria_articolului”. Nu veți beneficia de avantajele acestor parametri suplimentari dacă nu etichetați din nou. Acești parametri suplimentari sunt opționali și nu se vor deteriora dacă nu îi folosiți.
 • Dacă folosiți etichete de site-uri conectate, veți colecta toate evenimentele codificate la Google Analytics universal. Acest lucru nu va activa raportarea completă a comerțului electronic în proprietatea dvs. Google Analytics 4. 

Actualizarea stratDeDate pentru Google Manager de etichete

Pentru a profita de noile evenimente introduse pentru proprietățile Google Analytics 4, va trebui să adăugați noi evenimente / parametri în stratDeDate și să adăugați noi declanșatoare de evenimente în Google Manager de etichete. 

 • Veți avea opțiunea de a stabili manual ce cheie a stratului de date să asociați cu un anumit parametru de eveniment. 
  • De exemplu, în Google Analytics universal, trebuie să introduceți „cod” (al evenimentului de achiziție) în obiectul stratDeDate ca „ecommerce.purchase.actionField.id”. Cu Google Analytics 4, puteți indica cheia stratului de date de mapat la parametrul de eveniment „transaction_id”. Dacă ați refolosit obiectul stratDeDate din Universal Analytics, puteți să creați o variabilă stratDeDate din Google Manager de etichete mapată la cheia „ecommerce.purchase.actionField.id” și să o atribuiți evenimentului Google Analytics 4 ca „transaction_id”. Sau puteți să mapați variabila stratDeDate din Google Manager de etichete la cheia „ecommerce.purchase.transaction_id” și să o atribuiți parametrului evenimentului „transaction_id”. 
 • Aveți opțiunea de a continua să faceți referire la obiecte stratDeDate existente
  • Dacă folosiți obiecte stratDeDate existente din implementarea Google Analytics universal, nu puteți profita de noua schemă Google Analytics 4 (de exemplu, parametri suplimentari la nivel de articol). Însă, dacă veți crea manual variabilele necesare în Managerul de etichete, veți obține câteva rapoarte de comerț electronic pentru evenimentele existente. 
Când configurați o etichetă de eveniment Google Analytics 4 în Google Manager de etichete pentru a trimite un eveniment de comerț electronic folosind stratDeDate, trebuie să introduceți manual variabilele datastratDeDateLayer ca parametri de eveniment, cum ar fi numele parametrului: „articole” și valoarea { {ecommerce.purchase.products}}, unde {{ecommerce.purchase.products}} este o variabilă din stratDeDate din Managerul de etichete care trebuie creată pentru a citi vectorul de produse din stratDeDate. Trebuie să creați o variabilă stratDeDate pentru fiecare parametru la nivel de eveniment și să o atribuiți unui parametru de eveniment, apoi să repetați pentru fiecare eveniment de comerț electronic. Consultați exemplul de mai jos pentru detalii.
 

Codul stratDeDate Google Manager de etichete din Google Analytics universal (referință).

Implementarea Google Manager de etichete GA4 care folosește din nou stratulDeDate implementat pentru Google Analytics universal

dataLayer.push({

  'ecommerce': {

    'purchase': {

      'actionField': {

        'id': 'T12345',                         // codul tranzacției. Necesar pentru achiziții și rambursări.

        'affiliation': 'Online Store',

        'revenue': '35.43',                     // Total transaction value Valoarea totală a tranzacțiilor (inclusiv taxele și expedierea)

        'tax':'4,90',

        'shipping': '5,99',

        'coupon': 'SUMMER_SALE'

      },

      'products': [{                            // Listă productFieldObjects.

        'name': 'Triblend Android T-Shirt',     // Este necesar numele sau codul.

        'id': '12345',

        'price': '15.25',

        'brand': 'Google',

        'category': 'Apparel',

        'variant': 'Gray',

        'quantity': 1,

        'coupon': ''                            // Câmpurile opționale pot fi omise sau setate la șir gol.

       },

       {

        'name': 'Donut Friday Scented T-Shirt',

        'id': '67890',

        'price': '33,75',

        'brand': 'Google',

        'category': 'Apparel',

        'variant': 'Black',

        'quantity': 1

       }]

    }

  }

});

 

Trebuie să creați variabile de strat de date pentru fiecare parametru la nivel de eveniment, ca în exemplul de mai jos. 

 

Trebuie să repetați acest eveniment pentru fiecare eveniment de comerț electronic urmărit. 

Exemple de implementare

Consultați tabelul cu evenimente/parametri pentru detalii mai exacte. 

Configurarea canalului de cumpărare

De obicei, există patru etape esențiale ale canalului de cumpărare:

Vizualizarea produselor

 • Utilizatorul vizualizează un articol sau o listă de articole. Pentru a cuantifica afișările/afișările listei de articole, includeți o listă de articole în stratulDeDate și colectați un eveniment împreună cu datele respective. 
  • gtag.js 
   • Event: view_item_list SAU view_item
    • În Google Analytics universal, evenimentul echivalent este „afișări”
   • Parametri: trebuie să includă cel puțin item_id SAU item_name.
    • În Google Analytics universal, parametrii nu au prefixul „item_”; „list_position” este acum „index”
  • Google Manager de etichete - 
   • Eveniment: view_item_list SAU view_item_list
    • În Google Analytics universal, evenimentul echivalent este „afișări” 
   • Parametri: articolele sunt o variabilă pentru stratul de date „ecommerce.items”; parametrii sunt „items{”} și trebuie să includă cel puțin item_id SAU item_name
    • În Google Analytics universal, parametrii nu au prefixul „item_”; „position” este acum „index”

Adăugați în coșul de cumpărături

 • Utilizatorul selectează un articol și îl adaugă în coșul de cumpărături; pot fi adăugate variante la lista de dorințe sau să trimiteți o solicitare de informații suplimentare
  • gtag.js
   • Eveniment: add_to_cart
   • Parametri: trebuie să includă cel puțin item_id SAU item_name.
   • Google Manager de etichete
   • Eveniment: add_to_cart
    • În Google Analytics universal, evenimentul dataLayer corespunzător este „addToCart”, iar parametrul suplimentar „add” era necesar pentru actionFieldObject; actionFieldObject nu mai este obligatoriu în obiectul dataLayer pentru Google Analytics 4.
   • Parametrii: ca parte din „items”, trebuie să includă cel puțin item_id SAU item_name
    • În Google Analytics universal, era necesară o variabilă separată „produse” pentru informațiile despre produse

Finalizarea achiziției

 • Utilizatorul accesează coșul de cumpărături cu un articol și începe procesul de finalizare a achiziției; există pași suplimentari, cum ar fi adăugarea informațiilor de plată sau de expediere, care au propriile evenimente în schema de comerț electronic din Google Analytics 4. Dacă fluxul de finalizare a achiziției include acești pași suplimentari, asigurați-vă că trimiteți anumite evenimente, astfel încât acestea să fie incluse în canalul de cumpărare.  
  • gtag.js
   • Eveniment: begin_checkout
    • În Google Analytics universal, există evenimente și pentru „checkout_progress” și pentru „ set_checkout_option” care nu sunt disponibile în proprietățile Google Analytics 4; totuși, puteți vedea anumite evenimente pentru add_to_cart, add_shipping_info și add_payment_info. 
   • Parametri: trebuie să includă cel puțin item_id SAU item_name.
   • Google Manager de etichete
   • Eveniment: begin_checkout
    • În Google Analytics universal, evenimentul stratDeDate asociat este „finalizarea achiziției”, iar acesta a solicitat un câmp suplimentar „finalizarea achiziției” pentru „obiectCâmpAcțiune”. Acest „câmpAcțiune” nu este necesar în Google Analytics 4, însă nu ar trebui să modificați implementarea existentă; în caz contrar, veți întrerupe comerțul electronic în Google Analytics universal. 
   • Parametrii: ca parte din „items”, trebuie să includă cel puțin item_id SAU item_name
    • În Google Analytics universal, era necesară o variabilă separată „products” pentru informațiile despre produse

Achiziție

 • Măsurarea procesului de finalizare a achiziției
  • În proprietățile Google Analytics 4, acest eveniment este marcat automat drept conversie, după adăugarea acestuia în cod
  • gtag.js
   • Eveniment: purchase
    • În Google Analytics universal, există evenimente și pentru „checkout_progress” și „ set_checkout_option” care nu sunt disponibile în proprietățile Google Analytics 4 
   • Parametri: trebuie să includă cel puțin transaction_id
 

Google Analytics universal – analytics.js

referință

Google Analytics universal – gtag.js,

referință

Proprietăți Google Analytics 4 – gtag.js

referință

ga('ec:addProduct', {

  „cod”: „P12345”,

  „nume”: „Tricou Android Warhol”,

  „Alte valori opționale”

});

 

ga('ec:setAction', 'purchase', {

  „cod”: „T12345”, 

  „Alte valori opționale”                        });

gtag('event', 'purchase', {

  "transaction_id": "123",

  „Alte valori opționale”

  „articole”: [

    {

      „cod”: „P12345”,

      „nume”: „Tricou Android Warhol”,

     „Alte valori opționale”

    },

    {

      „cod”: „P67890”,

      „nume”: „Tricou Flame challenge”,

     „Alte valori opționale”

    }

  ]

});

gtag('event', 'purchase', {

  "transaction_id": "123",

  „Alte valori opționale”

  „articole”: [

    {

      „item_id”: „P12345”,

      „item_name”: „Tricou Android Warhol”,

     „Alte valori opționale”

    },

    {

      „item_id”: „P67890”,

      „item_name”: „Tricou Flame challenge”,

     „Alte valori opționale”

    }

  ]

});

analytics.js folosește comerțul electronic optimizat la setarea unui productFieldObject pentru a specifica detaliile despre produs, precum și o acțiune.

 

Migrarea la gtag.js prezintă diferențe esențiale. Există un singur eveniment înregistrat automat drept comerț electronic; atât informațiile despre tranzacție, cât și cele despre produs pot fi incluse. Informațiile despre produs pot fi trimise într-un vector (spre deosebire de solicitarea de evenimente suplimentare). 

Trimiteți un eveniment de achiziție cu articolele din tranzacție. 

 

Numele pentru valorile necesare sunt diferite, cum ar fi „cod” care se mută în „item_id” și „nume” care se mută în „item_name”.

 

Există și diferențe între valorile opționale care ar trebui observate. 

Trimiteți un eveniment de achiziție cu articolele din tranzacție

 
 • Google Manager de etichete
  • Eveniment: achiziție
   • în Google Analytics universal, evenimentul stratului de date echivalent cu evenimentul este „achiziție”; necesită un câmp de acțiune pentru tranzacția completă 
  • Parametrii: ca parte din „items”, trebuie să includă cel puțin item_id SAU item_name
   • În Google Analytics universal, era necesară o variabilă separată „products” pentru informațiile despre produse
 

Google Analytics universal – Manager de etichete

referință

Proprietăți Google Analytics 4 – gtag.js

referință

dataLayer.push({

  'ecommerce': {

    'purchase': {

      'actionField': {

        'id': 'T12345',

        „Alte valori opționale”

      },

      „produse”: [{

        „nume”: „Tricou Triblend Android”,     

        'id': '12345',

        „Alte valori opționale”

       },

       {

        'name': 'Donut Friday Scented T-Shirt',

        'id': '67890',

        „Alte valori opționale”

       }]

    }

  }

});

dataLayer.push({

  „eveniment”: „achiziție”,

  'ecommerce': {

    „articole”: [{

        „item_name”: „Tricou Triblend Android”

      „item_id”: „12345”',

      „Alte valori opționale”

    },

    {

        „item_name”: „Tricou Donut Friday”,

      „item_id”: „67890”,

      „Alte valori opționale”

 

    }]

  }

});

Trimiteți detaliile tranzacției în stratDeDate folosind acțiunea de achiziție, împreună cu un eveniment care va declanșa o etichetă optimizată pentru comerțul electronic.

Dacă sunt disponibile când se încarcă pagina, trimiteți datele tranzacției împreună cu o afișare de pagină. În caz contrar, folosiți un eveniment atunci când datele despre tranzacții devin disponibile.

 

Modificări importante:

 • schema afișează acum articolele, nu produsele, iar proprietățile Google Analytics 4 pot citi schema veche. Astfel, vor fi colectate numai informații de bază, cum ar fi numărul de evenimente și vor împiedica funcții suplimentare (de exemplu, raportarea canalelor).
 • Numele pentru valorile obligatorii sunt diferite, cum ar fi „cod” atunci când treceți la „item_id” și „nume” care se mută în „item_name”.
  • Există și diferențe între valorile opționale care ar trebui observate.

Pentru a cuantifica tranzacțiile, listei de articole, includeți o listă de articole în stratul de date și colectați un eveniment împreună cu datele respective. Acest exemplu presupune că datele despre produsele afișate într-o pagină sunt cunoscute în momentul încărcării paginii:

Activități suplimentare

Majoritatea interacțiunilor de comerț electronic includ mai mult decât cei patru pași standard menționați mai sus. Comerțul electronic din proprietățile Google Analytics 4 vă permite să obțineți mai multe informații despre alte activități importante, precum cele enumerate mai jos. 

 • Evidențiați un stimulent asociat unui element sau unui eveniment
  • Cuponulvă permite să specificați numele oricărui cupon asociat unui articol (de exemplu, expediere gratuită sau 20% într-un articol); tipul de date este șir și acesta este un parametru pentru articol 
  • Reducerea (nouă) vă permite să specificați valoarea monetară a reducerii asociate unui articol (de exemplu, „0,05”); tipul de date este un număr în virgulă mobilă 
 • Promoție – acestea includ mesajele de pe site care direcționează utilizatorii spre o anumită secțiune a site-ului / aplicației
  • Este necesar un parametru promotion_id sau promotion_name; în caz contrar, datele vor fi disponibile numai în rapoartele standard cu tabele cu evenimente
 • Rambursări – cuantifică o rambursare a unei tranzacții
  • Rambursarea este un anumit eveniment care poate gestiona rambursările integrale sau parțiale
  • Necesită transaction_id; în caz contrar, datele vor fi disponibile numai în rapoartele standard din tabelul cu evenimente. 
A fost util?
Cum putem să îmbunătățim această pagină?
Căutare
Ștergeți căutarea
Închideți căutarea
Aplicații Google
Meniu principal
Căutaţi în Centrul de ajutor
true
69256
false