Ten artykuł jest częścią przewodnika po migracji z Universal Analytics do Google Analytics 4. Zobacz spis treści tego przewodnika.

[UA→GA4] Przenoszenie zbioru danych e-commerce z UA do GA4

Sprawdzone metody konfiguracji zbierania danych e-commerce w usługach Google Analytics 4
Ten artykuł jest przeznaczony dla właścicieli witryn, którzy chcą zbierać dane e-commerce zarówno w usłudze Universal Analytics (UA), jak i w usłudze Google Analytics 4 (GA4). Znajdziesz w nim też sprawdzone metody dla właścicieli aplikacji mobilnych, którzy korzystają z Google Analytics dla Firebase.

Nazwy niektórych zdarzeń i parametrów e-commerce zostały zmienione w usłudze GA4. Używanie prawidłowych nazw i parametrów GA4 zapewni Ci najbardziej przydatne raporty e-commercedane o zdarzeniach e-commerce w usłudze GA4.

Aby przeprowadzić migrację z UA do GA4:

 • Pozostaw implementację UA bez zmian.
 • Zduplikuj zdarzenia na potrzeby usługi GA4. Użyj nowych nazw i parametrów zdarzeń wymaganych w usłudze Google Analytics. Obie implementacje będą działać niezależnie, pełniąc nieco odmienne funkcje.

Unikaj współdzielenia implementacji e-commerce przez UA i GA4

Jeśli używasz w usłudze GA4 obecnej implementacji e-commerce UA (np. zdarzeń dataLayer i kodu gtag.js), raporty e-commerce GA4 będą niekompletne. Biblioteka gtag.js automatycznie przekształca niektóre (ale nie wszystkie) zdarzenia i parametry UA w elementy wymagane przez GA4.

Z drugiej strony nie można zastosować po prostu nazw i parametrów zdarzeń GA4, ponieważ UA nie będzie zbierać żadnych danych o zdarzeniach, których nie rozpoznaje. Na przykład wszystkie zdarzenia e-commerce GA4 mają parametr item_id zamiast id.

Dlatego warto zastosować 2 implementacje – jedną na potrzeby UA i jedną na potrzeby usługi GA4.

Spowoduje to wysyłanie 2 zdarzeń, podczas gdy normalnie wystarczyłoby jedno. Możesz się też zdecydować na pozostanie przy implementacji UA i dodanie tylko zdarzeń lub parametrów niezbędnych do wysyłania danych do usługi GA4. Wymaga to jednak dogłębnej znajomości tych 2 różnych zbiorów zdarzeń i parametrów. Jeśli zachowasz strukturę i elementy obiektu dataLayer w UA:

 • aby mieć dostęp do wszystkich funkcji raportowania w usłudze GA4, musisz dodać nowe zdarzenia i parametry GA4;
 • jeśli dane zdarzenie UA zostało wycofane w GA4, musisz utworzyć zduplikowane zdarzenie ze zaktualizowaną nazwą wymaganą przez GA4.

Podstawy: zdarzenia i parametry

Zdarzenie określa sposób interpretacji wysyłanych danych o produkcie, liście lub promocji. Parametry przekazują bardziej szczegółowe informacje o zdarzeniu.

 • W przypadku GA4 parametry są umieszczone w tablicy items (szczegóły). Pamiętaj, że różni się ona od obiektu dataLayer w UA, w którego przypadku skonfigurowanie osobnych zdarzeń wymaga podania dodatkowych informacji o działaniu.
 • Oznaczanie tagami e-commerce podlega ograniczeniom dotyczącym zdarzeń i parametrów GA4. Możesz określić do 25 parametrów niestandardowych na zdarzenie (tablica items zajmuje tylko jedno pole) oraz maksymalnie 50 wymiarów niestandardowych i 50 danych niestandardowych na projekt (szczegóły).

Wymagane parametry zdarzeń e-commerce w GA4

(wymagane parametry są wyróżnione pogrubieniem)

Jeśli nie podasz wymaganych parametrów zdarzeń e-commerce (np. items, item_id czy item_name), zdarzenia te nie będą się pojawiać w raportach e-commerce w GA4 (zostaną zarejestrowane jako zwykłe zdarzenia niestandardowe).

Nazwa zdarzenia

Parametry

view_item

currency, items, value

view_item_list

items, item_list_name, item_list_id

select_item

items, item_list_name, item_list_id

add_to_wishlist

currency, items, value

add_to_cart

currency, items, value

view_promotion

items, promotion_id, promotion_name, creative_name, creative_slot, location_id

select_promotion

items, promotion_id, promotion_name, creative_name, creative_slot, location_id

view_cart

currency, items, value

remove_from_cart

currency, items, value

begin_checkout

coupon, currency, items, value

add_payment_info

coupon, currency, items, payment_type, value

add_shipping_info

coupon, currency, items, shipping_tier, value

purchase

affiliation, coupon, currency, items, transaction_id, shipping, tax oraz value

refund

affiliation, coupon, currency, items, transaction_id, shipping, tax oraz value

Uwaga: parametry (coupon, affiliation, item_list_name oraz item_list_id) można przekazywać na poziomie zdarzenia lub elementu. Jeśli parametr występuje zarówno na poziomie zdarzenia, jak i elementu, pierwszeństwo ma poziom elementu.

Parametr zdarzenia

Parametry na poziomie elementu

Elementy (patrz poniżej)

affiliation, coupon, currency, discount, index, item_id, item_brand, item_category, item_category2, item_category3, item_category4, item_category5, item_list_name, item_list_id, item_name, item_variant, price, quantity

Poniższa tabela zawiera opis poszczególnych parametrów w tablicy elementów, które można zbierać.

Nazwa parametru w tablicy elementów

Opis

affiliation

Nazwa lub kod podmiotu stowarzyszonego (ewentualnego partnera lub dostawcy) powiązane z danym elementem

coupon

Nazwa lub kod kuponu (jeśli jest używany) powiązane z danym elementem

discount

Rabat (jeśli jest stosowany) powiązany z danym elementem

item_brand

Marka elementu

item_category

Kategoria elementu

item_category2

Druga hierarchia kategorii lub dodatkowa mapa kategorii dla elementu

item_category3

Trzecia hierarchia kategorii lub dodatkowa mapa kategorii dla elementu

item_category4

Czwarta hierarchia kategorii lub dodatkowa mapa kategorii dla elementu

item_category5

Piąta hierarchia kategorii lub dodatkowa mapa kategorii dla elementu

item_id

Identyfikator elementu (wymagane)

item_name

Nazwa elementu (wymagane)

item_variant

Wersja elementu albo niepowtarzalny kod lub opis, które pozwalają wybrać dodatkowe szczegóły lub opcje elementu

price

Cena elementu

quantity

Liczba elementów, których dotyczą interakcje

Mapowanie w UA i GA4

Pamiętaj, że niektóre nazwy uległy zmianie, np. parametry warstwy danych (wcześniej: „impression” lub „product”) zostały połączone w tablicę items.

Występuje teraz tablica items.

W usłudze GA4 nie ma rozróżnienia między e-commerce a Ulepszonym e-commerce.

Jak korzystać z tej tabeli:

 • Porównaj zmiany dotyczące zdarzeń (kolumny A i C).
 • Sprawdź wymagania oraz zmiany dotyczące wymiarów i parametrów (kolumny B i D). Informacje o zmianach parametrów elementów/produktów znajdziesz w dodatkowej tabeli poniżej.
 • Jeśli masz aplikację z Firebase, zwróć uwagę na podane niżej zmiany w nazwach zdarzeń i wprowadź odpowiednie modyfikacje, aby zapewnić zgodność z nazwami zdarzeń w GA4 (kolumna C). Nowe funkcje raportowania e-commerce w usłudze GA4 nie będą widoczne w interfejsie Firebase. Oprócz tego szczegółowe raporty Firebase o zdarzeniach (np. e-commerce_purchasepurchase) mogą nie być aktualizowane.
  • Zmiany
   • ecommerce_purchase (Google Analytics dla Firebase) -> purchase
   • ecommerce_refund (Google Analytics dla Firebase) -> refund
   • select_content (Google Analytics dla Firebase) -> select_item
   • present_offer (Google Analytics dla Firebase) -> select_promotion
  • Nowe
   • view_cart

Kolumna A

Nazwy zdarzeń w UA (źródło informacji)

Kolumna B

Wymiary w UA (źródło informacji)

Kolumna C

Nazwy zdarzeń w GA4 (źródło informacji)

Kolumna D

Parametry w GA4 (źródło informacji)

purchase

refund

id

coupon

revenue

tax

shipping

currencyCode

** products (szczegóły poniżej)

purchase

refund

transaction_id

coupon

value

tax

shipping

currency

** items (szczegóły poniżej)

checkout_option

option

*add_payment_info

payment_type

checkout_option

revenue

currencyCode

option

*add_shipping_info

price

currency

shipping_tier

checkout

currencyCode

revenue

coupon

step (tylko w analytics.js)

option (tylko w analytics.js)

** products

*begin_checkout

currency

value

coupon

** items

addToCart

Nie dotyczy

removeFromCart

Nie dotyczy

currencyCode

revenue

** products

*add_to_cart

*add_to_wishlist

*remove_from_cart

*view_cart

currency

value

** items

pageview

currencyCode

** products

revenue

*View_item (domyślnie w przypadku widoków danych)

currency

** items

value

pageview

productClick

list

Nie dotyczy – nie istniał

** products

*View_item_list (widok danych Promocje)

*select_item

item_list_name

item_list_id

** items

pageview

promotionClick

id

name

creative

position

** products

*view_promotion

*select_promotion

promotion_id

promotion_name

creative_name

creative_slot

** items

* Nazwa zdarzenia nowa lub zmieniona w stosunku do UA

Szczegóły

Parametry w GA4

Odpowiadające im wymiary w UA

** Szczegóły elementów/produktów

items

item_id

item_name

item_brand

item_category

item_category2

item_category3

item_category4

item_category5

item_variant

affiliation

discount

coupon

price

quantity

products

id

name

brand

category

Nie dotyczy – nie istniał

Nie dotyczy – nie istniał

Nie dotyczy – nie istniał

Nie dotyczy – nie istniał

variant

Nie dotyczy – nie istniał

Nie dotyczy – nie istniał

coupon

price

quantity

Te nazwy zdarzeń w UA są rozpoznawane w usłudze GA4 jako zdarzenia e-commerce:

 • purchase
 • refund
 • begin_checkout
 • add_to_cart
 • remove_from_cart
 • view_cart
 • add_to_wishlist
 • view_item*
 • view_promotion
 • select_promotion
 • select_item*
 • view_item_list
 • add_payment_info
 • add_shipping_info
 • * Te zdarzenia obsługują tylko jeden element.

Gdy jedno z podanych wyżej zdarzeń jest wysyłane do usługi GA4 za pomocą interfejsu API gtag.js, przetwarzanie zdarzeń e-commerce w GA4 wyszukuje w modelu zdarzenia klucz items. Jeśli zostanie on znaleziony, parametr będzie analizowany jako tablica zawierająca maksymalnie 200 elementów, w której każdy element jest obiektem ze wstępnie zdefiniowanym schematem. W przypadku każdego elementu zdarzenia e-commerce GA4 będą przesyłać dane w dowolnym polu ze wstępnie zdefiniowanej listy. Oto pierwsze wstępnie zdefiniowane pola elementu:

 • item_id
 • item_name
 • item_brand
 • item_category
 • item_category2
 • item_category3
 • item_category4
 • item_category5
 • item_variant
 • price
 • quantity
 • coupon
 • index
 • item_list_name
 • item_list_id
 • discount
 • affiliation
 • location_id
 • promotion_id (poziom zdarzenia lub elementu; pierwszeństwo ma poziom elementu)
 • promotion_name (poziom zdarzenia lub elementu; pierwszeństwo ma poziom elementu)
 • creative_name (poziom zdarzenia lub elementu; pierwszeństwo ma poziom elementu)
 • creative_slot (poziom zdarzenia lub elementu; pierwszeństwo ma poziom elementu)

Jeśli nie zaktualizujesz instrumentacji zdarzeń z UA, raporty e-commerce GA4 nie będą uwzględniać podanych niżej zdarzeń, ponieważ stare nazwy zdarzeń nie zostaną rozpoznane. Utwórz zduplikowane zdarzenie o nazwie dostosowanej do usługi GA4.

 • set_checkout_option (w GA4 scalone ze zdarzeniem begin_checkout),
 • checkout_progress (w GA4 scalone ze zdarzeniem begin_checkout),
 • select_content (w GA4 nie jest to już zdarzenie e-commerce, ale jest zalecane; bez obsługi tablicy „items”).

Usługa GA4 wprowadza dodatkowe parametry na poziomie elementu, np. affiliation, currency i kilka parametrów item_category. Aby mieć dostęp do korzyści związanych z dodatkowymi parametrami, musisz zmienić tagowanie. Dodatkowe parametry są jednak opcjonalne i kod nadal będzie działać, jeśli nie będziesz ich używać.

Aktualizowanie obiektu dataLayer pod kątem Menedżera tagów Google

Aby móc korzystać z nowych zdarzeń wprowadzonych w usłudze GA4, musisz w usłudze Menedżer tagów Google dodać do obiektu dataLayer nowe zdarzenia i parametry oraz nowe reguły zdarzeń.

 • Możesz ręcznie określić, który klucz obiektu dataLayer ma być zmapowany na określony parametr zdarzenia.
  • Na przykład w UA trzeba umieścić w obiekcie dataLayer identyfikator „id” (zdarzenia purchase) jako „ecommerce.purchase.actionField.id”. W GA4 możesz zmapować klucz obiektu dataLayer na parametr zdarzenia „transaction_id”. Jeśli używasz obiektu dataLayer z UA, możesz utworzyć w usłudze Menedżer tagów Google zmienną dataLayer zmapowaną na klucz „ecommerce.purchase.actionField.id” i przypisać go do zdarzenia GA4 jako „transaction_id”. Możesz też zmapować zmienną dataLayer Menedżera tagów Google na klucz „ecommerce.purchase.transaction_id” i przypisać go do parametru zdarzenia „transaction_id”.
 • Nadal możesz się odwoływać do dotychczasowych obiektów dataLayer.
  • Jeśli używasz dotychczasowych obiektów dataLayer z implementacji UA, nie możesz korzystać z nowych nazw ani parametrów zdarzeń GA4 (np. z dodatkowych parametrów na poziomie item). Jeśli jednak utworzysz ręcznie odpowiednie zmienne w Menedżerze tagów, będziesz otrzymywać niektóre raporty e-commerce dotyczące dotychczasowych zdarzeń.
Konfigurując tag zdarzenia GA4 w usłudze Menedżer tagów Google w celu wysyłania zdarzenia e-commerce za pomocą obiektu dataLayer, musisz ręcznie wpisać zmienne dataLayer jako parametry zdarzenia, np. nazwę parametru: „items” i jego wartość {{ecommerce.purchase.products}}, gdzie {{ecommerce.purchase.products}} to zmienna dataLayer Menedżera tagów, którą należy utworzyć, aby odczytywać tablicę produktów z obiektu dataLayer. Utwórz zmienną dataLayer dla każdego parametru na poziomie zdarzenia i przypisz ją do parametru zdarzenia. Następnie powtórz te czynności dla każdego zdarzenia e-commerce. Zapoznaj się z poniższym przykładem.

Kod push obiektu dataLayer Menedżera tagów Google w UA (źródło informacji)

Użycie w implementacji Menedżera tagów Google w GA4 dotychczasowego obiektu dataLayer wdrożonego w UA

dataLayer.push({

  'ecommerce': {

    'purchase': {

      'actionField': {

        'id': 'T12345',                         // Identyfikator transakcji. Wymagane w przypadku zakupów i zwrotów.

        'affiliation': 'Online Store',

        'revenue': '35.43',                     // Łączna wartość transakcji (w tym podatek i koszty dostawy)

        'tax':'4.90',

        'shipping': '5.99',

        'coupon': 'SUMMER_SALE'

      },

      'products': [{                            // Lista obiektów productFieldObjects.

        'name': 'Triblend Android T-Shirt',     // Wymagane są nazwa lub identyfikator.

        'id': '12345',

        'price': '15.25',

        'brand': 'Google',

        'category': 'Apparel',

        'variant': 'Gray',

        'quantity': 1,

        'coupon': ''                            // Opcjonalne pola można pominąć lub pozostawić puste.

       },

       {

        'name': 'Donut Friday Scented T-Shirt',

        'id': '67890',

        'price': '33.75',

        'brand': 'Google',

        'category': 'Apparel',

        'variant': 'Black',

        'quantity': 1

       }]

    }

  }

});

 

Musisz utworzyć zmienne dataLayer dla każdego parametru na poziomie zdarzenia, jak w poniższym przykładzie.

 

Musisz powtórzyć tę czynność dla każdego śledzonego zdarzenia e-commerce.

Przykłady implementacji

Konfigurowanie ścieżki zakupowej

Zwykle ścieżka zakupowa składa się z 4 kroków:

Wyświetlanie produktów

Użytkownik wyświetla produkt lub listę produktów. Aby zmierzyć liczbę wyświetleń listy produktów, przekaż tę listę do obiektu dataLayer i zarejestruj zdarzenie wraz z tymi danymi.

 • gtag.js
  • Zdarzenie: view_item_list LUB view_item.
   • Odpowiednikiem w UA jest zdarzenie „impressions”.
  • Parametry: muszą obejmować co najmniej parametr item_id LUB item_name.
   • W UA parametry nie mają prefiksu „item_”. Parametr „list_position” to obecnie „index”.
 • Menedżer tagów Google
  • Zdarzenie: view_item_list LUB view_item.
   • Odpowiednikiem w UA jest zdarzenie „impressions”.
  • Parametry: „items” to zmienna warstwy danych „ecommerce.items”. Parametry to „items{ }”, a wymagany jest co najmniej „item_id” LUB „item_name”.
   • W UA parametry nie mają prefiksu „item_”. Parametr „position” to obecnie „index”.

Dodawanie do koszyka

Użytkownik wybiera produkt i dodaje go do koszyka. Alternatywą może tu być dodanie go do listy życzeń lub wysłanie prośby o dodatkowe informacje.

 • gtag.js
  • Zdarzenie: add_to_cart
  • Parametry: muszą obejmować co najmniej parametr item_id LUB item_name.
 • Menedżer tagów Google
  • Zdarzenie: add_to_cart
   • W UA równoważne zdarzenie dataLayer to „addToCart”, które wymaga dodatkowego obiektu actionFieldObject „add”. W przypadku GA4 obiekt actionFieldObject w obiekcie dataLayer nie jest już wymagany.
  • Parametry: zawarte w tablicy „items”, muszą obejmować co najmniej parametr „item_id” LUB „item_name”.
   • W przypadku informacji o produkcie w UA wymagana jest osobna zmienna „products”.

Dokonanie płatności

Użytkownik przechodzi do koszyka zawierającego produkt i rozpoczyna proces płatności. Dodatkowe kroki, np. dodawanie informacji o płatności lub dostawie, mają osobne zdarzenia GA4. Jeśli proces płatności obejmuje te dodatkowe kroki, pamiętaj, aby przesyłać odpowiednie zdarzenia, które pozwolą je uwzględnić w ścieżce zakupowej.  

 • gtag.js
  • Zdarzenie: begin_checkout
   • W UA występują też zdarzenia „checkout_progress” i „set_checkout_option”, które są niedostępne w usłudze GA4. Zamiast nich występują zdarzenia: „add_to_cart”, „add_shipping_info” i „add_payment_info”.
  • Parametry: muszą obejmować co najmniej parametr item_id LUB item_name.
 • Menedżer tagów Google
  • Zdarzenie: begin_checkout
   • W UA równoważne zdarzenie dataLayer to „checkout”, które wymaga dodatkowego obiektu actionFieldObject „checkout”. W przypadku GA4 obiekt actionFieldObject nie jest wymagany, ale nie należy zmieniać dotychczasowej implementacji, bo zakłóci to śledzenie e-commerce w UA.
  • Parametry: zawarte w tablicy „items”, muszą obejmować co najmniej parametr „item_id” LUB „item_name”.
   • W przypadku informacji o produkcie w UA wymagana jest osobna zmienna „products”.

Zakup

Użytkownik dokonuje zakupu.

 • W usłudze GA4 po dodaniu tego zdarzenia do kodu jest ono automatycznie oznaczane jako konwersja.
 • gtag.js
  • Zdarzenie: purchase
   • W UA występują też zdarzenia „checkout_progress” i „set_checkout_option”, które nie są na razie dostępne w usłudze GA4.
  • Parametry: muszą obejmować co najmniej parametr „transaction_id”.
 

UA – analytics.js

Źródło informacji

UA – gtag.js

Źródło informacji

Usługa GA4 – gtag.js

Źródło informacji

ga('ec:addProduct', {

  'id': 'P12345',

  'name': 'Android Warhol T-Shirt',

  “Other optional values”

});

 

ga('ec:setAction', 'purchase', {

  'id': 'T12345', 

  “Other optional values”                        });

gtag('event', 'purchase', {

  "transaction_id": "123",

  “Other optional values”

  "items": [

    {

      "id": "P12345",

      "name": "Android Warhol T-Shirt",

     “Other optional values”

    },

    {

      "id": "P67890",

      "name": "Flame challenge TShirt",

     “Other optional values”

    }

  ]

});

gtag('event', 'purchase', {

  "transaction_id": "123",

  “Other optional values”

  "items": [

    {

      "item_id": "P12345",

      "item_name": "Android Warhol T-Shirt",

     “Other optional values”

    },

    {

      "item_id": "P67890",

      "item_name": "Flame challenge TShirt",

     “Other optional values”

    }

  ]

});

Kod analytics.js wykorzystuje Ulepszony e-commerce do ustawienia productFieldObject, by określić szczegóły produktu, oraz actionFieldObject, by określić działanie.

 

Przejście na gtag.js wprowadza istotne różnice. Jest tylko jedno zdarzenie, które jest automatycznie rejestrowane jako e-commerce; można uwzględnić zarówno informacje o transakcjach, jak i produktach; informacje o produktach mogą być przesyłane w postaci tablicy (nie wymagają rejestrowania dodatkowych zdarzeń).

Wyślij zdarzenie zakupu z elementami w transakcji.

 

Nazwy wymaganych wartości są inne, na przykład fragment „id” został przeniesiony do „item_id”, a „name” do „item_name”.

 

Są też różnice w wartościach opcjonalnych, których należy przestrzegać.

Wyślij zdarzenie zakupu z elementami w transakcji

 
 • Menedżer tagów Google
  • Zdarzenie: purchase
   • W UA równoważne zdarzenie warstwy danych to „purchase”, które wymaga pola działania dla pełnej transakcji.
  • Parametry: zawarte w tablicy „items”, muszą obejmować co najmniej parametr „item_id” LUB „item_name”.
   • W przypadku informacji o produkcie w UA wymagana jest osobna zmienna „products”.
 

UA – Menedżer tagów

Źródło informacji

Usługa GA4 – gtag.js

Źródło informacji

dataLayer.push({

  'ecommerce': {

    'purchase': {

      'actionField': {

        'id': 'T12345',

        ‘Other optional values’

      },

      'products': [{

        'name': 'Triblend Android T-Shirt',     

        'id': '12345',

        ‘Other optional values’

       },

       {

        'name': 'Donut Friday Scented T-Shirt',

        'id': '67890',

        ‘Other optional values’

       }]

    }

  }

});

dataLayer.push({

  'event': 'purchase',

  'ecommerce': {

    'items': [{

      'item_name': 'Triblend Android T-Shirt',

      'item_id': '12345',

      ‘Other optional values’

    },

    {

      'item_name': 'Donut Friday Scented T-Shirt',

      'item_id': '67890',

      ‘Other optional values’

 

    }]

  }

});

Przekaż szczegóły transakcji do obiektu dataLayer za pomocą działania zakupu i zdarzenia, które spowoduje uruchomienie tagu z włączonym Ulepszonym e-commerce.

Wyślij szczegóły transakcji z odsłoną, jeśli są dostępne podczas wczytywania strony. W przeciwnym razie użyj zdarzenia, gdy dane transakcji staną się dostępne.

Ważne zmiany:

 • GA4 zamiast produktów wyświetla elementy. Mimo że możesz korzystać z implementacji UA, usługa GA4 będzie wtedy zbierać tylko podstawowe informacje (np. liczbę zdarzeń) i nie będzie korzystać z dodatkowych funkcji (np. raportowania ścieżki).
 • Nazwy wymaganych wartości są inne, np. zamiast wartości „id” jest „item_id”, a zamiast „name” jest „item_name”.
  • Są też różnice w wartościach opcjonalnych, których należy przestrzegać.

Aby mierzyć liczbę transakcji, przekaż listę produktów do warstwy danych i rejestruj zdarzenie purchase wraz z tymi danymi. W tym przykładzie założono, że informacje o produktach wyświetlane na stronie są znane podczas jej wczytywania:

Dodatkowe działania e-commerce

Usługa GA4 może też rejestrować dodatkowe informacje:

 • Wyróżnienie zachęty związanej z elementem lub zdarzeniem.
  • Kupon – pozwala określić nazwę wszelkich kuponów powiązanych z danym elementem (np. bezpłatna dostawa lub 20% rabatu). Typ danych to ciąg znaków i jest to parametr elementu.
  • Rabat (nowość) – umożliwia określenie wartości pieniężnej rabatu powiązanego z elementem (np. „0,05”). Typ danych to liczba zmiennoprzecinkowa.
 • Promocja – obejmuje wiadomości w witrynie, które kierują użytkownika do określonej sekcji witryny lub aplikacji.
  • Wymaga parametru promotion_id lub promotion_name. W przeciwnym razie dane będą dostępne tylko w standardowych raportach tabeli zdarzeń.
  • Aby przypisać zakup do promocji, musisz dodać parametr promotion_id lub promotion_name na poziomie elementu lub listy elementów każdego zdarzenia e-commerce.
 • Zwroty środków – umożliwia pomiar zwrotu środków za transakcję.
  • Zwrot środków to osobne zdarzenie, które obejmuje pełne i częściowe zwroty środków.
  • Wymaga parametru transaction_id. W przeciwnym razie dane będą dostępne tylko w standardowych raportach tabeli zdarzeń.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false