Ez a cikk a Universal Analytics szolgáltatásról a Google Analytics 4 szolgáltatásra történő áttelepüléshez készült útmutató része. Tekintse meg az áttelepítési útmutató tartalomjegyzékét.

[UA→GA4] Az e-kereskedelmi adatok gyűjtésének áttelepítése az UA szolgáltatásból a GA4 rendszerébe

Bevált módszerek az e-kereskedelmi adatgyűjtés Google Analytics 4-tulajdonokban való beállításához
Ez a cikk azoknak a webhelytulajdonosoknak szól, akik e-kereskedelmi adatokat szeretnének gyűjteni a Universal Analytics- és a Google Analytics 4-tulajdonokban is. Ez a cikk a Google Analytics Firebase-hez szolgáltatást használó mobilalkalmazás-tulajdonosok számára is kínál bevált módszereket.

Egyes e-kereskedelmi események és paraméterek más néven állnak rendelkezésre a Google Analytics 4-tulajdonokhoz. A megfelelő GA4-nevek és -paraméterek használatával kapja a legjobban használható e-kereskedelmi jelentéseket és e-kereskedelmi eseményadatokat a GA4-tulajdonban.

Az UA szolgáltatásról a GA4 használatára való átálláshoz:

 • Hagyja változatlanul az UA-implementációt.
 • Hozza létre az események másodpéldányát a GA4-tulajdonhoz. Használja a Google Analytics-tulajdonokhoz szükséges új eseményneveket és paramétereket. Így két, párhuzamosan működő, független implementációja lesz, amelyek kissé eltérő dolgokra alkalmasak.

Az e-kereskedelmi implementációkat ne ossza meg az UA és a GA4 között

Ha a meglévő UA e-kereskedelmi megvalósítást (azaz a dataLayer-eseményeket és a gtag.js kódot) GA4-tulajdonokkal használja, akkor a GA4 e-kereskedelmi jelentései hiányosak lesznek. A gtag.js függvénytár automatikusan lefordítja az UA-események és -paraméterek egy részét (de nem az összeset) a GA4-hez használandó értékre.

Azonban csupán GA4-eseménynevekre és -paraméternevekre váltani sem megfelelő módszer. Az UA nem gyűjt adatokat azokról az eseményekről, amelyeket nem ismer fel. Például a GA4 minden e-kereskedelmi eseményében az item_id paraméter szerepel az id helyett.

Emiatt a bevált módszer két implementáció párhuzamos használata, amelyek közül az egyik az UA szolgáltatást, a másik pedig a GA4-tulajdont támogatja.

Mivel így a szokásos egy esemény helyett kettőt fog küldeni, dönthet úgy, hogy az UA-implementációra hagyatkozik, és csak azokat a további eseményeket/paramétereket adja hozzá, amelyek az adatok GA4-tulajdonoknak való küldéséhez szükségesek. Ehhez azonban mélyrehatóan ismerni kell a két eltérő esemény- és paraméterkészletet. Ha megtartja az UA dataLayernek megfelelő struktúrát és objektumokat:

 • Új GA4-eseményeket/-paramétereket kell felvennie ahhoz, hogy hozzáférhessen a GA4-tulajdonok összes jelentéskészítési funkciójához.
 • Ha a GA4-ben már nem szerepel egy UA-esemény, hozza létre az adott esemény másodpéldányát a GA4 rendszerében szereplő új névvel

Alapok: események és paraméterek

Az események határozzák meg az Ön által küldött termék-, lista- és/vagy promóciós adatok értelmezésének módját. A paraméterek konkrétabb információval szolgálnak az eseményekről.

 • A GA4 esetében a paraméterek egy items tömbbe vannak beágyazva (részletek). Fontos, hogy ez eltér az UA dataLayer elemétől, amelyben az egyes eseményekhez további műveletadatokat kell megadni.
 • Az e-kereskedelmi címkézésre a GA4-eseményekre és -paraméterekre vonatkozó korlátozások érvényesek. Eseményenként legfeljebb 25 egyéni paramétert (az items tömb csak egy helyet foglal el), projektenként pedig legfeljebb 50 egyéni dimenziót és 50 egyéni mutatót adhat meg (részletek).

A GA4 e-kereskedelem kötelező paraméterei

(a kötelező paraméterek félkövéren vannak szedve)

Ha nem használja a kötelező paramétereket (például items, item_id és item_name) a specifikus e-kereskedelmi eseményekhez, akkor ezek az események nem jelennek meg a GA4 e-kereskedelmi jelentésekben. Ehelyett egyéni eseményként jelenti őket a rendszer.

Eseménynév

Paraméterek

view_item

currency, items, value

view_item_list

items, item_list_name, item_list_id

select_item

items, item_list_name, item_list_id

add_to_wishlist

currency, items, value

add_to_cart

currency, items, value

view_promotion

items, promotion_id, promotion_name, creative_name, creative_slot, location_id

select_promotion

items, promotion_id, promotion_name, creative_name, creative_slot, location_id

view_cart

currency, items, value

remove_from_cart

currency, items, value

begin_checkout

coupon, currency, items, value

add_payment_info

coupon, currency, items, payment_type, value

add_shipping_info

coupon, currency, items, shipping_tier, value

purchase

affiliation, coupon, currency, items, transaction_id, shipping, tax, value

refund

affiliation, coupon, currency, items, transaction_id, shipping, tax, value

A paraméterek (coupon, affiliation, item_list_name, item_list_id) az esemény és a tétel szintjén is átadhatók. Ha esemény- és tételszinten is jelen vannak, a tétel szintje élvez elsőbbséget.

Eseményparaméter

Tételszintű paraméterek

Tételek (lásd alább)

affiliation, coupon, currency, discount, index, item_id, item_brand, item_category, item_category2, item_category3, item_category4, item_category5, item_list_name, item_list_id, item_name, item_variant, price, quantity

Az alábbi táblázat a gyűjteményhez rendelkezésre álló egyedi tételtömb-paramétereket mutatja be.

Tételtömb-paraméter neve

Leírás

affiliation

Az adott tételhez társított partner (illetve adott esetben szolgáltató) neve vagy kódja

coupon

Az adott tételhez társított kupon (ha van ilyen) neve vagy kódja

discount

Az adott tételhez társított kedvezmény (ha van ilyen)

item_brand

A tétel márkája

item_category

A tétel kategóriája

item_category2

A tétel második kategóriahierarchiája vagy kiegészítő taxonómiai besorolása

item_category3

A tétel harmadik kategóriahierarchiája vagy kiegészítő taxonómiai besorolása

item_category4

A tétel negyedik kategóriahierarchiája vagy kiegészítő taxonómiai besorolása

item_category5

A tétel ötödik kategóriahierarchiája vagy kiegészítő taxonómiai besorolása.

item_id

A tétel azonosítója (kötelező)

item_name

A tétel neve (kötelező)

item_variant

A tétel változata, egyedi kódja vagy leírása a további tétel további részleteihez/opcióihoz

price

A tétel ára

quantity

A tétel azon mennyisége, amellyel műveletet végez

Az UA és a GA4 között társítás

Egyes nevek megváltoztak: például a korábbi „impression” és „product” adatrétegbeli paramétert az items paraméterben egyesítettük.

Már rendelkezésre áll egy items tömb is.

A GA4-tulajdonokban nincs különbség az e-kereskedelem és a továbbfejlesztett elektronikus kereskedelem között.

A táblázat használata:

 • Az eseménymódosítások összehasonlítása (A oszlop és C oszlop)
 • Tekintse át a dimenziókkal és a paraméterekkel kapcsolatos követelményeket és változásokat (B oszlop és D oszlop). Alább egy másik táblázat is található, amely kiemeli a tételekkel és a termékekkel kapcsolatos paraméterek változásait.
 • Ha valamely alkalmazása a Firebase platformot használja, jegyezze fel az eseménynevek következő módosításait, és végezze el a megfelelő módosításokat ahhoz, hogy a nevek egyezzenek a GA4 eseményneveivel (C oszlop). A GA4-tulajdonok új, kifejezetten az e-kereskedelemre összpontosító jelentései nem jelennek meg a Firebase felületén. Ezenkívül előfordulhat, hogy a részletes eseményjelentések Firebase-verziója (például az ecommerce_purchase és a purchase esetén) nem frissül.
  • Megváltozott
   • ecommerce_purchase (Google Analytics Firebase-hez) -> purchase
   • ecommerce_refund (Google Analytics Firebase-hez) -> refund
   • select_content (Google Analytics Firebase-hez) -> select_item
   • present_offer (Google Analytics Firebase-hez) -> select_promotion
  • Új
   • view_cart

A oszlop

UA-események neve (referencia)

B oszlop

UA-dimenziók (referencia)

C oszlop

GA4-események neve (referencia)

D oszlop

GA4-paraméterek (referencia)

purchase

refund

id

coupon

revenue

tax

shipping

currencyCode

**products (a részleteket lásd alább)

purchase

refund

transaction_id

coupon

value

tax

shipping

currency

**items (a részleteket lásd alább)

checkout_option

option

*add_payment_info

payment_type

checkout_option

revenue

currencyCode

option

*add_shipping_info

price

currency

shipping_tier

checkout

currencyCode

revenue

coupon

step (csak az analytics.js esetén)

option (csak az analytics.js esetén)

**products

*begin_checkout

currency

value

coupon

**items

addToCart

removeFromCart

currencyCode

revenue

**products

*add_to_cart

*add_to_wishlist

*remove_from_cart

*view_cart

currency

value

**items

pageview

currencyCode

**products

revenue

*View_item (alapértelmezett a nézetek esetén)

currency

**items

value

pageview

productClick

list

– (nem létezett)

**products

*View_item_list (értékesítési nézet)

*select_item

item_list_name

item_list_id

**items

pageview

promotionClick

id

name

creative

position

**products

*view_promotion

*select_promotion

promotion_id

promotion_name

creative_name

creative_slot

**items

*Új vagy módosított eseménynév az UA rendszerből

Részletek

GA4-paraméterek

Kapcsolódó UA-dimenziók

**Tételek/termékek részletes adatai

items

item_id

item_name

item_brand

item_category

item_category2

item_category3

item_category4

item_category5

item_variant

affiliation

discount

coupon

price

quantity

products

id

name

brand

category

– (nem létezett)

– (nem létezett)

– (nem létezett)

– (nem létezett)

variant

– (nem létezett)

– (nem létezett)

coupon

price

quantity

Az UA következő eseménynevei automatikusan e-kereskedelmi eseményeknek minősülnek a GA4-tulajdonok esetén:

 • purchase
 • refund
 • begin_checkout
 • add_to_cart
 • remove_from_cart
 • view_cart
 • add_to_wishlist
 • view_item*
 • view_promotion
 • select_promotion
 • select_item*
 • view_item_list
 • add_payment_info
 • add_shipping_info
 • *Ezek az események csak egy tételt támogatnak.

Amikor a fenti események valamelyikét elküldik egy GA4-tulajdonba a gtag.js API-n keresztül, a GA4 e-kereskedelmi eseményfeldolgozása egy items kulcsot keres az eseménymodellben. Ha talál ilyet, a paramétert egy legfeljebb 200 tételt tartalmazó tömbként dolgozza fel, amelyben minden tétel egy előre meghatározott sémával rendelkező objektum. Az egyes tételek esetén a GA4 e-kereskedelem egy előre meghatározott lista bármely mezőjében szereplő adatokat továbbít. Az alábbiak a tételek kiinduló előre meghatározott mezői:

 • item_id
 • item_name
 • item_brand
 • item_category
 • item_category2
 • item_category3
 • item_category4
 • item_category5
 • item_variant
 • price
 • quantity
 • coupon
 • index
 • item_list_name
 • item_list_id
 • discount
 • affiliation
 • location_id
 • promotion_id (esemény- vagy tételszinten; a tétel szintje elsőbbséget élvez)
 • promotion_name (esemény- vagy tételszinten; a tétel szintje elsőbbséget élvez)
 • creative_name (esemény- vagy tételszinten; a tétel szintje elsőbbséget élvez)
 • creative_slot (esemény- vagy tételszinten; a tétel szintje elsőbbséget élvez)

Ha nem frissíti az UA rendszeréből származó eseménykonfigurációt, akkor a továbbiakban nem fogja látni a következő eseményeket a GA4 e-kereskedelmi jelentéseiben, mert a régi eseményneveket a rendszer nem ismeri fel. Hozza létre az események másodpéldányát a GA4-tulajdonhoz megfelelő névvel.

 • set_checkout_option (ez a GA4 szolgáltatásban egyesítve van a begin_checkout mezővel)
 • checkout_progress (ez a GA4 szolgáltatásban egyesítve van a begin_checkout mezővel)
 • select_content (ez már nem tartozik a GA4 e-kereskedelmi eseményei közé, de továbbra is ajánlott esemény, amely nem támogatja az „items” tömböt)

A GA4-tulajdonok további tételszintű paramétereket vezetnek be, ilyenek például az affiliation, a currency és néhány item_category paraméter. Ha nem módosítja a címkézését, nem fogja tudni kihasználni ezeknek a kiegészítő paramétereknek az előnyeit. Ezek a kiegészítő paraméterek azonban nem kötelezők, és a használatuk mellőzése nem okoz hibát.

A dataLayer frissítése a Google Címkekezelőhöz

Ha ki szeretné használni a GA4-tulajdonokkal bevezetett új események előnyeit, akkor új eseményeket/paramétereket kell hozzáadnia a dataLayerhez, valamint új eseményaktiválási szabályokat kell felvennie a Google Címkekezelőbe.

 • Ön határozhatja meg, hogy melyik adatrétegbeli kulcsot rendeli hozzá egy adott eseményparaméterhez.
  • Az UA szolgáltatásban például a dataLayer objektum (vásárlási eseményhez tartozó) „id” elemét „ecommerce.purchase.actionField.id” paraméterként kell továbbítani. A GA4 szolgáltatásban megadhatja, hogy a dataLayer melyik kulcsát kell hozzárendelni a „transaction_id” eseményparaméterhez. Ha újra felhasználta az UA dataLayer objektumát, akkor létrehozhat egy olyan dataLayer-változót a Google Címkekezelőben, amely az „ecommerce.purchase.actionField.id” kulcshoz van társítva, majd hozzárendelheti a Google Analytics 4 „transaction_id” eseményéhez. Vagy a Google Címkekezelő datalayer változóját is társíthatja az „ecommerce.purchase.transaction_id” kulcshoz, majd hozzárendelheti a „transaction_id” eseményparaméterhez.
 • Arra is lehetősége van, hogy továbbra is a meglévő dataLayer objektumokra hivatkozzon
  • Ha az UA-implementáció meglévő dataLayer objektumait használja, nem élhet az új GA4-eseménynevek és paraméterek előnyeivel (például nem használhatja a kiegészítő item szintű paramétereket). Ha azonban manuálisan létrehozza a szükséges változókat a Címkekezelőben, akkor láthat bizonyos e-kereskedelmi jelentéseket a meglévő eseményekről.
Amikor GA4-eseménycímkét konfigurál a Google Címkekezelőben ahhoz, hogy e-kereskedelmi eseményt küldjön a dataLayer használatával, manuálisan kell megadnia a dataLayer-változókat eseményparaméterekként. Például az „items” paraméternevet az {{ecommerce.purchase.products}} értékkel, ahol az {{ecommerce.purchase.products}} a Címkekezelő azon dataLayer-változója, amelyet a termékek tömbjének dataLayerből való kiolvasásához kell létrehozni. Minden eseményszintű paraméterhez létre kell hoznia egy dataLayer-változót, és hozzá kell rendelnie a változót egy eseményparaméterhez, majd ezt minden egyes e-kereskedelmi eseménynél meg kell ismételnie. Részleteket az alábbi példában láthat.

Az UA Google Címkekezelőben használt dataLayer-továbbítási kódja (referencia).

A GA4 Google Címkekezelő-implementációja, amely az UA számára implementált meglévő dataLayert használja

dataLayer.push({

  'ecommerce': {

    'purchase': {

      'actionField': {

        'id': 'T12345',                         // Transaction ID. Required for purchases and refunds.

        'affiliation': 'Online Store',

        'revenue': '35.43',                     // Total transaction value (incl. tax and shipping)

        'tax':'4.90',

        'shipping': '5.99',

        'coupon': 'SUMMER_SALE'

      },

      'products': [{                            // List of productFieldObjects.

        'name': 'Triblend Android T-Shirt',     // Name or ID is required.

        'id': '12345',

        'price': '15.25',

        'brand': 'Google',

        'category': 'Apparel',

        'variant': 'Gray',

        'quantity': 1,

        'coupon': ''                            // Optional fields may be omitted or set to empty string.

       },

       {

        'name': 'Donut Friday Scented T-Shirt',

        'id': '67890',

        'price': '33.75',

        'brand': 'Google',

        'category': 'Apparel',

        'variant': 'Black',

        'quantity': 1

       }]

    }

  }

});

 

Az alábbihoz hasonló összes eseményszintű paraméterhez létre kell hozni dataLayer-változókat. 

 

Ezt minden nyomon követett e-kereskedelmi eseménynél el kell végezni. 

Példák az implementációra

A vásárlási csatorna beállítása

A vásárlási tölcsérek jellemzően négy lépésből állnak:

Termékek megtekintése

A felhasználó megtekint egy tételt vagy egy tétellistát. A tétellista megtekintéseinek/megjelenítéseinek méréséhez küldjön egy tétellistát a dataLayernek, és gyűjtsön egy eseményt az adatokkal együtt. 

 • gtag.js 
  • Esemény: view_item_list VAGY view_item
   • Az UA rendszerében ennek az „impressions” esemény felel meg.
  • Paraméterek: meg kell adni legalább az item_id VAGY az item_name értéket
   • Az UA rendszerében a paraméterek nem tartalmazták az „item_” előtagot; a „list_position” új neve „index”.
 • Google Címkekezelő 
  • Esemény: view_item_list VAGY view_item
   • Az UA rendszerében ennek az „impressions” esemény felel meg. 
  • Paraméterek: az items az „ecommerce.items” adatréteg-változó; a paramétereket az „items{ }” karakterlánccal kell megadni, és tartalmazniuk kell legalább az item_id VAGY az item_name paramétert.
   • Az UA rendszerében a paraméterek nem tartalmazták az „item_” előtagot; a „position” új neve „index”.

Hozzáadás a kosárhoz

A felhasználó kiválaszt egy tételt, és hozzáadja a kosarához. Ennek változatai a tétel kívánságlistára történő felvétele, vagy további információk kérése.

 • gtag.js
  • Esemény: add_to_cart
  • Paraméterek: meg kell adni legalább az item_id VAGY az item_name értéket
 • Google Címkekezelő
  • Esemény: add_to_cart
   • Az UA szolgáltatásban az „addToCart” az egyenértékű dataLayer-esemény, és ez korábban egy további, „add” értékű actionFieldObject objektumot igényelt. Az actionFieldObject a GA4 dataLayer objektumához már nem szükséges.
  • Paraméterek: az „items” részeként meg kell adni legalább az item_id VAGY az item_name paramétert.
   • Az UA szolgáltatásban ez egy külön „products” változót igényelt a termékadatokhoz.

Fizetés

A felhasználó belép a kosárba, és elindítja a fizetési folyamatot. A további lépések – például a fizetési vagy a szállítási információk megadása – saját GA4-eseménnyel rendelkeznek. Ha a fizetési folyamat ilyen további lépéseket is tartalmaz, ügyeljen az ezekhez a lépésekhez tartozó események elküldésére, hogy a lépések bekerüljenek a vásárlási tölcsérbe.  

 • gtag.js
  • Esemény: begin_checkout
   • Az UA rendszerében a „checkout_progress” és a „set_checkout_option” is rendelkezett eseménnyel. Ezek nem állnak rendelkezésre a GA4-tulajdonokban – helyettük tekintse meg az add_to_cart, az add_shipping_info és az add_payment_info specifikus eseményeit. 
  • Paraméterek: meg kell adni legalább az item_id VAGY az item_name értéket
 • Google Címkekezelő
  • Esemény: begin_checkout
   • Az UA szolgáltatásban a „checkout” az egyenértékű dataLayer-esemény, és ez korábban egy további, „checkout” értékű actionFieldObject objektumot igényelt. Erre az actionField objektumra a GA4 rendszerében már nincs szükség, azonban az implementációt változatlanul kell hagynia, máskülönben nem fog működni az e-kereskedelem az UA szolgáltatásban. 
  • Paraméterek: az „items” részeként meg kell adni legalább az item_id VAGY az item_name paramétert.
   • Az UA szolgáltatásban ez egy külön „products” változót igényelt a termékadatokhoz.

Vásárlás

A felhasználó vásárol

 • A GA4-tulajdonokban ezt az eseményt a kódhoz való hozzáadás után a rendszer automatikusan konverzióként jelöli meg.
 • gtag.js
  • Esemény: purchase
   • Az UA rendszerében a „checkout_progress” és a „set_checkout_option” is rendelkezett eseménnyel. Ezek még nem állnak rendelkezésre a Google Analytics 4-tulajdonokban. 
  • Paraméterek: meg kell adni legalább a transaction_id paramétert
 

UA – analytics.js

referencia

UA – gtag.js

referencia

GA4-tulajdonok – gtag.js

referencia

ga('ec:addProduct', {

  'id': 'P12345',

  'name': 'Android Warhol T-Shirt',

  “Other optional values”

});

 

ga('ec:setAction', 'purchase', {

  'id': 'T12345', 

  “Other optional values”                        });

gtag('event', 'purchase', {

  "transaction_id": "123",

  “Other optional values”

  "items": [

    {

      "id": "P12345",

      "name": "Android Warhol T-Shirt",

     “Other optional values”

    },

    {

      "id": "P67890",

      "name": "Flame challenge TShirt",

     “Other optional values”

    }

  ]

});

gtag('event', 'purchase', {

  "transaction_id": "123",

  “Other optional values”

  "items": [

    {

      "item_id": "P12345",

      "item_name": "Android Warhol T-Shirt",

     “Other optional values”

    },

    {

      "item_id": "P67890",

      "item_name": "Flame challenge TShirt",

     “Other optional values”

    }

  ]

});

Az analytics.js a továbbfejlesztett elektronikus kereskedelem segítségével állít be egy productFieldObject elemet a részletes termékadatok, valamint egy actionFieldObject elemet az előforduló művelet megadásához.

 

A gtag.js kódrészletre való átállás alapvető eltéréseket hoz. A rendszer csak egyetlen eseményt naplóz automatikusan e-kereskedelmiként; a tranzakciós és a termékadatok belefoglalására is lehetőség van; továbbá a termékadatok tömbként is elküldhetők (nincs szükség további eseményekre). 

Vásárlási esemény küldése a tranzakció tételeivel. 

 

A kötelező értékek elnevezése eltérő, például az „id” immár „item_id”, a „name” pedig „item_name”.

 

A nem kötelező értékekben is vannak eltérések, ezekre is figyelni kell. 

Vásárlási esemény küldése a tranzakció tételeivel

 
 • Google Címkekezelő
  • Esemény: purchase
   • Az UA szolgáltatásban a „purchase” az egyenértékű dataLayer-esemény; a teljes tranzakcióhoz egy „action” mezőre is szükség van. 
  • Paraméterek: az „items” részeként meg kell adni legalább az item_id VAGY az item_name paramétert.
   • Az UA szolgáltatásban ez egy külön „products” változót igényelt a termékadatokhoz.
 

UA – Címkekezelő

referencia

GA4-tulajdonok – gtag.js

referencia

dataLayer.push({

  'ecommerce': {

    'purchase': {

      'actionField': {

        'id': 'T12345',

        ‘Other optional values’

      },

      'products': [{

        'name': 'Triblend Android T-Shirt',     

        'id': '12345',

        ‘Other optional values’

       },

       {

        'name': 'Donut Friday Scented T-Shirt',

        'id': '67890',

        ‘Other optional values’

       }]

    }

  }

});

dataLayer.push({

  'event': 'purchase',

  'ecommerce': {

    'items': [{

      'item_name': 'Triblend Android T-Shirt',

      'item_id': '12345',

      ‘Other optional values’

    },

    {

      'item_name': 'Donut Friday Scented T-Shirt',

      'item_id': '67890',

      ‘Other optional values’

 

    }]

  }

});

A tranzakciós adatokat a purchase művelettel küldje el a dataLayernek egy olyan eseménnyel együtt, amely a továbbfejlesztett elektronikus kereskedelemhez engedélyezett címkét aktivál.

Ha az oldal betöltésekor rendelkezésre állnak, küldje el a tranzakciós adatokat egy pageview paraméterrel. Máskülönben használjon egy olyan eseményt, amely a tranzakciós adatok rendelkezésre állásakor következik be.

Jelentősebb változások:

 • A GA4 az elemeket jeleníti meg, nem pedig a termékeket. Bár használhatja az UA-megvalósítást, a GA4-tulajdon csak alapvető információkat gyűjt (például az események számát), és nem fér hozzá a további funkciókhoz (pl. a tölcsérjelentésekhez).
 • A kötelező értékek elnevezése eltérő, például az „id” immár „item_id”, a „name” pedig „item_name”.
  • A nem kötelező értékekben is vannak eltérések, ezekre is figyelni kell.

A tranzakciók méréséhez küldje el a tételek listáját az adatrétegnek, és gyűjtsön be egy purchase eseményt az adatokkal együtt. Ez a példa azt feltételezi, hogy az oldalon megjelenített termékek részletei az oldal betöltésekor ismertek:

További e-kereskedelmi tevékenységek

A GA4-tulajdonok emellett további információkat is rögzíthetnek:

 • Egy adott tételhez vagy eseményhez társított ösztönző kiemelése
  • A coupon használatával megadhatja a tételekhez kapcsolódó kuponok nevét (pl. ingyenes szállítás vagy egy tétel 20%-os kedvezménnyel). Ez egy tételparaméter, melynek adattípusa karakterlánc
  • A discount (új) segítségével megadhatja a tételhez kapcsolódó kedvezmény pénzbeli összegét (pl. „0,05”). Ez a paraméter a lebegőpontos szám adattípust használja
 • Promotion: ide tartoznak azok a webhelyen belüli üzenetek, amelyek a webhely/alkalmazás adott szakaszához irányítják a felhasználót
  • Szükséges hozzá a promotion_id vagy a promotion_name paraméter is, máskülönben az adatok csak az Események táblázat normál jelentéseiben fognak rendelkezésre állni
  • Ha a vásárlásokat promóciókhoz szeretné hozzárendelni, minden egyes e-kereskedelmi esemény tétel- vagy tétellistaszintjén hozzá kell adnia a promotion_id vagy a promotion_name paramétert.
 • Refunds: egy adott tranzakció visszatérítését méri
  • A refund egy olyan konkrét esemény, amely teljes vagy részleges visszatérítést tud kezelni
  • Szükséges hozzá a transaction_id, máskülönben az adatok csak az Események táblázat normál jelentéseiben fognak rendelkezésre állni.
Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?

További segítségre van szüksége?

Jelentkezzen be a további támogatási lehetőségek igénybevételéhez, hogy gyorsabban megoldhassa a problémát

Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
Keresés a Súgóoldalakon
true
69256
false
false