[GA4] Migrace shromažďování dat elektronického obchodu ze služby Universal Analytics

Doporučené postupy při nastavení shromažďování dat o elektronickém obchodu ve službách Google Analytics 4

Schéma elektronického obchodu v Analytics bylo aktualizováno

Struktura a názvy událostí a parametrů se u služeb Google Analytics 4 změnily. Služby Google Analytics 4 budou shromažďovat data z událostí a parametrů s libovolnými názvy. Pokud ale chcete získat co nejužitečnější přehledy o elektronickém obchodu, používejte konkrétní názvy a parametry.

Při upgradu ze služby Universal Analytics ponechte implementaci Universal Analytics beze změny. Pro službu Google Analytics 4 vytvořte duplicitní události s aktualizovanými názvy, které odpovídají novému schématu Google Analytics. Pak budete mít dvě nezávislé implementace, které budou dělat trochu něco jiného.

Ve službě Google Analytics 4 sice lze přímo použít stávající implementaci z Universal Analytics, ale nedoporučujeme to.

Terminologie

 • Schéma: úplná kolekce povinných a nepovinných událostí a parametrů, které umožňují shromažďování dat o elektronickém obchodu 
 • dataLayer: JavaScriptový objekt, který předává informace z webu do kontejneru Správce značek. Tyto informace pak můžete použít k vyplňování proměnných a aktivaci pravidel v konfiguracích značek.
 • Událost: každá jednotlivá akce v aplikaci nebo na webu přidružená k uživateli, která proběhla v určitý čas.
 • Parametr: další část metadat, která k události přidává další kontext

Při sdílení dat o elektronickém obchodu mezi Universal Analytics a Google Analytics 4 postupujte obezřetně

Ve službě Google Analytics 4 můžete použít stávající implementaci shromažďování dat o elektronickém obchodu z Universal Analytics (události dataLayer a pevně daný kód gtag.js), nezískáte ale úplný přehled o elektronickém obchodu, pokud neprovedete požadované změny tak, aby implementace odpovídala schématu elektronického obchodu Google Analytics 4. Globální značka webu gtag.js za běhu převádí některé parametry událostí z Universal Analytics do schématu Google Analytics 4, což může ušetřit práci navíc. 

Schéma Google Analytics 4 nelze používat v Universal Analytics, protože Universal Analytics nebude shromažďovat data o událostech, které neodpovídají požadovanému schématu pro elektronický obchod. Jakékoli použití polí, která se vyskytují pouze ve schématu Google Analytics 4, povede při jejich odeslání do Universal Analytics k narušení shromažďování dat. Tak například všechny události elektronického obchodu v Google Analytics 4 mají parametr item_id, namísto id. Proto tyto události nebudou službou Universal Analytics zpracovány správně a neobjeví se v přehledech. Pokud v Universal Analytics spoléháte na značkování pro elektronický obchod, neaktualizujte stávající objekt dataLayer ani události podle nového schématu Google Analytics 4. Pokud schéma Google Analytics 4 zahrnuje nové funkce, které byste rádi využili, můžete do objektu dataLayer přidat další data nebo další události, které zaznamenají data v novém schématu.

Je tedy nejlepší použít dvě úplné implementace: jednu pro Universal Analytics a jednu pro Google Analytics 4. 

Taková implementace nicméně může být docela pracná. Proto se můžete někdy spokojit i s tím, že budete spoléhat na implementaci Universal Analytics a pouze přidáte další události či parametry potřebné k odesílání dat do služeb Google Analytics 4. K tomu je nutné dobře porozumět těmto dvěma odlišným schématům a rozdílům mezi nimi. Řiďte se těmito upozorněními:

 • Můžete ponechat strukturu a objekty dataLayer Universal Analytics, ale 
  • Pokud chcete mít ve službách Google Analytics 4 k dispozici veškeré funkce přehledů, budete muset přidat nové události a parametry Google Analytics 4. 
  • U událostí Universal Analytics, které už v Google Analytics 4 nejsou podporovány, doporučujeme vytvořit duplicitní události s novými názvy platnými pro Google Analytics 4. 
 • Bez aktualizace schématu elektronického obchodu se může stát, že služby Google Analytics 4 budou zaznamenávat počty událostí, ale přehledy nebudou obsahovat žádná data, protože budou chybět požadované parametry, jako je item_id.

Začínáme

Pokud chcete začít, musíte na web nebo do aplikace přidat kód reklamy, aby se mohla shromažďovat data o elektronickém obchodu. Povíme si něco o obecné struktuře schématu elektronického obchodu ve službách Google Analytics 4 a pak si podrobněji projdeme implementaci pro uživatele, kteří používají značku gtag.js nebo Správce značek Google. 

Schéma elektronického obchodu ve službách Google Analytics 4 má dva hlavní aspekty:

 • Událost určuje, jak interpretovat data o produktech, seznamech a propagacích, která odesíláte.
 • Parametry předávají konkrétnější informace o události. Parametry pomáhají lépe rozumět obchodním trendům, jako je značka nebo kategorie položky, jaké kupóny nebo slevy byly využity a další důležité informace. 
  • Jedna z nových změn ve službách Google Analytics 4, která umožní lepší zpracování a větší flexibilitu přehledů, je zavedení matic položek. Parametry jsou součástí matice položek (podrobnosti). Toto uspořádání se liší od objektu dataLayer v Universal Analytics, kde se u jednotlivých událostí musely uvádět další informace o akcích. 
  • Upozorňujeme, že značkování elektronického obchodu se řídí stejnými omezeními pro události a parametry jako zbytek služby Google Analytics 4: můžete zadat až 25 vlastních parametrů na událost (matice položek zabere pouze jednu pozici) a až 50 vlastních dimenzí a 50 vlastních metrik na projekt (podrobnosti).

Povinné parametry pro elektronický obchod v Google Analytics 4

(povinné parametry jsou uvedeny tučným písmem)

Pokud nezahrnete povinné parametry pro události specifické pro elektronický obchod (items [položky], item_id [ID položky], item_name [název položky]), neobjeví se tyto události v přehledech elektronického obchodu v Google Analytics 4. Místo toho budou vykazovány jako běžné vlastní události.  

 

Název události

Parametry

view_item

currency, items, value

view_item_list

items, item_list_name, item_list_id

select_item

items, item_list_name, item_list_id

add_to_wishlist

currency, items, value

add_to_cart

currency, items, value

view_promotion

items, promotion_id, promotion_name, creative_name, creative_slot, location_id

select_promotion

items, promotion_id, promotion_name, creative_name, creative_slot, location_id

view_cart

currency, items, value

remove_from_cart

currency, items, value

begin_checkout

coupon, currency, items, value

add_payment_info

coupon, currency, items, payment_type, value

add_shipping_info

coupon, currency, items, shipping_tier, value

purchase

affiliation, coupon, currency, items, transaction_id, shipping, tax, value

refund

affiliation, coupon, currency, items, transaction_id, shipping, tax, value

 

Poznámka: Parametry (coupon, affiliation, item_list_name, item_list_id) lze předat na úrovni události nebo položky. Pokud jsou na úrovni události i položky, dostane přednost úroveň položky.

 

Parametr události

Parametry na úrovni položky

Položky (viz níže)

affiliation, coupon, currency, discount, index, item_id, item_brand, item_category, item_category2, item_category3, item_category4, item_category5, item_list_name, item_list_id, item_name, item_variant, price, quantity

 

Následující tabulka popisuje jednotlivé parametry matice položek, které lze shromažďovat.

 

Název parametru matice položek

Popis

affiliation

Název nebo kód affiliate partnera (partner nebo dodavatel, je-li nějaký) přidruženého k položce

coupon

Název nebo kód kupónu (je-li nějaký) přidruženého k položce

discount

Sleva (je-li nějaká) přidružená k položce

item_brand

Značka položky

item_category

Kategorie položky

item_category2

Hierarchie druhé kategorie nebo doplňující taxonomie položky

item_category3

Hierarchie třetí kategorie nebo doplňující taxonomie položky

item_category4

Hierarchie čtvrté kategorie nebo doplňující taxonomie položky

item_category5

Hierarchie páté kategorie nebo doplňující taxonomie položky

item_id

ID položky (povinné)

item_name

Název položky (povinný)

item_variant

Varianta položky nebo jedinečný kód či popis pro další podrobnosti/možnosti položky

price 

Cena položky

quantity 

Množství položky, se kterou dochází k interakci

Mapování schémat elektronického obchodu mezi službami Universal Analytics a Google Analytics 4

 • Obecně budete mapovat názvy událostí a parametrů mezi dvěma schématy. Tabulka níže uvádí úplný seznam názvů událostíparametrů v Universal Analytics a reference na události v Google Analytics 4 a mapování mezi nimi.
  • Všimněte si, že některé názvy se změnily. Například bývalé parametry datové vrstvy „impression“ a „product“ jsou nyní sloučeny do parametru „items“. 
  • Byla přidána matice položek, která umožňuje lépe zaznamenávat podrobnosti související s jednotlivými položkami.

Ve službách Google Analytics 4 se nerozlišuje mezi elektronickým obchodem a rozšířeným elektronickým obchodem.

Tabulka shrnuje rozdíly mezi schématem ve službách Universal Analytics a Google Analytics 4

Jak se tato tabulka používá:

 • Porovnejte změny v událostech (sloupec A oproti sloupci C)
 • Zkontrolujte požadavky a změny dimenzí/parametrů (sloupec B oproti sloupci D). Další tabulka níže ukazuje změny v parametrech u položek/produktů
 • Pokud máte aplikaci s Firebase, podívejte se na následující změny v názvech událostí a proveďte odpovídající změny, aby názvy odpovídaly názvům událostí v Google Analytics 4 (sloupec C). Veškeré nové přehledy ve službách Google Analytics 4, které jsou specifické pro elektronický obchod, se v rozhraní Firebase neobjeví.  Navíc se verze Firebase podrobných přehledů o událostech (například ecommerce_purchase nebo purchase) nemusí správně aktualizovat.
  • Změněno
   • ecommerce_purchase (Google Analytics pro Firebase)  -> purchase
   • ecommerce_refund (Google Analytics pro Firebase) -> refund
   • select_content (Google Analytics pro Firebase) -> select_item
   • present_offer (Google Analytics pro Firebase) -> select_promotion
  • Nové
   • view_cart
 

Sloupec A

Názvy událostí Universal Analytics (odkaz)

Sloupec B

Dimenze Universal Analytics (odkaz)

Sloupec C

Názvy událostí Google Analytics 4 (odkaz)

Sloupec D

Parametry Google Analytics 4 (odkaz)

purchase

refund

id

coupon

revenue

tax

shipping

currencyCode

**products (viz podrobnosti níže)

purchase

refund

transaction_id

coupon

value

tax

shipping

currency

**items (viz podrobnosti níže)

checkout_option

option

*add_payment_info

payment_type

checkout_option

revenue

currencyCode

option

*add_shipping_info

price

currency

shipping_tier

checkout

currencyCode

revenue

coupon

step (pouze analytics.js)

option (pouze analytics.js)

**products

*begin_checkout

currency

value

coupon

**items

addToCart

Není k dispozici

removeFromCart

Není k dispozici

currencyCode

revenue

**products 

*add_to_cart

*add_to_wishlist

*remove_from_cart

*view_cart

currency

value

**items 

pageview

currencyCode

**products

revenue

*View_item (výchozí nastavení pro zobrazení)

currency 

**items

value

pageview

productClick 

list

Není k dispozici – neexistovalo

**products 

*View_item_list (propagační zobrazení)

*select_item

item_list_name

item_list_id

**items 

pageview

promotionClick

id

name

creative

position 

**products

*view_promotion

*select_promotion

promotion_id

promotion_name

creative_name

creative_slot

**items

 

*Nový nebo změněný název události z Universal Analytics

 

Podrobnosti

Parametry v Google Analytics 4

Odpovídající dimenze v Universal Analytics

**Items/Products detail

items 

item_id

item_name

item_brand

item_category

item_category2

item_category3

item_category4

item_category5

item_variant

affiliation

discount

coupon

price

quantity

products

id

name

brand

category

Není k dispozici – neexistovalo

Není k dispozici – neexistovalo

Není k dispozici – neexistovalo

Není k dispozici – neexistovalo

variant

Není k dispozici – neexistovalo

Není k dispozici – neexistovalo

coupon

price

quantity

Implementace gtag.js

Doporučujeme vytvořit dvě úplné implementace: jednu pro Universal Analytics a jednu pro službu Google Analytics 4.

 • Implementaci pro Universal Analytics ponechte beze změny a vytvořte duplicitní události pro Google Analytics 4 s upravenými názvy odpovídajícími schématu Google Analytics 4. Budete tak mít vedle sebe dvě nezávislé implementace, které budou fungovat mírně odlišně.
 • Pokud budete spoléhat jen na schéma Universal Analytics (tedy neprovedete změny v událostech), nebudou přehledy elektronického obchodu ve službě Google Analytics 4 obsahovat události, jejichž názvy se změnily (podrobnosti o změnách názvů událostí najdete v tabulce výše). 
  • Implementace gtag.js umožňují nadále používat stávající instrumentaci pro události elektronického obchodu z Universal Analytics ve službě Google Analytics 4. Stačí použít připojené značky webů nebo do fragmentu kódu gtag.js na stránce přidat další řádek config. Kvůli usnadnění přechodu z Universal Analytics na schéma elektronického obchodu Google Analytics 4 dokáže nyní gtag.js navíc částečně převádět klasické parametry událostí elektronického obchodu na schéma Google Analytics 4. 
  • Upozorňujeme, že byly přidány zcela nové události, které jsou pouze ve službách Google Analytics 4. Ty nebudou při pokračujícím používání schématu Universal Analytics zaznamenány, což může mít za následek neúplnost konverzních trychtýřů v nových přehledech. 
  • Položky elektronického obchodu v události se pro účely vynucování limitu parametrů budou počítat pouze jako jeden parametr.
 • Následující názvy událostí z Universal Analytics budou ve službách Google Analytics 4 automaticky pokládány za události elektronického obchodu:
  • purchase
  • refund
  • begin_checkout
  • add_to_cart
  • remove_from_cart
  • view_cart
  • add_to_wishlist
  • view_item*
  • view_promotion
  • select_promotion
  • select_item*
  • view_item_list
  • add_payment_info
  • add_shipping_info
  • * Tyto události podporují pouze jednu položku.
 • Pokaždé, když bude prostřednictvím rozhraní API gtag.js jedna z výše uvedených událostí odeslána do služby Google Analytics 4, zpracování událostí elektronického obchodu vyhledá v modelu událostí klíč „items“.  Pokud bude nalezen, bude parametr analyzován jako matice až 200 položek, kde každá položka je objekt s předem definovaným schématem. U každé položky přenese elektronický obchod Google Analytics 4 data v libovolném poli z předem definovaného seznamu. Toto jsou úvodní předem definovaná pole pro položku:
  • item_id
  • item_name
  • item_brand
  • item_category
  • item_category2
  • item_category3
  • item_category4
  • item_category5
  • item_variant
  • price
  • quantity
  • coupon
  • index
  • item_list_name
  • item_list_id
  • discount
  • affiliation
  • location_id
  • promotion_id (úroveň události nebo položky, položka má přednost)
  • promotion_name (úroveň události nebo položky, položka má přednost)
  • creative_name (úroveň události nebo položky, položka má přednost)
  • creative_slot (úroveň události nebo položky, položka má přednost)
 • Pokud svou instrumentaci událostí z Universal Analytics neaktualizujete, v přehledech elektronického obchodu Google Analytics 4 se vám už nebudou zobrazovat níže uvedené události, protože staré názvy událostí nebudou rozpoznávány. Vytvořte pro službu Google Analytics 4 duplicitní událost s aktualizovaným názvem, který odpovídá schématu Google Analytics 4.
  • set_checkout_option (tato událost je v Google Analytics 4 sloučena s událostí begin_checkout)
  • checkout_progress (tato událost je v Google Analytics 4 sloučena s událostí begin_checkout)
  • select_content (tato událost už není v Google Analytics 4 událostí elektronického obchodu, ale pořád je doporučena, i bez podpory v matrici položek)
 • Instrumentaci pro události elektronického obchodu z Universal Analytics používejte ve službě Google Analytics 4 obezřetně, protože:
  • 1) Některé názvy událostí elektronického obchodu z Universal Analytics už nejsou podporovány nebo se změnily. Pokud zastaralé názvy událostí neaktualizujete, mohou příslušné parametry událostí v přehledech služby Google Analytics 4 chybět (protože běžné vlastní události nejsou v matici položek podporovány). Může také dojít k tomu, že v přehledech konverzních trychtýřů budou scházet některé kroky, pokud jsou těmito kroky události, které jsou v Google Analytics 4 nové.
  • 2) Služby Google Analytics 4 zavádí další parametry na úrovni položek, například parametry affiliation, currency a několik parametrů item_category. Pokud nezměníte značkování, nebudete moci tyto další parametry používat. Tyto další parametry jsou ovšem nepovinné, a pokud je nebudete používat, systém bude i tak fungovat.
 • Pokud budete používat připojené značky webů, budete shromažďovat všechny standardní události pro Universal Analytics. To neumožní úplné přehledy elektronického obchodu ve službě Google Analytics 4. 

Aktualizace objektu dataLayer pro Správce značek Google

Pokud chcete používat nové události uvedené ve službách Google Analytics 4, budete muset přidat nové události/parametry do objektu dataLayer a také budete muset přidat nová pravidla do Správce značek Google. 

 • Budete moci ručně stanovit, které klíče dataLayer namapujete na konkrétní parametry událostí. 
  • Například v Universal Analytics musíte „id“ nákupní události odeslat do objektu dataLayer jako „ecommerce.purchase.actionField.id“. V Google Analytics 4 můžete určit klíč dataLayer, který se namapuje na parametr události transaction_id. Pokud jste znovu použili objekt dataLayer UA, můžete vytvořit proměnnou dataLayer Správce značek Google namapovanou na klíč ecommerce.purchase.actionField.id a přiřadit ji události Google Analytics 4 jako transaction_id. Nebo můžete proměnnou dataLayer Správce značek Google namapovat na klíč ecommerce.purchase.transaction_id a přiřadit ji parametru události transaction_id. 
 • Můžete nadále odkazovat na stávající objekty dataLayer.
  • Pokud budete nadále používat stávající objekty dataLayer z implementace Universal Analytics, nebudete moci využívat výhody nového schématu Google Analytics 4 (např. další parametry na úrovni položky). Pokud ale manuálně vytvoříte nezbytné proměnné ve Správci značek, některé přehledy elektronického obchodu pro stávající události k dispozici mít budete. 
Při konfiguraci značky události Google Analytics 4 ve Správci značek Google tak, aby odesílala událost elektronického obchodu prostřednictvím objektu dataLayer, musíte ručně zadat proměnné dataLayer, jako je název parametru: ‘items’ a hodnota {{ecommerce.purchase.products}}, kde {{ecommerce.purchase.products}} je proměnná dataLayer Správce značek, která musí být vytvořena, aby z objektu dataLayer četla matici produktů. Pro každý parametr na úrovni události je potřeba vytvořit proměnnou dataLayer a přiřadit ji parametru události. To je nutné zopakovat u každé události elektronického obchodu. Další informace naleznete v příkladech níže.
 

Kód push dataLayer Správce značek Google Universal Analytics (odkaz)

Implementace Správce značek Google GA4, která používá stávající implementaci objektu dataLayer pro Universal Analytics

dataLayer.push({

  'ecommerce': {

    'purchase': {

      'actionField': {

        'id': 'T12345',                         // ID transakce. Vyžadováno kvůli nákupům a vrácením peněz.

        'affiliation': 'Online obchod',

        'revenue': '35.43',                     // Celková hodnota transakce (včetně daní a dopravy)

        'tax':'4.90',

        'shipping': '5.99',

        'coupon': 'SUMMER_SALE'

      },

      'products': [{                            // Seznam položek productFieldObjects.

        'name': 'Tričko Android ze tří materiálů',     // Název nebo ID je povinné.

        'id': '12345',

        'price': '15.25',

        'brand': 'Google',

        'category': 'Oblečení',

        'variant': 'Šedá',

        'quantity': 1,

        'coupon': ''                            // Nepovinná pole mohou být vynechána nebo lze použít prázdný řetězec.

       },

       {

        'name': 'Voňavé tričko Páteční kobliha',

        'id': '67890',

        'price': '33.75',

        'brand': 'Google',

        'category': 'Oblečení',

        'variant': 'Černá',

        'quantity': 1

       }]

    }

  }

});

 

Potřebujete vytvořit proměnné dataLayer pro každý parametr na úrovni události, jak je uvedeno níže. 

 

Tento krok musíte zopakovat u každé události elektronického obchodu, kterou měříte. 

Příklady implementace

Další specifikace najdete v tabulce událostí/parametrů

Nastavení konverzního trychtýře

Obvykle má konverzní trychtýř čtyři hlavní kroky:

Zobrazení produktů

 • Uživatel si zobrazí položku nebo seznam položek. Pokud chcete měřit zobrazení seznamu položek, odešlete seznam položek do objektu dataLayer a společně s daty shromažďujte i událost. 
  • gtag.js 
   • Událost: view_item_list NEBO view_item
    • V Universal Analytics je ekvivalentem událost „impressions“
   • Parametry: musí obsahovat alespoň item_id NEBO item_name
    • V Universal Analytics nemají parametry předponu „item“ a „list_position“ je nyní „index“
  • Správce značek Google – 
   • Událost: view_item_list NEBO view_item
    • V Universal Analytics je ekvivalentem událost „impressions“ 
   • Parametry: items je proměnná datové vrstvy ecommerce.items. Parametry jsou „items{ }“ a musí obsahovat alespoň item_id NEBO item_name
    • V Universal Analytics nemají parametry předponu „item_“ a „position“ je nyní „index“

Přidání do nákupního košíku

 • Uživatel vybere položku a přidá ji do svého košíku. Variantou může být přidání do seznamu přání nebo odeslání žádosti o další informace.
  • gtag.js
   • Událost: add_to_cart
   • Parametry: musí obsahovat alespoň item_id NEBO item_name
  • Správce značek Google
   • Událost: add_to_cart
    • V Universal Analytics je ekvivalentem událost objektu dataLayer „addToCart“, která vyžaduje další objekt actionFieldObject „add“. V případě objektu dataLayer pro Google Analytics 4 již tento dodatečný objekt není potřeba.
   • Parametry: proměnná items musí obsahovat alespoň item_id NEBO item_name
    • V Universal Analytics byla kvůli informacím o produktu vyžadována samostatná proměnná „products“

Dokončení nákupu

 • Uživatel přejde do košíku s položkou a zahájí platbu. Tento proces má další kroky, například přidání platebních informací nebo informací o dopravě, které mají ve schématu elektronického obchodu Google Analytics 4 své vlastní události. Pokud proces placení zahrnuje tyto další kroky, musíte odesílat příslušné události a tyto kroky zahrnout do konverzního trychtýře.  
  • gtag.js
   • Událost: begin_checkout
    • V Universal Analytics jsou také události pro „checkout_progress“ a „set_checkout_option“, které nejsou ve službách Google Analytics 4 k dispozici – místo toho se zaměřte na specifické události pro „add_to_cart“, „add_shipping_info“ a „add_payment_info“. 
   • Parametry: musí obsahovat alespoň item_id NEBO item_name
  • Správce značek Google
   • Událost: begin_checkout
    • V Universal Analytics je ekvivalentem událost dataLayer „checkout“, což vyžadovalo další objekt actionField „checkout“. Tento objekt actionField není v Google Analytics 4 potřeba, nicméně byste neměli svou stávající implementaci měnit. Jinak by v Universal Analytics mohly přestat fungovat přehledy elektronického obchodu. 
   • Parametry: proměnná items musí obsahovat alespoň item_id NEBO item_name
    • V Universal Analytics byla kvůli informacím o produktu vyžadována samostatná proměnná „products“

Nákup

 • Měření procesu dokončení nákupu 
  • Ve službách Google Analytics 4 je tato událost automaticky označena jako konverze, jakmile ji přidáte do svého kódu
  • gtag.js
   • Událost: purchase
    • V Universal Analytics jsou také události pro „checkout_progress“ a „set_checkout_option“, které zatím nejsou v Google Analytics 4 k dispozici 
   • Parametry: musí obsahovat alespoň transaction_id
 

Universal Analytics – analytics.js

odkaz

Universal Analytics – gtag.js

odkaz

Služby Google Analytics 4 – gtag.js

odkaz

ga('ec:addProduct', {

  'id': 'P12345',

  'name': 'Tričko Android Warhol',

  “Další volitelné hodnoty”

});

 

ga('ec:setAction', 'purchase', {

  'id': 'T12345', 

  “Další volitelné hodnoty”                        });

gtag('event', 'purchase', {

  "transaction_id": "123",

  “Další volitelné hodnoty”

  "items": [

    {

      "id": "P12345",

      "name": "Tričko Android Warhol",

     “Další volitelné hodnoty”

    },

    {

      "id": "P67890",

      "name": "Tričko Ohnivá výzva",

     “Další volitelné hodnoty”

    }

  ]

});

gtag('event', 'purchase', {

  "transaction_id": "123",

  “Další volitelné hodnoty”

  "items": [

    {

      "item_id": "P12345",

      "item_name": "Tričko Android Warhol",

     “Další volitelné hodnoty”

    },

    {

      "item_id": "P67890",

      "item_name": "Tričko ohnivá výzva",

     “Další volitelné hodnoty”

    }

  ]

});

analytics.js používá rozšířený elektronický obchod k nastavení objektu productFieldObject pro specifikaci podrobností o produktu i objektu actionFieldObject pro specifikaci akce, ke které dochází.

 

Migrace na gtag.js přináší zásadní rozdíly. Je jen jedna událost, která je automaticky zaznamenána jako elektronický obchod. Může zahrnovat informace o produktu i transakci. Informace o produktu lze odeslat v matici (což je rozdíl oproti dříve vyžadovaným dalším událostem). 

Odešlete událost nákupu s položkami v transakci. 

 

Názvy požadovaných hodnot jsou odlišné, například „id“ je nyní „item_id“ a „name“ je nyní „item_name“.

 

Odlišné jsou i názvy nepovinných hodnot, které byste měli používat. 

Odešlete událost nákupu s položkami v transakci

 
 • Správce značek Google
  • Událost: purchase
   • V Universal Analytics je ekvivalentem událost datové vrstvy „purchase“. Pro úplnou transakci vyžaduje pole akce 
  • Parametry: proměnná items musí obsahovat alespoň item_id NEBO item_name
   • V Universal Analytics byla kvůli informacím o produktu vyžadována samostatná proměnná „products“
 

Universal Analytics – Správce značek

odkaz

Služby Google Analytics 4 – gtag.js

odkaz

dataLayer.push({

  'ecommerce': {

    'purchase': {

      'actionField': {

        'id': 'T12345',

        ‘Další volitelné hodnoty’

      },

      'products': [{

        'name': 'Tričko Android ze tří materiálů',     

        'id': '12345',

        ‘Další volitelné hodnoty’

       },

       {

        'name': 'Voňavé tričko Páteční kobliha',

        'id': '67890',

        ‘Další volitelné hodnoty’

       }]

    }

  }

});

dataLayer.push({

  'event': 'purchase',

  'ecommerce': {

    'items': [{

      'item_name': 'Tričko Android ze tří materiálů',

      'item_id': '12345',

      ‘Další volitelné hodnoty’

    },

    {

      'item_name': 'Voňavé tričko Páteční kobliha',

      'item_id': '67890',

      ‘Další volitelné hodnoty’

 

    }]

  }

});

Odešlete podrobnosti o transakci do objektu dataLayer pomocí akce nákupu společně s událostí, která spustí značku s aktivovaným rozšířeným elektronickým obchodem.

Odešlete data o transakci společně s daty o zobrazení stránky (jsou-li k dispozici). V opačném případě použijte událost, až budou data o transakci k dispozici.

 

Hlavní změny:

 • Schéma nyní uvádí položky, ne produkty. Služby Google Analytics 4 sice mohou číst staré schéma, ale v takovém případě se budou shromažďovat pouze základní informace, například počty událostí, a nebudou k dispozici nové funkce (např. přehledy konverzních trychtýřů).
 • Názvy povinných hodnot jsou jiné, například „id“ je nyní „item_id“ a „name“ je nyní „item_name“.
  • Odlišné jsou i názvy nepovinných hodnot, které byste měli používat.

Pokud chcete měřit transakce, odešlete do datové vrstvy seznam položek a společně s daty shromažďujte i událost nákupu. Tento příklad předpokládá, že podrobnosti o produktech zobrazené na stránce jsou známé v okamžiku, kdy se stránka načte:

Další aktivity

Většina interakcí v rámci elektronického obchodu zahrnuje více než standardní čtyři kroky uvedené výše. Elektronický obchod ve službách Google Analytics 4 umožňuje zaznamenat další informace o důležitých aktivitách, například: 

 • Motivační pobídku, která s položkou nebo událostí souvisí.
  • Kupón vám umožňuje zadat název libovolného kupónu souvisejícího s položkou (např. doprava zdarma, sleva 20 %), typ dat je řetězec a jedná se o parametr položky 
  • Sleva (novinka) umožňuje zadat monetární hodnotu slevy související s položkou (např. „0.05“), typ dat je reálné číslo 
 • Propagace – propagace zahrnují zprávy na webu / v aplikaci, které mají nasměrovat uživatele do konkrétní sekce webu/aplikace
  • Je nezbytný parametr promotion_id nebo promotion_name, jinak budou data k dispozici pouze v přehledech s tabulkami standardních událostí
 • Vrácení platby – měření vracení peněz za transakci
  • Vrácení platby je konkrétní událost, která může pokrývat úplné nebo částečné vrácení peněz
  • Je nezbytný parametr transaction_id, jinak budou data k dispozici pouze v přehledech s tabulkami standardních událostí 
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
69256
false