Тумачење појма google[referral]

Референце са домена Google.com не потичу увек из бесплатне претраге нити из ставки Google Ads огласа. Референце могу да потичу из различитих извора, укључујући постове у оквиру услуге Google групе или статичне странице на сродним Google сајтовима. Такве сесије се означавају као [referral] уместо [organic] или [cpc].

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?

Треба вам додатна помоћ?

Пријавите се за додатне опције за подршку да бисте брзо решили проблем