Các tùy chọn cài đặt chia sẻ dữ liệu

Có nhiều tùy chọn cài đặt chia sẻ dữ liệu trong tài khoản Analytics của bạn. Những tùy chọn này cho phép bạn tùy chỉnh cách bạn chia sẻ với Google dữ liệu bạn thu thập bằng cách sử dụng một phương pháp thu thập dữ liệu trong Analytics (như mã theo dõi JavaScript, SDK di động và Measurement Protocol), để bạn có thể tăng hoặc giảm mức hạn chế đối với việc chia sẻ dữ liệu của mình theo ý muốn. Những tùy chọn này chỉ cho phép bạn tùy chỉnh cách bạn chia sẻ dữ liệu bạn thu thập từ trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động và các thiết bị kỹ thuật số khác bằng Analytics. Chúng không áp dụng cho dữ liệu về tài khoản Analytics của bạn hay cách sử dụng tài khoản của bạn, như số lượng thuộc tính và những tính năng bổ sung nào thiết lập. Bất kể tùy chọn của bạn về việc chia sẻ dữ liệu là gì, chúng tôi đều có thể sử dụng dữ liệu của bạn trong Analytics trong chừng mực cần thiết để duy trì và bảo vệ dịch vụ Analytics.

Tất cả những người đại diện của Google có quyền truy cập vào dữ liệu tài khoản (bao gồm cả các nhà cung cấp) đều phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong chính sách truy cập nội bộ. Quyền truy cập dữ liệu chỉ được cấp sau một quy trình xác thực thích hợp; tất cả hoạt động truy cập đều được thực hiện qua SSL và được ghi lại để xem xét tính bảo mật, đồng thời các đại diện chỉ có thể sử dụng máy tính được Google chấp thuận khi truy cập dữ liệu khách hàng.

Nội dung trong bài viết này:

Thay đổi tùy chọn cài đặt chia sẻ dữ liệu

Bạn cần có quyền chỉnh sửa để sử dụng tính năng này.

Bạn phải tùy chỉnh các tùy chọn cài đặt chia sẻ dữ liệu của mình khi đăng ký tài khoản Analytics, nhưng bạn có thể quay lại mục Quản trị của tài khoản và thay đổi các tùy chọn đó bất kỳ lúc nào.

Cách thay đổi các tùy chọn cài đặt chia sẻ dữ liệu:

  1. Đăng nhập vào Google Analytics.
  2. Nhấp vào mục Quản trị và chuyển đến tài khoản mà bạn muốn chỉnh sửa.
  3. Trong cột TÀI KHOẢN, hãy nhấp vào mục Cài đặt tài khoản.
  4. Chỉnh sửa một tùy chọn cài đặt bất kỳ và nhấp vào Lưu.

Thông tin chi tiết và lợi ích của mỗi tùy chọn cài đặt chia sẻ dữ liệu

Hãy xem xét tùy chọn cài đặt trong tài khoản của bạn và thông tin bổ sung dưới đây để giúp bạn quyết định BẬT hay TẮT những tùy chọn này. Nếu tất cả tùy chọn cài đặt đều TẮT, thì dữ liệu Analytics của bạn chỉ được dùng để cung cấp và duy trì dịch vụ Analytics.

Sản phẩm và dịch vụ của Google

Khi bạn BẬT tùy chọn cài đặt này, Google có thể truy cập và phân tích dữ liệu để hiểu rõ hơn về hoạt động cũng như xu hướng trực tuyến. Đồng thời, Google sử dụng dữ liệu này để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình. Ví dụ: Google có thể sử dụng dữ liệu này để cải thiện các công cụ trên hệ thống Google Ads mà bạn dùng để tạo, quản lý và phân tích các chiến dịch quảng cáo của mình.

Mọi dữ liệu mà Google thu thập và sử dụng trong tùy chọn cài đặt "Các sản phẩm và dịch vụ của Google" đều tuân theo Điều khoản bảo vệ dữ liệu giữa các đơn vị kiểm soát và Google là đơn vị kiểm soát độc lập đối với những dữ liệu đó nhằm tuân thủ GDPR.

Đo điểm chuẩn

Dữ liệu ẩn danh và được tổng hợp có thể được dùng để tạo các tính năng và ấn phẩm giúp bạn nắm rõ hơn về những sự kiện đang diễn ra trong toàn bộ ngành của mình. Khi được chia sẻ để đo điểm chuẩn, dữ liệu được tổng hợp với dữ liệu từ các trang web và ứng dụng khác và được ẩn danh. Do đó, dữ liệu không được dùng để xác định tài khoản, tổ chức hay người dùng của bạn.

Khi bạn TẮT tùy chọn cài đặt này, dữ liệu vẫn có thể được chia sẻ giữa Analytics và những sản phẩm khác của Google được liên kết một cách rõ ràng với một thuộc tính tài khoản của bạn.

Bạn nên BẬT tùy chọn này vì dữ liệu Analytics có thể được dùng để xây dựng các công cụ tốt hơn và cung cấp hướng dẫn hỗ trợ các nỗ lực tiếp thị và phân tích của bạn. Dữ liệu đo điểm chuẩn cho phép bạn biết bạn đang ở vị trí nào trong ngành của bạn và góp phần vào việc phân tích nghiên cứu để tìm ra xu hướng thị trường quan trọng, như mức gia tăng hàng năm về lưu lượng truy cập trên thiết bị di động.

Hỗ trợ kỹ thuật

Analytics hỗ trợ những người đại diện cần truy cập tài khoản của bạn để cung cấp dịch vụ và giải pháp cho vấn đề kỹ thuật trong một số trường hợp. Khi bạn BẬT tùy chọn cài đặt này, nhân viên hỗ trợ có thể truy cập dữ liệu của bạn để giúp giải quyết các vấn đề kỹ thuật. Nếu bạn TẮT tùy chọn này, nhân viên hỗ trợ không thể giúp giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

Bạn nên BẬT tùy chọn cài đặt này bởi vì nhóm hỗ trợ Google có thể truy cập vào tài khoản của bạn để khắc phục sự cố và giúp bạn tìm ra giải pháp nếu bạn báo cáo vấn đề trong tài khoản của bạn.

Chuyên gia về tài khoản

Các chuyên gia bán hàng và tiếp thị của Google được đào tạo để tìm cách cải thiện trải nghiệm của bạn với các sản phẩm của Google. Khi bạn BẬT tùy chọn cài đặt đầu tiên, các chuyên gia sẽ có thể xem xét và đánh giá hiệu quả của nhiều chiến lược triển khai và cấu hình tài khoản khác nhau. Người dùng tài khoản Analytics 360 và Analytics chuẩn có thể thu được lợi ích từ những thư từ tiếp thị được cải thiện chứa nội dung đề xuất về cách sử dụng. Ngoài ra, người dùng tài khoản Analytics 360 có thể hỏi chuyên gia bán hàng để biết các mẹo tối ưu hóa. Khi bạn BẬT tùy chọn cài đặt thứ hai, tất cả các chuyên gia bán hàng của Google cũng sẽ có thể truy cập vào tài khoản của bạn để có thể cung cấp cho bạn nhiều nội dung đề xuất phù hợp hơn.

Bạn nên BẬT cả hai tùy chọn cài đặt bởi vì nhóm bán hàng của Analytics của bạn có thể giúp bạn tìm cách cải thiện mức chi tiêu quảng cáo, chẳng hạn như bằng cách đưa ra các khuyến nghị dựa trên kết quả phân tích về hiệu suất từ khóa của bạn. Nhóm tiếp thị Analytics có thể đề xuất các cách cải thiện hoạt động thu nạp người dùng hoặc các biện pháp cải thiện mang tính chiến lược khác thông qua báo cáo hiệu suất hằng tháng mà bạn nhận được qua email.

Điều khoản bảo vệ dữ liệu giữa các đơn vị kiểm soát

Khi khách hàng của Google Analytics bật tùy chọn cài đặt chia sẻ dữ liệu cho "Các sản phẩm và dịch vụ của Google", Google là đơn vị kiểm soát đối với những dữ liệu được chia sẻ và sử dụng trong tùy chọn cài đặt này nhằm tuân thủ GDPR.

Tìm hiểu thêm về Các điều khoản bảo vệ dữ liệu giữa các đơn vị kiểm soát

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?