Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny

Veiledningen i denne hjelpeartikkelen kan påvirkes av nylige endringer i brukergrensesnittet i Analytics. Du finner mer informasjon i dette blogginnlegget. Informasjonen i brukerstøtten oppdateres snart.

Innstillinger for datadeling

Analytics-kontoen din inneholder en rekke innstillinger for datadeling. Ved hjelp av disse innstillingene kan du tilpasse hvordan du deler dataene du samler inn via en datainnsamlingsmetode i Analytics (som f.eks. JavaScript-sporingskoden, SDK-sett for mobil og Measurement Protocol), med Google. Dette gjør at du kan velge en mer åpen eller mer restriktiv linje når det kommer til dataene du ønsker å dele med andre. Med disse innstillingene kan du bare tilpasse hvordan du deler dataene du samler inn fra nettsteder, mobil-apper og andre digitale enheter ved hjelp av Analytics. Innstillingene omfatter ikke data om Analytics-kontoen din eller hvordan du bruker kontoen, som for eksempel antallet områder og hvilke tilleggsfunksjoner du har konfigurert.

Alle Google-representantene som har tilgang til kontodata, innbefattet leverandørene, må godta vilkårene for retningslinjer for intern tilgang. Det kreves autentisering av alle som skal ha tilgang til dataene, og all tilgang foregår over SSL og blir loggført for sikkerhetsevaluering. Representantene kan i tillegg bare bruke datamaskiner som er godkjent av Google, når de leser kundedataene.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Endring av innstillingene for datadeling

Du må ha redigeringstillatelse for å bruke denne funksjonen.

Du må tilpasse innstillingene for datadeling når du registrerer deg for en Analytics-konto, men du kan når som helst endre disse innstillingene ved å gå tilbake til administratordelen av en konto.

Slik endrer du innstillingene for datadeling:

  1. Logg på Google Analytics.
  2. Velg Administrator-fanen, og gå til kontoen du vil redigere.
  3. Klikk på Kontoinnstillinger i KONTO-kolonnen.
  4. Rediger én eller flere innstillinger, og klikk på Lagre.

Detaljer om og fordeler ved de enkelte innstillingene for datadeling

For at du skal kunne avgjøre om du ønsker å slå PÅ eller AV de enkelte innstillingene, må du se over innstillingene i kontoen din og lese gjennom denne tilleggsinformasjonen. Hvis du slår AV alle innstillingene, blir Analytics-kontoen din bare brukt for å levere og vedlikeholde Analytics-tjenesten.

Google-produkter og -tjenester

Når du slår PÅ denne innstillingen, kan Google få tilgang til og analysere dataene for å få en bedre forståelse av atferden og trendene på nettet. Dataene kan også brukes for å forbedre Googles produkter og tjenester. Disse dataene kan for eksempel brukes til å forbedre AdWords-systemverktøyene du benytter for å opprette, administrere og analysere annonsekampanjer.

Referansemåling

Oppsamlede og anonyme data kan brukes for å bidra til å utvikle funksjoner og utarbeide publikasjoner. Dermed kan du få en bedre oversikt over hva som skjer i bransjen.

Når du slår AV denne funksjonen, kan data fortsatt flyte mellom Analytics og andre Google-produkter som er uttrykkelig knyttet til kontoområdene dine. Ettersom disse dataene blir samlet inn og anonymisert, kan de ikke brukes for å identifisere kontoene, organisasjonene eller brukerne dine.

Det er en fordel for deg å slå PÅ denne innstillingen, ettersom Analytics-dataene kan brukes for å utvikle bedre verktøy og tilby veiledning som kan være nyttig når du skal utarbeide eller justere markedsførings- og analysetiltak. Ut fra referansemålingsdataene kan du få innsikt i hvordan bedriften din ligger an i den aktuelle bransjen. Du kan også få informasjon om viktige trender i markedet, for eksempel en eventuell økning i mobiltrafikken sammenlignet med fjoråret.

Teknisk brukerstøtte

Fra tid til annen må brukerveiledere fra Analytics ha tilgang til kontoen din for å kunne yte kundeservice og løse tekniske problemer. Hvis du slår PÅ denne innstillingen, gis brukerveilederne tilgang til dataene dine, slik at de kan løse tekniske problemer. Hvis du slår AV denne innstillingen, kan det hende at brukerveilederne ikke kan hjelpe deg med å løse tekniske problemer.

Det er en fordel for deg å slå PÅ denne innstillingen, da du gir Googles brukerveiledere tilgang til kontoen din for å feilsøke og hjelpe deg med å finne løsninger hvis du får kontoproblemer.

Kontoeksperter

Vi har gitt salgs- og markedsføringsekspertene hos Google opplæring i å identifisere ting som kan forbedre opplevelsen du har av Google-produktene. Når du slår PÅ den første innstillingen, kan disse ekspertene vurdere hvor effektive ulike implementeringsstrategier og kontokonfigurasjoner er. Brukere av 360- og standardkontoer kan dra nytte av forbedret markedskommunikasjon med forslag til bruksområder, og brukere av 360-kontoer kan be salgsekspertene sine om optimaliseringstips. Når du slår PÅ den andre innstillingen, får i tillegg alle salgsekspertene hos Google tilgang til kontoen din, slik at de kan gi deg flere tilpassede anbefalinger.

Det er en fordel for deg å slå PÅ begge innstillingene, ettersom salgsteamet til Analytics da kan hjelpe deg å finne ut hvordan du kan forbedre annonseringsforbruket ditt. De kan for eksempel gi deg anbefalinger på grunnlag av en analyse av søkeordresultatene dine. Markedsføringsteamet til Analytics kan gi deg forslag til hvordan du kan forbedre tallene for brukeranskaffelser, eller andre strategiske forbedringer, gjennom en månedlig resultatrapport du mottar per e-post.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?