Innstillinger for datadeling

Google Analytics-kontoen din inneholder en rekke innstillinger for datadeling. Ved hjelp av disse innstillingene kan du tilpasse hvordan du deler dataene du samler inn via en datainnsamlingsmetode i Google Analytics (som f.eks. JavaScript-sporingskoden, SDK-sett for mobil og Measurement Protocol), med Google. Dette gjør at du kan velge en mer åpen eller mer restriktiv linje når det kommer til dataene du ønsker å dele med andre. Med disse innstillingene kan du bare tilpasse hvordan du deler dataene du samler inn fra nettsteder, mobil-apper og andre digitale enheter ved hjelp av Google Analytics. Innstillingene omfatter ikke data om Google Analytics-kontoen din eller hvordan du bruker kontoen, som for eksempel antallet områder og hvilke tilleggsfunksjoner du har konfigurert.

Alle Google-representanter, leverandører innbefattet, som har tilgang til kontodata må samtykke i vilkårene for intern tilgang. Det kreves autentisering av alle som skal ha tilgang til dataene, og all tilgang foregår over SSL og blir loggført for sikkerhetsevaluering. Representantene kan i tillegg bare bruke datamaskiner som er godkjent av Google, når de leser kundedataene.

Endring av innstillingene for datadeling

Du må ha redigeringstillatelse for å bruke denne funksjonen.

Du må tilpasse innstillingene for datadeling når du registrerer deg for en Google Analytics-konto, men du kan når som helst endre disse innstillingene ved å gå tilbake til administratordelen av en konto.

Slik endrer du innstillingene for datadeling:

  1. Logg på Google Analytics-kontoen din.
  2. Klikk på Administrator i menyraden øverst på siden.
  3. Bruk så rullegardinmenyen i KONTO-kolonnen for å velge en konto du vil redigere.
  4. Klikk på Kontoinnstillinger.
  5. Rediger ønskede innstillinger, og klikk på Bruk for å lagre.

Detaljer om og fordeler ved de enkelte innstillingene for datadeling

For at du skal kunne avgjøre om vil slå PÅ eller AV de enkelte innstillingene, må du se over innstillingene i kontoen din og lese gjennom denne tilleggsinformasjonen. Hvis du slår AV alle de tre innstillingene, blir Google Analytics-kontoen din bare brukt for å levere og vedlikeholde Google Analytics-tjenesten.

Bare med andre Google-produkter

Del Google Analytics-dataene dine med andre Google-tjenester og -produkter, som for eksempel AdWords og AdSense. Dette alternativet kan du blant annet bruke om du vil importere Google Analytics-mål til AdWords.

Anonymt med Google og andre

Ved bruk av dette alternativet blir det gitt tilbakemeldinger om Google Analytics, som vi kan bruke for å gi deg skreddersydde rapporter, tilpasset kommunikasjon og bedre utdanningsmateriell. Google fjerner all informasjon kildenettstedene kan identifiseres gjennom, kombinerer dataene med andre nettsteder i sammenlignbare bransjer som bruker Google Analytics, og rapporterer om samlede trender. Data som er delt kan ikke spores tilbake til individuelle kontoer.

Teknisk brukerstøtte

Fra tid til annen må brukerstøtterepresentanter for Google Analytics ha tilgang til kontoen din for å kunne yte kundeservice og løse tekniske problemer. Hvis du slår PÅ denne innstillingen, gis brukerstøtterepresentantene tilgang til dataene dine, slik at de kan løse tekniske problemer. Hvis du slår AV denne innstillingen, kan det hende at brukerstøtterepresentantene ikke kan hjelpe deg med å løse tekniske problemer.

Fordeler med å slå PÅ denne innstillingen
Google Brukerstøtte får tilgang til kontoen din for å kunne feilsøke kontoen din og hjelpe deg med å finne løsninger hvis du rapporterer et problem i kontoen.

Kontoeksperter

Vi har gitt salgs- og markedsføringsekspertene hos Google opplæring i identifisere ting som kan forbedre opplevelsen du har av Google-produkter. Når du slår PÅ den første innstillingen, kan disse ekspertene se nærmere på og evaluere effekten av de ulike implementeringsstrategiene og kontokonfigurasjonene. Brukere av Premium- og standardkontoer kan dra nytte av forbedret markedskommunikasjon med forslag til bruksområder, og brukere av Premium-kontoer kan be salgsekspertene sine om optimaliseringstips. Når du slår PÅ de andre innstillingen, gis i tillegg alle salgseksperter hos Google tilgang til kontoen din, slik at de kan tilby deg flere tilpassede anbefalinger.

Fordeler med å slå PÅ denne innstillingen
Google Analytics-salgsteamet ditt kan hjelpe deg med å finne ut hvordan du kan bruke annonsebudsjettet ditt mer effektivt, for eksempel ved å gi deg anbefalinger på grunnlag av en analyse av resultatene søkeordene dine kaster av seg. Markedsføringsteamet til Google Analytics kan gi deg forslag til hvordan du kan forbedre tallene for brukeranskaffelser eller foreslå andre strategiske forbedringer gjennom en månedlig resultatrapport du mottar per e-post.

Relaterte ressurser

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg:

Tilbakemeldingen er registrert. Takk skal du ha.
  • Svært unyttig
  • Ikke særlig nyttig
  • Litt nyttig
  • Svært nyttig
  • Ekstremt nyttig