Endret e-postadresse

Hvis du har slettet Google-kontoen eller endret e-postadressen for Google-kontoen, har du ikke lenger tilgang til Analytics-kontoen. Vi gjør oppmerksom på at hvis du sletter en Google-konto, slettes samtidig Google-tjenestene som er knyttet til denne kontoen. For å gjenopprette tilgangen til Analytics-kontoen må du opprette en ny Google-konto med den samme e-postadressen og kontakte oss og oppgi e-postadressen for pålogging. Hvis Google-kontoen var tilknyttet en Gmail-konto, kan du ikke gjenopprette den gamle Gmail-kontoen.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?