[GA4] Datafilter

Du måste ha rollen som redigerare på egendomsnivå för att kunna skapa, redigera och radera filter.

Datafilter används för att inkludera eller utesluta händelsedata från rapporter utifrån händelseparametervärden. Datafilter konfigureras på egendomsnivå och tillämpas på all inkommande data.

Filtren utvärderas från och med tidpunkten då de skapas och påverkar inte tidigare data.

När du tillämpar ett filter påverkas informationen permanent. Om du till exempel använder ett uteslutningsfilter bearbetas denna data aldrig och blir aldrig tillgänglig i Analytics.

Begränsningar

Du kan skapa upp till tio filter per Google Analytics 4-egendom.

Filtertyper

Det finns två typer av datafilter: intern trafik och utvecklartrafik. Filtren bygger på parametrar som du lägger till i dina händelser.

Intern trafik

Intern trafik är trafik från en IP-adress eller ett IP-adressintervall som du anger. Du skapar regler som identifierar intern trafik. Varje regel matchar IP-adresser mot ett anpassat parametervärde. När du definierar intern trafik läggs parametern traffic_type automatiskt till alla händelser och har parametervärdet du anger. Du kan också lägga till parametern traffic_type manuellt i händelsekoden (t.ex. genom att ändra gtag.js-koden) och ge den valfritt värde. Läs mer om hur du skapar regler som identifierar intern trafik.

När du skapar en egendom i Google Analytics 4 skapar Analytics ett standardfilter för intern trafik. Filtret definierar intern trafik som all trafik som innehåller händelseparametern traffic_type med värdet internal. (Om filtret ska fungera måste du skapa motsvarande regel som identifierar intern trafik på samma sätt.) Filtret är som standard i testläge. Du kan aktivera det när du har bekräftat att det fungerar som det ska för din data. Läs mer om hur standardfiltret är konfigurerat och om filterlägen.

När du skapar ett nytt datafilter bygger det också på parametern traffic_type, men du kan bygga filtret på något av de anpassade parametervärden du använde i reglerna som du skapade för att identifiera intern trafik.

Utvecklartrafik

Utvecklartrafiken kommer från appen på utvecklingsenheter och identifieras med händelseparametern debug_mode=1 eller debug_event=1. Om du utesluter utvecklartrafik via ett filter kan du fortfarande se den i DebugView, så att utvecklarna alltid kan validera sin Analytics-instrumentering.

Om du inte specifikt utesluter utvecklartrafik via filter visas denna trafik i dina rapporter.

Läs mer om att aktivera felsökningsläge och att felsöka händelser.

Filteråtgärder

När du skapar ett Inkludera-filter bearbetar Analytics bara data som matchar filtret.

När du skapar ett Uteslut-filter bearbetar Analytics inte data som matchar filtret.

Om du inkluderar båda typerna av filter utvärderar Analytics unionen av Inkludera-filtren först och utvärderar sedan Uteslut-filtren ett i taget.

Filterlägen

Filtren kan ha ett av tre lägen:

 • Testning: Analytics utvärderar filtret men tillämpar inte ändringar permanent. Matchande data identifieras med följande dimensionsnamn och dimensionsvärde:
  • Dimensionsnamn: Namn på testdatafilter
  • Dimensionsvärde: <namn på datafilter>
 • Aktiv: Analytics utvärderar filtret och tillämpar permanenta ändringar.
 • Inaktiv: Analytics utvärderar inte filtret.

Skapa filter

 1. Logga in på Analytics.
 2. Gå till relevant egendom.
 3. Klicka på Administratör > Datainställningar > Datafilter.
 4. Klicka på Skapa filter.
 5. Ge filtret ett namn.
  Namnet måste vara unikt bland filtren i samma egendom, måste inledas med ett unicode-tecken och får bara innehålla unicode-tecken och siffror, understreck och blanksteg. Teckenbegränsningen är 40 tecken.
 6. Välj en filtertyp (antingen Intern trafik eller Utvecklartrafik).
 7. Välj en filteråtgärd (antingen Inkludera endast eller Uteslut).
 8. (Endast intern trafik) Namn på händelseparameter är för närvarande inställt på traffic_type och kan inte ändras.
 9. (Endast intern trafik) Ange parametervärdet. Det aktuella standardvärdet är internal.
 10. I Översikt finns en förklaring av hur filtret kommer att fungera enligt din konfiguration.
 11. Välj en status för filtret (Test, Aktivt, Inaktivt).
 12. Klicka på Spara filter.

För varje Google Analytics 4-egendom skapar Analytics ett standarduteslutningsfilter för intern trafik med följande konfiguration:

 • Namn: Intern trafik
 • Filtertyp: Intern trafik
 • Filteråtgärd: Uteslut
 • Händelseparameternamn: traffic_type
 • Händelseparametervärde: internal
 • Filterläge: Testning

För att filtret ska fungera effektivt måste du skapa egna regler för att identifiera intern trafik.

Testfilter

Data som uppfyller villkoren i ett filter får dimensionen Testdatafilternamn och ges ett dimensionsvärde för filternamnet. Informationen är tillgänglig via dimensionsväljare i hela Analytics-gränssnittet (till exempel i Rapportering och Utforskningar) så att du kan använda den för att verifiera dina filter innan du aktiverar dem.

Data som utvärderas av testfiltren syns direkt i realtidsrapporten och i andra rapporter i takt med att de uppdateras under dagen.

Testa filtren innan du aktiverar dem. Filtreringen är permanent. När du har filtrerat data är den borta. För alltid.

Aktivera/inaktivera filter

 1. Logga in på Analytics.
 2. Gå till relevant egendom.
 3. Klicka på Administratör > Datainställningar > Datafilter.
 4. Klicka på filterraden.
 5. Välj antingen Aktivt eller Inaktivt under Filterstatus.
 6. Klicka på Spara filter.

Redigera filter

 1. Logga in på Analytics.
 2. Gå till relevant egendom.
 3. Klicka på Administratör > Datainställningar > Datafilter.
 4. Klicka på filterraden.
 5. Ändra det du vill.
 6. Klicka på Spara filter.

Radera filter

 1. Logga in på Analytics.
 2. Gå till relevant egendom.
 3. Klicka på Administratör > Datainställningar > Datafilter.
 4. Klicka på Mer på filterraden.
 5. Klicka på Inaktivera filter.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false
false