[GA4] Datafiltre

Du må ha rollen redigerer på områdenivå for å opprette, endre og slette filtre.

Du bruker datafiltre for å ta med hendelsesdata i – eller ekskludere slike data fra – rapportene dine basert på verdier forbundet med hendelsesparametere. Datafiltre konfigureres på områdenivå og brukes på alle innkommende data.

Filtre evalueres helt fra opprettelsestidspunktet og har ingen innvirkning på historiske data.

Når du har brukt et filter, er effekten av dataene permanent. Hvis du for eksempel bruker et ekskluderingsfilter, blir de aktuelle dataene aldri behandlet, og de blir aldri tilgjengelige i Analytics.

Grenser

Du kan opprette opptil ti filtre per Google Analytics 4-område.

Filtertyper

Det finnes per nå to typer datafiltre: intern trafikk og utviklertrafikk. Filtrene er basert på parametere du legger til i hendelsene dine.

Intern trafikk

Intern trafikk er all trafikk fra en IP-adresse eller områder av IP-adresser du angir. Du oppretter selv reglene som identifiserer intern trafikk. Hver regel samsvarer med IP-adresser med en egendefinert parameterverdi. Når du fastsetter en definisjon av intern trafikk, blir traffic_type-parameteren automatisk lagt til i alle hendelser, og den tilordnes parameterverdien du spesifiserer. Du kan også legge til traffic_type-parameteren manuelt i hendelseskoden (f.eks. ved å endre gtag.js-koden) og gi den ønsket verdi. Finn ut hvordan du kan opprette regler som identifiserer intern trafikk.

Når du oppretter et Google Analytics 4-område, blir det opprettet et standardfilter for intern trafikk i Analytics. Dette filteret definerer intern trafikk som trafikk som omfatter hendelsesparameteren traffic_type, og som har verdien internal. (For at filteret skal fungere, må du opprette en tilsvarende regel som identifiserer intern trafikk på den samme måten.) Dette filteret er som standard i testmodus, og du kan aktivere det når du har kontrollert at det fungerer som forventet med dataene dine. Finn ut hvordan standardfilteret er konfigurert, og finn ut mer om filtermoduser.

Når du oppretter et nytt datafilter, er det også basert på traffic_type-parameteren. Du kan imidlertid basere filteret på en hvilken som helst av de egendefinerte parameterverdiene du brukte i reglene du opprettet for å identifisere intern trafikk.

Utviklertrafikk

Utviklertrafikk kommer fra appen din på utviklingsenheter og identifiseres gjennom hendelsesparameteren debug_mode=1 eller debug_event=1. Hvis du ekskluderer utviklertrafikk via et filter, kan du fortsatt se den i DebugView, slik at utviklerne dine alltid kan validere Analytics-instrumenteringen sin.

Hvis du ikke spesifikt ekskluderer utviklertrafikk via et filter, vises den aktuelle trafikken i rapportene dine.

Finn ut hvordan du kan slå på feilsøkingsmodus og feilsøke hendelser.

Filteroperasjoner

Når du oppretter et inkluderingsfilter, behandler Analytics bare dataene som matcher filteret.

Når du oppretter et ekskluderingsfilter, behandler ikke Analytics dataene som matcher filteret.

Hvis du tar med begge filtertypene, evaluerer Analytics først alle inkluderingsfiltrene samtidig og evaluerer deretter ekskluderingsfiltrene enkeltvis.

Filtermoduser

Filtre kan ha en av tre moduser:

 • Testing: Analytics evaluerer filteret, men implementerer ikke permanente endringer, og samsvarende data identifiseres med dimensjonsnavnet og dimensjonsverdien nedenfor:
  • Dimensjonsnavn: Filternavn for testdata
  • Dimensjonsverdi: <navnet på datafilteret>
 • Aktiv: Analytics evaluerer filteret og implementerer permanente endringer.
 • Inaktiv: Analytics evaluerer ikke filteret.

Opprett filtre

 1. Logg på Analytics.
 2. Naviger til det aktuelle området.
 3. Klikk på Administrator > Datainnstillinger > Datafiltre.
 4. Klikk på Opprett filter.
 5. Gi filteret et navn.
  Filteret må ha et navn som er unikt i det aktuelle området. Det skal begynne med en Unicode-bokstav og kan utelukkende inneholde Unicode-bokstaver og -tall samt mellomrom og understreker. Navn kan maksimalt bestå av 40 tegn.
 6. Velg en filtertype (enten Intern trafikk eller Utviklertrafikk).
 7. Velg en filteroperasjon (enten Ta kun med eller Ekskluder).
 8. (Bare for intern trafikk) Navnet på hendelsesparameteren er angitt som traffic_type og kan ikke endres.
 9. (Bare for intern trafikk) Angi parameterverdien. Standardverdien er internal.
 10. I sammendraget finner du en forklaring på hvordan filteret fungerer i tråd med konfigureringen din.
 11. Velg en modus for filteret (Testing, Aktiv, Inaktiv).
 12. Klikk på Lagre filteret.

For hvert Google Analytics 4-område oppretter Analytics ett standardfilter for ekskludering av intern trafikk med denne konfigureringen:

 • Navn: Intern trafikk
 • Filtertype: Intern trafikk
 • Filteroperasjon: Ekskluder
 • Navn på hendelsesparameter: traffic_type
 • Verdi for hendelsesparameteren: intern
 • Filtermodus: Testing

Du må opprette dine egne regler for å identifisere intern trafikk for at filteret skal tre i kraft.

Testfiltre

Dataene som samsvarer med et filter, tilordnes dimensjonen Filternavn for testdata og gis en dimensjonsverdi for filternavnet. Disse dataene er tilgjengelige i Analytics-grensesnittet i dimensjonsvelgerne (f.eks. i Rapportering og Utforskninger), slik at du kan bruke disse dataene til å validere filtrene dine før du slår dem på.

Data som evalueres av testfiltrene dine, blir tilgjengelige umiddelbart i sanntidsrapporten, og de blir tilgjengelige i andre rapporter etter hvert som de lastes inn på nytt i løpet av dagen.

Test filtrene før du slår dem på. Vi fraråder filtrering. Når du har filtrert data, er de borte for alltid.

Aktivér og deaktiver filtre

 1. Logg på Analytics.
 2. Naviger til det aktuelle området.
 3. Klikk på Administrator > Datainnstillinger > Datafiltre.
 4. Klikk på raden for filteret.
 5. Velg enten Aktiv eller Inaktiv under Filterstatus.
 6. Klikk på Lagre filteret.

Rediger filtre

 1. Logg på Analytics.
 2. Naviger til det aktuelle området.
 3. Klikk på Administrator > Datainnstillinger > Datafiltre.
 4. Klikk på raden for filteret.
 5. Gjør nødvendige endringer.
 6. Klikk på Lagre filteret.

Slett filtre

 1. Logg på Analytics.
 2. Naviger til det aktuelle området.
 3. Klikk på Administrator > Datainnstillinger > Datafiltre.
 4. Klikk på Mer i raden for filteret.
 5. Klikk på Deaktiver filteret.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
69256
false
false