[GA4] Duomenų filtrai

Kad galėtumėte kurti, redaguoti ir ištrinti filtrus, reikalingas redaktoriaus vaidmuo nuosavybės lygiu.

Naudodami duomenų filtrus galite įtraukti arba išskirti įvykių duomenis iš ataskaitų pagal įvykių parametrų vertes. Duomenų filtrai konfigūruojami nuosavybės lygiu ir taikomi visiems gaunamiems duomenims.

Filtrai taikomi nuo tada, kai sukuriami, ir neturi įtakos istoriniams duomenims.

Pritaikius filtrą jis galioja duomenims visą laiką; pvz., jei taikote išskyrimo filtrą, tie duomenys niekada nebus apdorojami ir niekada nebus pasiekiami sistemoje „Analytics“.

Apribojimai

Galite sukurti iki 10 vienos „Google Analytics 4“ nuosavybės filtrų.

Filtrų tipai

Šiuo metu yra dviejų tipų duomenų filtrai: vidinis srautas ir kūrėjų srautas. Filtrai pagrįsti parametrais, kuriuos pridedate prie įvykių.

Vidinis srautas

Vidinis srautas – tai bet koks srautas iš jūsų nurodyto IP adreso ar IP adresų diapazono. Turite sukurti taisykles, pagal kurias identifikuojamas vidinis srautas. Kiekviena taisyklė atitinka IP adresus pagal tinkinto parametro vertę. Kai kuriate vidinio srauto apibrėžimą, parametras traffic_type automatiškai pridedamas prie visų įvykių ir taikoma jūsų nurodyta parametro vertė. Taip pat galite neautomatiškai pridėti parametrą traffic_type prie įvykio kodo (pvz., pakeisdami gtag.js kodą) ir nurodyti bet kokią norimą vertę. Sužinokite daugiau apie taisyklių, nurodančių vidinį srautą, kūrimą.

Kai sukuriate „Google Analytics 4“ nuosavybę, sistemoje „Analytics“ sukuriamas numatytasis vidinio srauto filtras. Pagal šį filtrą vidinis srautas apibrėžiamas kaip bet koks srautas, kuriame yra įvykio parametras traffic_type, kurio vertė internal. (Kad filtras veiktų, turite sukurti atitinkamą taisyklę, pagal kurią vidinis srautas nurodomas tuo pačiu būdu.) Pagal numatytuosius nustatymus šis filtras veikia testavimo režimu ir galite jį suaktyvinti, kai patvirtinate, kad jūsų duomenims jis veikia, kaip numatyta. Sužinokite daugiau, kaip sukonfigūruotas numatytasis filtras ir apie filtrų režimus.

Kai sukuriate naują duomenų filtrą, jis taip pat pagrindžiamas parametru traffic_type, bet filtrui galite taikyti bet kokias tinkintų parametrų vertes, kurias naudojote taisyklėse, sukurtose vidiniam srautui nurodyti.

Kūrėjų srautas

Kūrėjų srautas gaunamas iš programos kūrimo įrenginiuose ir apibrėžiamas taikant įvykio parametrą debug_mode=1 arba debug_event=1. Jei išskiriate kūrėjų srautą taikydami filtrą, vis tiek galite jį peržiūrėti ataskaitoje „DebugView“, todėl kūrėjai visada gali patvirtinti „Analytics“ žymų diegimą.

Jei konkretaus kūrėjų srauto neišskirsite taikydami filtrą, tas srautas bus rodomas ataskaitose.

Sužinokite daugiau apie derinimo režimo ir derinimo įvykių įgalinimą.

Veiksmai su filtrais

Kai sukuriate įtraukimo filtrą, „Analytics“ apdoroja tik filtrą atitinkančius duomenis.

Kai sukuriate išskyrimo filtrą, „Analytics“ neapdoroja filtrą atitinkančių duomenų.

Jei įtrauksite abiejų tipų filtrus, pirmiausia „Analytics“ įvertins visus įtraukimo filtrus, tada po vieną įvertins išskyrimo filtrus.

Filtro režimai

Filtrui taikomas vienas iš trijų režimų.

 • Testavimas: „Analytics“ vertina filtrą, bet netaiko pakeitimų visam laikui, o atitinkami duomenys identifikuojami pagal toliau nurodytus aspekto pavadinimą ir aspekto vertę.
  • Aspekto pavadinimas: testavimo duomenų filtro pavadinimas
  • Aspekto vertė: <duomenų filtro pavadinimas>
 • Aktyvus: „Analytics“ įvertina filtrą ir taiko pakeitimus visam laikui.
 • Neaktyvus: „Analytics“ neįvertina filtro.

Filtrų kūrimas

 1. Prisijunkite prie „Analytics“.
 2. Eikite į atitinkamą nuosavybę.
 3. Spustelėkite Administratorius > Duomenų nustatymai > Duomenų filtrai.
 4. Spustelėkite Sukurti filtrą.
 5. Įveskite filtro pavadinimą.
  Pavadinimas turi būti unikalus ir skirtis nuo kitų tos pačios nuosavybės filtrų. Jis turi prasidėti unikodo raide ir jį gali sudaryti tik unikodo raidės bei skaičiai, apatiniai brūkšniai ir tarpai. Leistinas simbolių skaičius yra 40.
 6. Pasirinkite filtro tipą (Vidinis srautas arba Kūrėjų srautas).
 7. Pasirinkite filtro operaciją (Tik įtraukti arba Išskirti).
 8. (Tik vidinis srautas) Įvykio parametro pavadinimas šiuo metu nustatytas kaip traffic_type ir jo negalima keisti.
 9. (Tik vidinis srautas) Įveskite parametro vertę. Dabartinė numatytoji vertė yra internal.
 10. Skiltyje Suvestinė rasite paaiškinimą, kaip filtras veiks, taikant konfigūraciją.
 11. Pasirinkite filtro būseną (Testavimas, Aktyvus, Neaktyvus).
 12. Spustelėkite Išsaugoti filtrą.

Kiekvienoje „Google Analytics 4“ nuosavybėje „Analytics“ sukuria vieną numatytąjį išskyrimo filtrą, skirtą vidiniam srautui, taikant toliau nurodytą konfigūraciją.

 • Pavadinimas: vidinis srautas
 • Filtro tipas: vidinis srautas
 • Filtro operacija: išskirti
 • Įvykio parametro pavadinimas: „traffic_type“
 • Įvykio parametro vertė: „internal“
 • Filtro režimas: testavimas

Kad filtras būtų efektyvus, turite sukurti savo vidinio srauto nustatymo taisykles.

Testavimo filtrai

Filtrą atitinkantys duomenys priskiriami aspektui Testavimo duomenų filtro pavadinimas ir suteikiama filtro pavadinimo aspekto vertė. Šie duomenys pasiekiami „Analytics“ sąsajoje aspektų rinkikliuose (pvz., „Ataskaitų teikimo“ ir „Tyrinėjimo“), kad naudodami šiuos duomenis galėtumėte patvirtinti filtrus prieš juos suaktyvindami.

Testavimo filtrų įvertinti duomenys pasiekiami iškart ataskaitoje realiuoju laiku ir bus pasiekiami kitose ataskaitose, kai jos bus atnaujintos per dieną.

Prieš suaktyvindami filtrus juos išbandykite. Filtravimas yra naikinimo operacija: kai filtruojate duomenis, jie dingsta visam laikui.

Filtrų suaktyvinimas ir (arba) išaktyvinimas

 1. Prisijunkite prie „Analytics“.
 2. Eikite į atitinkamą nuosavybę.
 3. Spustelėkite Administratorius > Duomenų nustatymai > Duomenų filtrai.
 4. Spustelėkite filtro eilutę.
 5. Skiltyje Filtro būsena pasirinkite Aktyvus arba Neaktyvus.
 6. Spustelėkite Išsaugoti filtrą.

Filtrų redagavimas

 1. Prisijunkite prie „Analytics“.
 2. Eikite į atitinkamą nuosavybę.
 3. Spustelėkite Administratorius > Duomenų nustatymai > Duomenų filtrai.
 4. Spustelėkite filtro eilutę.
 5. Atlikite norimus pakeitimus.
 6. Spustelėkite Išsaugoti filtrą.

Filtrų trynimas

 1. Prisijunkite prie „Analytics“.
 2. Eikite į atitinkamą nuosavybę.
 3. Spustelėkite Administratorius > Duomenų nustatymai > Duomenų filtrai.
 4. Filtro eilutėje spustelėkite Daugiau
 5. Spustelėkite Išaktyvinti filtrą.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?
false
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
true
69256
false
false